intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lập trình tiến hoá

Xem 1-20 trên 1793 kết quả Lập trình tiến hoá
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lập trình .Net - (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C#)" trình bày các nội dung: Thiết kế giao diện theo lớp và theo tầng nấc; tìm hiểu đồ họa và GDI+; tìm hiểu về biểu mẫu và lớp Form; cơ bản về lớp Control; tìm hiểu về Windows Forms Controls; các ô control tiên tiến; các ô custom control; hỗ trợ custom control vào lúc thiết kế; MDI Interfaces và Workspace; dynamic User Interfaces; tìm hiểu về Data Controls; GDI+ Controls; help và hỗ trợ được đặt lọt thỏm trên ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p besfriend02 14-04-2023 3 1   Download

 • Luận án tập trung vào bài toán điều khiển cho một số lớp phương trình tiến hóa mờ phân thứ. Mục tiêu chính là thiết lập các hàm điều khiển để nghiệm của bài toán thỏa mãn một số tính chất cho trước thông qua việc nghiên cứu các bài toán (P1), (P2) và (P3). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p chieuchieu03 27-04-2023 5 4   Download

 • Luận án tập trung vào bài toán điều khiển cho một số lớp phương trình tiến hóa mờ phân thứ. Mục tiêu chính là thiết lập các hàm điều khiển để nghiệm của bài toán thỏa mãn một số tính chất cho trước thông qua việc nghiên cứu các bài toán (P1), (P2) và (P3). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p chieuchieu03 27-04-2023 2 2   Download

 • Chủ nghĩa Ấn tượng là trào lưu nghệ thuật quan trọng nhất ớ châu Âu vào thế kỷ XIX. Đây là trào lưu nghệ thuật hiện đại đầu tiên và là nguồn gốc cho sự ra đời của chủ nghĩa Tân ấn tượng và Hậu ấn tượng vào cuối thế kỷ XIX và tiếp sau là chủ nghĩa Fauvism và chủ nghĩa Lập thể. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Chủ nghĩa Ấn tượng qua phần 2 cuốn giáo trình Lịch sử nghệ thuật.

  pdf148p besfriend02 14-04-2023 5 2   Download

 • Với mong muốn có thêm tài liệu cho công tác QLĐT theo HCTC và đồng bộ hóa cách quản lý đối với các trường ĐH ngoài công lập dựa vào ICT, luận án "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" đề xuất một số biện pháp QLĐT theo học chế tín chỉ tại các trường ĐH ngoài công lập dựa vào ICT từ đó làm căn cứ tiếp cận đề xuất quy trình quản lý phù hợp với các trường ĐH ngoài công lập3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.

  pdf225p chieuchieu02 19-04-2023 4 3   Download

 • Với mong muốn có thêm tài liệu cho công tác QLĐT theo HCTC và đồng bộ hóa cách quản lý đối với các trường ĐH ngoài công lập dựa vào ICT, luận án "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" đề xuất một số biện pháp QLĐT theo học chế tín chỉ tại các trường ĐH ngoài công lập dựa vào ICT từ đó làm căn cứ tiếp cận đề xuất quy trình quản lý phù hợp với các trường ĐH ngoài công lập3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.

  pdf27p chieuchieu02 19-04-2023 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Hành (1930-1975): Phần 2 trình bày các nội dung như Đảng bộ Nghĩa Hành chuyển hướng đấu tranh, đòi địch thi hành hiệp định Gơnevơ, chống địch tố cộng, di dân, lập ấp, bảo vệ thực cách mạng; Đảng bộ Nghĩa Hành lãnh đạo xây dựng thực lực cách mạng tiến tới phá ấp chiến lược, giành dân góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ nguỵ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p hoangnhanduc06 14-04-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Hóa học lớp 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Định nghĩa phản ứng oxi hóa khử; Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử; Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử trong thực tiễn. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

  pdf20p chieuchieu01 14-04-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; kết thúc cuộc kiểm toán; minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản - Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p besfriend01 02-04-2023 3 2   Download

 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý nước thải quá trình chế biến cao su thiên nhiên" nhằm phát triển hệ thống xử lý nước thải có khả năng thu hồi năng lượng cho nước thải chế biến cao su thiên nhiên tại Việt Nam; Thiết lập hệ thống tối ưu xử lý nước thải cao su thiên nhiên tại Việt Nam.

  pdf22p kimphuong555 08-04-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự phân bố một số dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân điển hình trong nước và trầm tích sông Cầu" nhằm rà soát mức độ ô nhĩm PPCPs trong sông C̀u và xác định các chất PPCPs gây ô nhiễm điển hình; Tối ưu hóa được các đìu kiện phân t́ch 04 nhóm hợp chất PPCPs gồm Sulfamethoxazole, Ciprofloxacin, Carbamazepine và Caffeine trong mẫu nước và trầm tích bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ nối tiếp (LC-MS/MS) phù hợp với đìu kiện thử nghiệm tại Việt Nam...

