intTypePromotion=1
ADSENSE

luận văn ứng dụng trong nông nghiệp

Xem 1-20 trên 228 kết quả luận văn ứng dụng trong nông nghiệp
 • Chất ĐHSTTV là những chất hữu cơ có tác dụng làm. biến đổi các hoạt động sinh lý của thực vật ở nồng độ rất thấp.Có 5 nhóm chất ĐHSTTV được biết đến rõ nhất là: auxin, gibberellin, cytokinin, acid abscisic, ethylen.Nhóm chất kích thích: auxin, gibberellin, cytokinin.

  ppt28p bboyriter 30-11-2013 250 46   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận về địa tô của mác và ứng dụng trong tình hình nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p 01663642596 28-09-2011 192 50   Download

 • Vì GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian, nó có rất nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như là: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. Trong phần lớn các lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ quyết định cho việc lập kế hoạch hoạt động....

  pdf62p sunflower_1 04-09-2012 701 224   Download

 • Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình

  pdf51p dibovaodoi05 22-10-2011 328 103   Download

 • Luận án luận giải các vấn đề lý luận cơ bản về thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá thực trạng những kết quả, nguyên nhân đạt được và những vấn đề đặt ra của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Vĩnh Phúc những năm qua; luận giải các phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 50 4   Download

 • Trong nghiên cứu này, các tác giả lựa chọn vật liệu nền kẽm aluminate (ZnAl2O4) pha tạp, đồng pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp như Cu2+, Mn4+ nhằm tạo ra dải phát xạ ánh sáng trắng có hiệu suất cao, hệ số trả màu cao và giá thành rẻ. Các kết quả nghiên cứu cũng được định hướng ứng dụng trong chế tạo các LED chiếu sáng chuyên dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.

  pdf45p capheviahe28 01-03-2021 0 0   Download

 • Đất nông nghiệp có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Làm thế nào để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Trong đó vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được coi là một trong những nội dung có tính cấp thiết và tất yếu khách quan nhằm làm cơ sở...

  pdf92p vaio1111 31-08-2012 309 121   Download

 • Sản xuất nông nghiệp hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển của đất nước. Để có một nền nông nghiệp phát triển cao, hiệu quả, bền vững, đủ sức hội nhập với thế giới, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa phương, bảo đảm phát triển...

  pdf124p dellvietnam 23-08-2012 267 112   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf100p dell1122 05-09-2012 266 96   Download

 • Là m ột hệ thống được sử dụng để quản lý, phân tích và xử lý các dữ liệu địa lý. Ngoài ra, còn được ứng dụng để giải các bài toán chuyên ngành có liên quan đến bề m ặt lãnh thổ

  pdf26p taurus23 02-08-2012 126 52   Download

 • 25 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể; tăng trưởng kinh tế cao ổn định (tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn 7% năm).Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng rất cao ( trên 14% ) đặc biệt các ngành công nghệ mới,ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng và đang được ứng dụng rộng rãi;thành tựu trong nông nghiêp đã đưa nước ta không những thoát khỏi sự thiếu lương thực mà còn đưa nước...

  pdf51p vn-zoom2011 21-12-2011 113 42   Download

 • Là một xã thuần nông, đời sống của bà con nông dân xã Hoà Phú còn gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế, năng suất lao động thấp, vì vậy vấn đề nhận thức bảo vệ môi trường còn kém. Chương trình Năng suất xanh đã đưa ra những mô hình thiết thực nhằm nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường. Đề tài này đi sâu tìm hiểu việc ứng dụng và kết quả đạt được của một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hoà Phú - huyện Hoà Vang - TP Đà...

  pdf5p pfievnet 18-02-2011 167 29   Download

 • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam có bề dày lịch sử phát triển trên 85 năm. Viện được thành lập trên cơ sở của Viện Khảo cứu Nông nghiệp Đông Dương được hình thành từ năm 1925. Viện trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và PTNT trên địa bàn các tỉnh phía Nam

  pdf212p dove_12 10-06-2013 76 25   Download

 • Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu chủng xạ khuẩn VN08A12 - Streptomyces toxytricini có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bệnh bạc lá lúa và thân thiện với môi trường được thực hiện nhằm phân loại đến cấp độ loài của chủng xạ khuẩn có tiềm năng được sử dụng trong việc phòng chống dịch bệnh bạc lá lúa ở Việt Nam; tiến hành thử nghiệm tác động của chủng xạ khuẩn nghiên cứu trên động vật và một loài cây nông nghiệp quan trọng để kiểm tra sự tương tác của chủng xạ khuẩn với các sinh vật trong môi trường sống.

  pdf17p buicongcnsh 20-06-2016 82 15   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo "thiết lập phản ứng pcr ứng dụng trong giám định vi khuẩn e.coli gây dung huyết phù đầu ở lợn con "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhbeovodung 26-06-2013 54 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các kiểu sử dụng đất thích hợp, hiệu quả và bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao ở thành phố Hà Tĩnh; nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nông hộ khu vực đô thị và ven đô thành phố Hà Tĩnh.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 19 2   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng về hoạt động thông tin tuyên truyền về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên kênh truyền hình VTC16 và VTV2 để khảo sát và thấy được mục đích của tác giả, tần suất, dung lượng, vị trí xuất hiện, nội dung về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tác phẩm/chương trình.

  pdf88p capheviahe26 02-02-2021 1 1   Download

 • Thanh long là cây trồng đặc sản có lợi thế cạnh tranh đứng thứ nhất trong 11 loại trái cây ở nước ta mà Bộ Nông Nghiệp và PTNT đã xác định trong hội nghị trái cây có lợi thế cạnh tranh tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 07/06/2004. Nó đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao thu nhập đáng kể cho nông dân ở các vùng trồng thanh long. Đặc biệt thanh long ở tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp và chương trình xóa đói...

  doc119p huynhnhatquoc 02-03-2011 601 319   Download

 • Rau quả rất cần thiết trong khẩu phần ăn hàng ngày của con người. Chúng được sử dụng không chỉ để cung cấp các chất dinh dưỡng, chất khoáng, vitamin thiết yếu, chất kích thích cho cơ thể con người… mà còn là cấu phần chủ yếu không thể thay thế được bằng các chất khác trong nhu cầu thực phẩm, nhu cầu để kháng bệnh tật của cơ thể sống. Khoa học dinh dưỡng còn kết luận rằng rau còn cung cấp nhiều chất xơ, có tác dụng giải các độc tố phát sinh trong quá trình tiêu hoá thức ăn và có tác dụng...

  pdf80p tuanpp 15-11-2010 527 264   Download

 • Trong những năm gần đây, môi trường nước phải đối mặt với nhiều tác nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khách quan (thiên tai, lũ lụt...), lẫn chủ quan (hoạt động của con người: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải...).

  doc14p nqthai104 22-09-2010 535 178   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=luận văn ứng dụng trong nông nghiệp
p_strCode=luanvanungdungtrongnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2