Lớp Application

Xem 1-20 trên 120 kết quả Lớp Application
 • Mục tiêu: Khái niệm, các khía cạnh hiện thực của các giao thức ứng dụng mạng. Các mô hình dịch vụ lớp transport. Mô hình clientserver. Mô hình peertopeer. Nghiên cứu giao thức thông qua xem xét một số giao thức lớp application. HTTP, FTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS, Lập trình ứng dụng mạng socket API

  ppt108p dangvietkhoi 08-09-2010 236 71   Download

 • Chương 2 Lớp Application - Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition (Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004). Slide này được biên dịch sang tiếng Việt theo sự cho phép của các tác giả - Biên dịch: ThS. Trần Bá Nhiệm.

  pdf108p tienquy11a1 15-03-2014 138 83   Download

 • Bài giảng "Nhập môn mạng máy tính - Chương 6: Lớp Application (Lớp ứng dụng)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lớp Application, Domain Name System (DNS), Telnet, File Tranfer Protocol (FTP), E-Mail, World Wide Web (WWW). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf90p nhasinhaoanh_06 17-09-2015 53 12   Download

 • Nhiệm vụ lớp transport: Cung cấp dịch vụ gởi nhận dữ liệu tin cậy giữa các chương trình trên hai máy bất kỳ. Thực hiện: • Chia và ghép dữ liệu từ lớp application • Kiểm soát lỗi, kiểm soát lưu lượng. Lớp transport có vai trò quan trọng trên kiến trúc mạng nhiều lớp.

  pdf36p vitconsieuquay 17-08-2011 163 67   Download

 • Các phân xây mô hình cho : Gán các vào các chính xác cao có . Cho CSDL D={t1,t2, ,tn} và các C={C1, ,Cm}, phân là bài toán xác ánh f : D C sao cho ti gán vào. Phân lớp khách hàng (trong ngân hàng) để cho vay hay không. Dự đoán tế bào khối u lành tính hay ác tính.

  pdf38p abcdef_14 19-07-2011 167 65   Download

 • Objectives: 1. Knowledge: write a formal letter of job application 2. Skill: writing 3. Educational aim: By the end of this lesson, students will be able to write a formal letter of job application. Teaching aids: chalk, blackboard, real objects. Procedure: T Contents Teacher’s activities Students’activit ies 5’.

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 992 49   Download

 • Listen to the following conservation between an interviewer and an applicant. Fill in the following résumé with the missing information. RÉSUME` Last name Le First name Mr.

  pdf8p vertu1209 20-10-2010 133 31   Download

 • Lớp thứ 7 và cũng chính là lớp cuối cùng trong mô hình tham chiếu OSI là lớp ứng dụng (Application Layer). Có thể nói rằng, lớp Application là lớp quan trọng nhất trong mô hình tham chiếu OSI, bởi lẽ người nếu chúng ta ko sử dụng những ứng dụng mạng thì tất nhiên chúng ta cần gì đến mạng.

  pdf8p vetnangcuoitroi123 07-11-2013 54 15   Download

 • cung cấp truyền thông logic chạy trên các host khác nhau các giao thức transport chạy trên các hệ thống đầu cuối phía gửi: cắt các thông điệp ứng dụng thành các đoạn, chuyển cho lớp network phía nhận: tái kết hợp các đoạn thành các thông điệp, chuyển cho lớp application có nhiều hơn 1 giao thức transport dành cho các ứng dụng Internet: TCP và UDP

  ppt111p trinh02 18-01-2013 36 14   Download

 • Applications of Composites in Highway Bridges 51.1 51.2 51.3 51.4 Introduction Material Properties Reinforcing Fibers • Matrix Materials Advantages and Disadvantages of Composites in Bridge Applications Pultruded Composite Shapes and Composite Cables Pultruded Composite Shapes • Composite Cables 51.5 51.6 FRP Reinforcing Bars for Concrete Composite Bridge Decks Advantages and Disadvantages • Composite Deck Systems • Truss-Type Deck System Joseph M.

  pdf19p naunho 27-12-2010 62 11   Download

 • Chương 2 giới thiệu về các lớp ứng dụng (Application layer). Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được các khái niệm, các phương diện áp dụng của các giao thức ứng dụng mạng; tìm hiểu về các giao thức thông qua việc xem xét các giao thức phổ biến của lớp ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 23 10   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 7 - Bảo mật mạng nhằm giúp học viên hiểu các nguyên lý của bảo mật mạng (mật mã chứng thực tính toàn vẹn, khóa phân bố), bảo mật trong thực tế (các firewall, bảo mật trong các lớp application, transport, network, link).

  pdf86p talata_1 30-10-2014 32 8   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Lớp ứng dụng (Application Layer) giúp các bạn làm quen với các khái niệm cũng như thực hiện các giao thức ứng dụng (mô hình dịch vụ lớp truyền tải, mô hình client-server, mô hình peer-to-peer).

  pdf47p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 18 4   Download

 • Chương 2 giới thiệu đến người học các kiến thức về các lớp sử dụng trong ASP.Net. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Lớp Http Request, lớp Http Server, session, application. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt65p hihihaha10 06-02-2017 11 4   Download

 • Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các lớp sử dụng trong ASP.NET như Request, Response, Cookies, Server, Session, Application.

  pdf52p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 12 3   Download

 • Giới thiệu DNS: DNS là sơ đồ đặt tên: • Dạng text • Có thứ bậc • Cơ sở dữ liệu tên được quản lý phân bố. Dùng để ánh xạ tên máy với địa chỉ IP, có thể dùng cho mục đích khác. Được định nghĩa trong RFC 1034, 1035

  pdf85p vitconsieuquay 17-08-2011 146 67   Download

 • Câu 1. Anh/Chị hãy cho biết ưu điểm của mạng cộng tác: a) Dữ liệu rời rạc khó đồng bộ, backup và rất dễ nhiễm virus b) Có thể chạy các ứng dụng có nhu cầu xử lý tính toán lớn c) Tài nguyên và dịch vụ được tập trung d) Cho phép gởi nhận thư điện tử Câu 2. Các giao thức FTP, HTTP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI a) Application b) Presentation c) Session d) Transport Câu 3.

  doc16p vtgvhai 08-08-2012 128 61   Download

 • Máy tính trên Internet liên lạc với nhau dùng giao thức TCP (Transmission Control Protocol) hoặc UDP (User Datagram Protocol). Khi viết chương trình Java liên lạc trên mạng là viết ở lớp ứng dụng (lớp application) và sử dụng những lớp trong gói java.net để truy xuất lớp TCP/UDP (lớp transport).

  doc11p my_your232 25-09-2011 208 57   Download

 • Zend Framework: Hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên .Zend Framework được xem là một trong những framework phổ biến và có sức mạnh rất lớn so với mặt bằng chung các PHP Framework đang có mặt hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo được Zend Framework. Người sử dụng phải có những hiểu biết nhất định về các khái niệm mô hình ba lớp M-V-C, kiến thức PHP 5.x thuần và một số kinh nghiệm xử lý tình huống khi tiếp cận lỗi thực tế.

  pdf11p yeutinh98 21-09-2012 119 38   Download

 • Hầu hết mọi ứng dụng Windows Form mở rộng chức năng của System.Windows.Forms. Chức năng cơ bản của lớp Form không thể tạo một cửa sổ có thể sống và tương tác trong môi trường Windows một cách đúng đắn.

  pdf10p cachuadam 21-05-2011 75 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản