Loại chứng khoán thông dụng

Xem 1-20 trên 265 kết quả Loại chứng khoán thông dụng
 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...) có thời hạn thu hồi không quá một năm, hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm: - Cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán; - Trái phiếu gồm trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ; - Các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật....

  doc3p chikorita 03-12-2009 648 183   Download

 • Nội dung chương 6 Chứng khoán phái sinh thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về chứng khoán phái sinh, hệ thống giao dịch của TTCK phái sinh, các chủ thể tham gia TTCK phái sinh, phân loại chứng khoán phái sinh.

  pdf56p expensive_12 07-07-2014 180 65   Download

 • Nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này. Tuy nhiên, nhà đầu tư không được đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu....

  doc8p giangacd 08-06-2011 125 17   Download

 • Loại Tài khoản 1 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động các loại tiền và vật tư của đơn vị bảo hiểm xã hội. Các loại tiền ở đơn vị bảo hiểm xã hội bao gồm: Tiền mặt (Kể cả tiền Việt Nam, các loại ngoại tệ) hiện có ở đơn vị; Tiền đang chuyển; Tiền gửi ở Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước và Vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Vật tư của đơn vị bảo hiểm xã hội bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ,...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 91 12   Download

 • Bài giảng Bài 5: Định giá chứng khoán hướng đến trình bày việc phân biệt cặp khái niệm về giá trị lý thuyết và giá trị thị trường; mục tiêu định giá; phân biệt các loại chứng khoán; các phương pháp định giá chứng khoán; định giá trái phiếu;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  ppt63p codon_06 22-01-2016 36 11   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1- Kinh phí và quỹ của các đơn vị BHXH được hình thành từ các nguồn: - Các khoản thu nộp BHXH, BHYT...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 89 9   Download

 • Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy định phát sinh ở đơn vị BHXH, các tổ chức xã hội, các khoản thu về hoạt động sự nghiệp, thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu khác phát sinh ở các đơn vị BHXH. Loại tài khoản 5 - Các khoản thu có 5 tài khoản, chia thành 3 nhóm: - Nhóm Tài khoản 51, có 2 tài khoản: Tài khoản 511- Các khoản thu; Tài khoản 512 - Thu tiền sinh lời từ hoạt động đầu...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 54 9   Download

 • Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chương này gồm có: Khái quát về Chứng khoán; chứng khoán vốn: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi; thị trường cổ phiếu: tổ chức, vận hành, chủ thể; giá trị vốn hóa; các loại cổ phiếu phổ thông; cách thức giao dịch và đặt lệnh;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p tangtuy09 04-05-2016 20 8   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng Khoán (Securities and Exchanges Commission) cũng như thủ tục đăng ký chứng khoán chưa ra đời. Mua bán trực tiếp một chứng khoán của một công ty ngoại quốc rất là phức tạp [và ngay cả bây giờ cũng vậy]. Cho nên, thay vì mua bán trực tiếp một cổ phiếu do công ty nước ngoài phát hành phiếu chứng nhận ký thác cổ phần của cổ phiếu đó được sử dụng để tiện hơn cho việc mua bán.

  pdf41p cnkbmt3 19-10-2011 45 7   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng thực hiện quyền bán, người đề xướng bắt buộc phải mua của người hưởng ứng số chứng khoán đó theo khế ước. Như đã từng trình bày nhiều lần, sự xướng-ứng của hai đối tác trong mua bán hàm phiếu có được là vì họ cùng nhìn vào một chứng khoán liên hệ nhưng không cùng một kết luận về tương lai của chứng khoán đó.

  pdf41p cnkbmt3 19-10-2011 32 6   Download

 • Hình thức giao dịch theo kiểu thủ công truyền thống: Có quầy giao dịch, mỗi quầy yết giá một số loại chứng khoán nhất định do một chuyên gia chứng khóan (môi giới lập giá đảm trách). Người môi giới giao dịch của CTCK. Người môi giới tự do (người môi giới 2 USD). Nhà giao dịch cạnh tranh (tự doanh). Nhà tạo lập thị trường. Gía sẽ được hình thành trên cơ sở thương lượng. Sử dụng bảng đen phấn trắng, sau này áp dụng công nghệ (máy tính, điện thọai). ...

  ppt99p insert_12 17-08-2013 55 6   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng Thị Trường Cấp 2 Khác với thị trường cấp 1, vì sự đa dạng trong bản chất của trái phiếu do chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phát hành (heterogeneous nature) cho nên thị trường cấp 2 kém năng động hơn nhiều so với thị trường cấp 1. Thường là những đại lý mua bán chứng khoán đứng ra làm thị trường cho trái phiếu cũ do chính họ đã đảm nhiệm đưa vào thị trường cấp 1 trước đó.

  pdf41p cnkbmt3 19-10-2011 27 5   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng share), $ LTDT1C = Lợi thu doanh thương 1 cổ phần (earnings per share), $ Đa số công ty có khuynh hướng phân phối vào khoảng 50% lợi thu doanh thương của công ty.3 Một số chuyên gia nghiên cứu về thị trường chứng khoán cho rằng quyết định khi nào phân phối và mức phân phối lợi nhuận vô kỳ của công ty không làm cho giới đầu tư quan tâm.4 Tuy nhiên có một số chuyên gia khác không đồng ý với nhận định trên....

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 30 3   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng chữ “pf” nằm bên cạnh tên của công ty thì nó là cổ phiếu ưu đẳng. Đôi khi tên của công ty có một mẫu tự nằm bên cạnh để cho biết cấp (class) của cổ phiếu đó, thí dụ như là Revlon A trong cột 3 của hình 2-9. Cột thứ 4 cho biết ký hiệu riêng của cổ phiếu. Cột thứ 5 cho biết lợi nhuận vô kỳ hoặc lợi nhuận thường kỳ đã phân phối đến tay cổ chủ tính trên một cổ phần và tính trong vòng...

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 38 3   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng một số ghế trong hội đồng giám đốc. ỨÙng cử viên có đủ số phiếu, theo tỉ lệ tổng số ghế trên tổng số phiếu, sẽ được chọn vào hội đồng giám đốc.

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 52 2   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng Cascade Comm Centocor Chiron Cintas Cirrus Logic Cisco Systems Comcast Compuware Concord EFS Corporate Exp Costco Cracker DSC Comm Dell Computer Electronic Arts Electronic Imaging FORE Systems Fastenal Fiserv Food Lion Fort Howard Gartner Group Gateway 2000 General Nutrition Glenayre Tech HBO Healthcare COMP IDEXX Lab Informix Corp Intel Intuit KLA-Tencor Komag Linear Tech MCI Comm Maxim Integrated McAfee

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 40 2   Download

 • Thông tư Số: 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

  pdf3p hoa_cuc91 28-06-2014 29 0   Download

 • Thông tư 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

  pdf3p emvaolop1 24-10-2014 24 0   Download

 • Bạn đang cần lập một hợp đồng thuê xe nhưng không biết soạn thảo như vậy đã đầy đủ và đúng quy cách chưa? Nếu còn lo ngại, các bạn có thể tham khảo ngay biểu mẫu "Các mẫu hợp đồng thuê xe thông dụng nhất" của TaiLieu.VN. Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn nhiều mẫu hợp đồng thuê xe tùy theo loại xe và tính chất công việc. Các bạn có thể tham khảo để chọn ra mẫu mình cần.

  doc20p 189098000 17-05-2010 2924 647   Download

 • Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát. VN - Index được tính theo công thức

  pdf3p thoaimy91 08-12-2010 243 101   Download

Đồng bộ tài khoản