intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử giáo dục

Xem 1-20 trên 2174 kết quả Lịch sử giáo dục
 • Tài liệu tham khảo Lịch sử giáo dục Việt Nam

  doc35p nguyenduchung251189 23-12-2010 1337 342   Download

 • Giáo trình Lịch sử giáo dục Việt Nam có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 chương: chương 1 chế độ giáo dục và thi cử của Việt Nam thời phong kiến, chương 2 nền giáo dục Việt Nam thời pháp thuộc, chương 3 tình hình giáo dục thời chính phủ Trần Trọng Kim trong vùng Pháp tạm chiến và ở miền Nam Việt Nam, chương 4 nền giáo dục của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf71p tichtutite 18-06-2014 937 248   Download

 • Tài liệu Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới: Phần 1 giới thiệu tới người đọc sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Sơ lược quá trình phát triển và cải cách giáo dục của một số nước ở khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf151p tsmttc_002 20-05-2015 376 115   Download

 • Bài giảng Lịch sử giáo dục có nội dung trình bày về: hiện tượng giáo dục thời nguyên thủy, giáo dục thời kì chiếm hữu nô lệ, giáo dục phong kiến, giáo dục tư bản chủ nghĩa, giáo dục xã hội chủ nghĩa, các cuộc cải cách giáo dục, xu thế phát triển giáo dục. Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung khái quát về Lịch sử giáo dục.

  ppt150p couple 26-05-2014 629 106   Download

 • Tài liệu Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới: Phần 2 tiếp nối phần 1 trình bày quá trình phát triển giáo dục ở một số nước châu Âu và châu Mỹ như : Anh, Pháp, Phần Lan, Hoa Kỳ. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho những ai đang học trong ngành giáo dục hay những ai muốn tìm hiểu lịch sử phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p tsmttc_002 20-05-2015 226 72   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam : Chương 4 - Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến nay trình bày về bối cảnh lịch sử, cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 – 1979, quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của Đảng từ năm 1986 đến nay, 10 tư tưởng chủ đạo phát triển giáo dục giai đoạn 1987 – 1990, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII - 1991, nghị quyết lần thứ VI BCH TW Đảng khoá VII – 1993, nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII về định hướng phát triển giáo dục; đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa; hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

  pdf26p minhminhminh32 31-03-2014 274 53   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Giáo dục Phương Tây trình bày những điểm nổi bật của giáo dục phương Tây và phương Đông thời phong kiến, tìm hiểu về trường của giáo hội và trường của lãnh chúa phong kiến(Thế kỉ V-X), trường học thế tục, các trường đại học ở Tây Âu trong đó có các trường rất nổi tiếng như trường Đại học Paris (1150); Đại học Oxford (1167); Đại học Cambridge (1233); Đại học Bôlônhơ (1388); Đại học Heidenburg (1385); Đại học Harvard (1636).

  pdf11p minhminhminh32 31-03-2014 180 30   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục trình bày về giáo dục thời phòng kiến: hiện tượng giáo dục thời Bắc thuộc, giáo dục thời Ngô; Đinh; Tiền Lê và Lí; Trần; Hồ, giáo dục thời Lê Sơ, giáo dục thời Lê - Mạc; Trịnh - Nguyễn; giáo dục thời Tây Sơn, giáo dục thời Triều Nguyễn, giáo dục thời Pháp thuộc và giáo dục từ 8/1945 đến nay.

  pdf51p missminh32 09-04-2014 156 28   Download

 • Bài viết trình bày một cách hệ thống và khái quát lịch sử giáo dục phương Tây qua các giai đoạn với những đặc điểm và triết lí giáo dục thực tế trong việc xây dựng nền giáo dục phục vụ cho chế độ và phát triển xã hội. Từ đó, khái quát về triết lí giáo dục trong lịch sử dân tộc và đề xuất việc xây dựng một triết lí giáo dục cho Việt Nam trong thế kỉ XXI.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 100 19   Download

 • Tài liệu "Lịch sử giáo dục Phú Yên 1945 - 2005" là một bức tranh toàn cảnh của nền giáo dục Phú Yên trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm với cuộc kháng chiến trường kỳ hy sinh và anh dũng chiến đấu của các thế hệ thầy giáo và học sinh, sức mạnh của nhân dân và trí tuệ của Đảng đã xây dựng nên nền văn hóa dân trí của tỉnh nhà. Chẳng những phần nội dung chính của quyển lịch sử mà các bản phụ lục phía sau cũng đã chứng minh sự sưu tầm công phu và khá đầy đủ để người đọc, người xem hiểu về những vấn đề cụ thể của lịch sử giáo dục Phú Yên.

  pdf202p missminh32 09-04-2014 133 19   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Giáo dục - Đào tạo Long An hai mươi năm đổi mới (1986 - 2006) khái quát giáo dục – đào tạo Long An thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1985); giáo dục – đào tạo Long An mười năm đầu đổi mới (1986 – 1996); thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 – 2006).

  pdf91p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 80 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Giáo dục - Đào tạo Tiền Giang hai mươi năm đổi mới (1986 - 2006) được thực hiện nhằm góp phần phục dựng bức tranh giáo dục – đào tạo Tiền Giang trong khoảng thời gian 20 năm từ 1986 đến 2006, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường đã qua, khắc phục những hạn chế nhằm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh.

  pdf98p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 78 11   Download

 • Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chính thức của Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Lịch sử – Giáo dục trung học phổ thông

  pdf4p kisytrang 06-06-2011 255 68   Download

 • Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chính thức của Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Lịch sử – Giáo dục thường xuyên

  pdf3p kisytrang 06-06-2011 260 47   Download

 • Phần 1 Giáo trình Giáo dục học (Dùng cho ngành GD Mầm non, hệ từ xa) trình bày những vấn đề chung của giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích và nhiệm vụ giáo dục, một số tư tưởng giáo dục trong lịch sử giáo dục thế giới và nội dung phần lý luận dạy học.

  pdf61p uocvong08 21-10-2015 133 21   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phục dựng một cách có hệ thống những chuyển biến quan trọng của hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam từ 1986 đến năm 2000, từ đó rút ra một số nhận xét nhằm cung cấp thêm căn cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách đối với giáo dục phổ thông Việt Nam trong những năm tiếp theo.

  pdf31p truongtien_05 28-03-2018 85 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ sự vận động của mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam qua hai phân đoạn: từ năm 1956 đến năm 1964 và từ năm 1965 đến năm 1975. Từ đó phân tích một số đặc điểm nổi bật, vai trò của giáo dục đại học đối với xã hội miền Nam Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1975 và đúc kết một số kinh nghiệm.

  pdf15p truongtien_05 28-03-2018 60 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả không có chủ ý so sánh giáo dục nhân cách giữa giáo dục quốc dân và giáo dục của các tôn giáo để kêu gọi thiết lập nền giáo dục tôn giáo, mà bằng cách tiếp cận Sử học, tác giả khái quát sự đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ thế kỷ XI tới nay nhằm cho thấy tôn giáo có thể là một nguồn lực tham gia vào sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

  pdf21p vicross2711 27-06-2019 49 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu về thành tựu, kết quả giáo dục trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên từ năm 2009 đến năm 2017; qua nghiên cứu “Giáo dục trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2009 -2017” rút ra bài học kinh nghiệm trong giáo dục trung học cơ sở của thành phố Thái Nguyên.

  pdf112p sonhalenh04 09-04-2021 6 2   Download

 • Khóa luận góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tài liệu lưu trữ nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu, giảng dạy và đánh giá, tổng kết về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn tiến hành đổi mới cũng như lịch sử giáo dục Việt Nam nhất là giáo dục ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc thời kì sau đổi mới.

  pdf62p sonhalenh04 09-04-2021 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử giáo dục
p_strCode=lichsugiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2