Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Xem 1-20 trên 1002 kết quả Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
 • Pháp luật được Nhà nước ban hành thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, Nhà nước ta luôn coi xây dựng pháp luật là một hoạt động cơ bản và quan trọng hàng đầu. Những năm qua, đặc biệt là khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 ra đời, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước đã gặt hái được những kết quả đáng kích lệ.

  doc16p giapduongengi 27-02-2014 219 71   Download

 • Thuật ngữ hệ thống pháp luật được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau: - Thứ nhất: Hệ thống pháp luật được hiểu là hệ thống pháp luật của một quốc gia, là cấu trúc của toàn bộ các quy phạm của luật thực định của quốc gia đó.

  pdf13p tapuaxinhdep 19-05-2013 47 2   Download

 •  Nội dung Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin (Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện) do Bùi Loan Thùy (ĐH KHXH&NV TP.HCM) biên soạn tập trung các kiến thức nền tảng về pháp chế thư viện - thông tin theo thể chế chính trị Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác thông tin thư viện hiện hành. Giáo trình gồm 4 chương, chia làm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p uocvongxua03 22-06-2015 123 50   Download

 • Mục đích của đề tài luận án là thông qua nghiên cứu các vấn đề lý luận về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành, xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất bộ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành ở Việt Nam hiện nay.

  pdf167p sutihana 06-12-2016 34 9   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết" của Nguyễn Ngọc Điện qua phần 2 sau đây. Cuốn sách được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người nghiên cứu và người thực hành luật ở Việt Nam một số phương pháp tiếp cận nội dung văn bản quy phạm pháp luật được thừa nhận và đang được được áp dụng ở các nước có nền luật học phát triển.

  pdf79p lalala7 07-12-2015 72 38   Download

 • Bài giảng Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những nội dung về quy trình xây dựng, ban hành các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH (do Chính phủ trình); quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quy trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trung ương khác.

  ppt20p thuytrang_8 21-09-2015 62 20   Download

 • Trong bối cảnh chính quyền trung ương đang tiến hành những cải cách mạnh mẽ nhằm phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp để mỗi địa phương có thể phát huy quyền chủ động, sáng tạo của mình trong quản lý nhà nước ở địa phương, các cấp chính quyền địa phương phải làm gì để quản lý và phát triển? Chính quyền địa phương có thể sử dụng pháp luật như một công cụ quan trọng để quản lý và phát triển, thậm chí quản lý tốt và phát tri...

  pdf119p lanlan38 02-04-2013 66 19   Download

 • Thông tư số 2781/1998/TT-CHK về việc hướng dẫn soạn thảo, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục Hàng không dân dụng ban hành

  pdf7p lawvhxh16 19-11-2009 93 12   Download

 • QUY TRÌNH THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích, yêu cầu của Quy trình - Bảo đảm công tác tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham gia ý kiến của Cục...

  pdf11p skkndayhoc 23-09-2011 84 11   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn Kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất; tên văn bản hợp nhất; hợp nhất lời nói đầu; hợp nhất căn cứ ban hành; hợp nhất nội dung được sửa đổi; hợp nhất nội dung được bổ sung; hợp nhất nội dung được bãi bỏ; thể hiện quy định về việc thi hành; trình bày phần ký xác thực.

  ppt33p cocacola_08 14-11-2015 30 4   Download

 • Bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007

  pdf2p tapuaxinhdep 19-05-2013 69 5   Download

 • Các tội phạm về ma tuý - so sánh giữa Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999 Về mặt lí luận, mục đích của việc xây dựng BLHS không phải để thay thế và loại trừ tất cả các luật và nếu mục đích đó có được đặt ra thì BLHS cũng không thể thực hiện được mục đích đã được đặt ra đó. Điều này đã lí giải tại sao các quốc gia được tác giả nêu ở phần trên đều đã khẳng định không coi BLHS là văn bản quy phạm pháp...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 47 4   Download

 • Quy trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược nhằm quy định thống nhất trình tự xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, đảm bảo thực hiện đúng qui định pháp luật hiện hành về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf15p vuive78 05-12-2015 41 1   Download

 • Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2013 đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf3p luongmylm 15-03-2014 27 0   Download

 • Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf3p hoangphungphilong234 25-04-2014 9 0   Download

 • Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến ngày 31/12/2011. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf8p hoangphungphilong234 25-04-2014 14 0   Download

 • Quyết định số: 413/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Nghị quyết số 77/2017/NQ-­HĐND quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc6p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết tài liệu.

  doc7p zairozy20041992 28-12-2012 404 63   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH NGHỆ AN QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf10p daumeoduoicop 29-03-2010 134 8   Download

Đồng bộ tài khoản