  pdf27p kimphuong555 08-04-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự phân bố một số dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân điển hình trong nước và trầm tích sông Cầu" nhằm rà soát mức độ ô nhĩm PPCPs trong sông C̀u và xác định các chất PPCPs gây ô nhiễm điển hình; Tối ưu hóa được các đìu kiện phân t́ch 04 nhóm hợp chất PPCPs gồm Sulfamethoxazole, Ciprofloxacin, Carbamazepine và Caffeine trong mẫu nước và trầm tích bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ nối tiếp (LC-MS/MS) phù hợp với đìu kiện thử nghiệm tại Việt Nam...

  pdf159p kimphuong555 08-04-2023 2 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Dược học "Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hassk.), họ Hoa môi (Lamiaceae)" trình bày việc xác định cấu trúc hóa học của một số hợp chất phân lập được từ phân đoạn có tác dụng chống viêm in vitro; Đánh giá độc tính cấp của phân đoạn có tác dụng chống viêm in vitro và thử một số tác dụng sinh học của dịch chiết toàn phần, dịch chiết phân đoạn và một số hợp chất phân lập được.

  pdf269p viantman 05-04-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Biên Hòa sử lược toàn biên (Quyển thứ I)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lược sử Biên Hòa qua các thời đại; Tiếp nhận di dân lập Ấp; Dinh trấn biên dưới thời Tây Sơn; Quân Pháp tiến chiếm tỉnh Biên Hòa; Di tích xưa; Phong tục tập quán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf164p vicharlie 23-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Marketing định hướng vào khách hàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành đạt của tổ chức; Ưu tiên lập kế hoạch marketing - thiết lập nề nếp làm việc; Phát hiện những cơ hội trên thị trường; Tối ưu hóa cách thỏa thuận - cân đối cơ hội và khả năng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf163p vitomriddle 22-03-2023 4 3   Download

 • Bài viết Ứng dụng chế phẩm protease chuyển hóa bã đậu nành thu dịch thủy phân để lên men tạo đồ uống được nghiên cứu nhằm mục đích xác định điều kiện tiền xử lý bã đậu và thiết lập các thông số thích hợp cho quá trình thủy phân protein của bã bởi chế phẩm endopeptidase Alcalase® 2.4 L.

  pdf8p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (1930-1954) (Tập 1)" đã khắc họa rõ nét quá trình thành lập và lãnh đạo nhân dân Quảng Trị cùng cả nước chống thực dân, phong kiến và đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Đảng bộ tỉnh; bảo vệ chính quyền của nhân dân và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn tỉnh đến ngày thắng lợi năm 1954. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf97p anhnangmattroi09 21-03-2023 18 1   Download

 • Bài viết Xác định mã vạch ADN phục vụ giám định loài Phi điệp tím Hòa Bình (Dendrobium sp.) tiến hành lựa chọn ba đoạn trình tự ADN để sử dụng làm mã vạch ADN là: rbcL, TrnH-psbA và ycf. Trong số đó, các đoạn rbcL, TrnHpsbA và ycf là các đoạn ADN nằm ở hệ gen lục lạp.

  pdf6p vipettigrew 21-03-2023 2 2   Download

 • Đề tài "Chung cư Thiên Hòa" nghiên cứu nhằm rèn luyện tính độc lập và tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tính toán một công trình xây dựng thực tế. Thực hành thu thập số liệu, chuẩn bị dữ liệu đầy đủ cho đồ án; đồng thời phân tích, lựa chọn phương án kiến trúc và kết cấu phù hợp với công trình; tiến hành xác định các loại tải trọng, phân tích tính toán tải trọng gió động Thực hành thiết kế các hạng mục kết cấu: sàn, dầm, cột, cầu thang, bể nước, móng cọc ép, móng cọc khoan nhồi.

  pdf258p starandsky08 05-03-2023 8 6   Download

 • Bài viết trình bày những hợp chất flavonoit từ hoa của cây bạc hà Đồng Văn (Elsholtzia winitiana var. Dongvanesis Phuong) ở Việt Nam nghiên cứu về thành phần hóa học của hoa cây bạc hà Đồng Văn được thu hái ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, chúng tôi đã phân lập được 4 hợp chất flavonoit quercetin (1), rutin (2), hesperidin (3) and (+)-catechin (4). Đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học của hoa cây bạc hà Đồng Văn ở Việt Nam.

  pdf4p viargus 03-03-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1385 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình tiến hoá
p_strCode=laptrinhtienhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2