Luật đầu tư mới nhất

Tham khảo và download 16 Luật đầu tư mới nhất chọn lọc sau:
 • Giáo trình “Luật đầu tư và xây dựng” do Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản năm 2001 đã được dùng làm tài liệu chính để giảng dạy và học tập môn Luật xây dựng của sinh viên ngành Xây dựng cầu đường. Để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giảng dạy và học tập, lần này giáo trình được viết lại dưới tiêu đề “Luật xây dựng”.

  pdf209p 326159487 17-05-2012 579 311   Download

 • Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 30 1   Download

 • Trên cơ sở các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP), đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã cơ bản ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định mới về đấu thầu.

  pdf4p sontratckh 15-11-2010 104 18   Download

 • Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn - Công trình: điểm trường chính trường tiểu học Cốc Đán.

  pdf4p nanghonghoang 24-03-2014 26 1   Download

 • Thông tư 117/2013/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân nguồn vốn tín dụng của ngân hàng đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf16p nanghonghoang 28-03-2014 40 2   Download

 • Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2013 Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành .

  pdf2p nanghonghoang 27-03-2014 52 2   Download

 • Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn - Công trình: điểm trường chính trường tiểu học Cốc Đán.

  pdf4p nanghonghoang 27-03-2014 41 1   Download

 • Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư Chương trình bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 27-03-2014 33 1   Download

 • Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2013 về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Chính phủ ban hành.

  pdf19p nanghonghoang 27-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf8p nanghonghoang 28-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí dự phòng thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng .

  pdf2p nanghonghoang 28-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định 15/2013/QĐ-UBND thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  pdf6p nanghonghoang 28-03-2014 26 1   Download

 • Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 24 1   Download

 • Chỉ thị 14/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 34 1   Download

 • Quyết định số 3367/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt1 26-11-2009 82 13   Download

 • Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh10 12-11-2009 87 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=luat-dau-tu-moi-nhat
Đồng bộ tài khoản