Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật kế toán ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 284 kết quả Luật kế toán ngân sách nhà nước
 • Luận văn "Vận dụng quy trình kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại Thanh tra tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra và nghiên cứu thực trạng công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, đề xuất việc vận dụng kỹ thuật kiểm toán để xây dựng công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, nhằm nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh.

  pdf137p dongcoxanh2510 25-10-2022 3 3   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc37p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc35p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 20 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về việc kiểm soát kinh tế ngầm trong hoạt động kinh doanh hợp pháp thông qua các chính sách pháp luật về quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động kinh doanh của Nhà nước, các quy định và chế độ về kế toán, kiểm toán, Ngân hàng liên quan đến giám sát kinh tế ngầm tại Việt Nam.

  pdf85p badbuddy04 11-02-2022 8 3   Download

 • Một số nội dung đổi mới của Luật NSNN năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Các văn bản hướng dẫn Luật NSNN đã ban hành, chế độ kế toán HCSN; Một số lưu ý khi phân bổ và thực hiện dự toán NSNN năm 2018; Về quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016- 2020; Về quản lý viện trợ, triển khai dự án ODA.

  pdf46p canhvatxanhbaola 08-12-2021 26 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề là nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam, nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

  pdf26p chuboxinhxan 17-09-2021 15 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm chứng minh chuyển nguồn ngân sách chỉ mang tính thủ tục, thiên về kỹ thuật, kế toán hơn là giúp phát huy hiệu quả chính sách theo kỳ vọng. Không những vậy, tác giả cũng sẽ chứng minh rằng, chính sách chuyển nguồn hiện tại đang áp dụng có khả năng làm suy giảm khả năng cân đối, tính bền vững, độ minh bạch và tính kỷ luật của NSĐP.

  pdf62p beloveinhouse05 03-09-2021 11 2   Download

 • Kế toán thuế giá trị gia tăng vừa phải tuân thủ theo quy định kế toán, vừa phải tuân thủ theo Luật Thuế giá trị gia tăng và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Bài viết đề cập tới một số vấn cần lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước kịp thời, chính xác và hiệu quả.

  pdf3p vining2711 09-08-2021 32 3   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam hiện nay ngày càng chuyển biến theo hướng hội nhập kinh tế sâu rộng; các chính sách, pháp luật kinh tế, tài chính nói chung; chính sách, pháp luật thuế nói riêng thường xuyên thay đổi. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng học tập học phần Thuế nhà nước, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập học phần Thuế nhà nước cho sinh viên các ngành kinh tế của trường Đại học kinh tế Nghệ An.

  pdf4p vichaeng2711 04-05-2021 19 1   Download

 • Bài viết đưa ra các nhận định về thực trạng công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp vận dụng tốt hơn những quy định trong việc thực hiện kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có chất lượng ngày càng cao hơn.

  pdf8p vichaeng2711 04-05-2021 33 5   Download

 • Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp là một yêu cầu quan trọng đáp ứng mục tiêu Tổng Kế toán nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Như vậy, việc lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là đòi hỏi từ thực tiễn. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

  pdf3p vianthony2711 16-04-2021 23 1   Download

 • Quản lý ngân sách là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cấn thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình khung của tổng cục dạy nghề ban hành, Trường CĐ GTVTTW1 đã tổ chức biên soạn giáo trình Quản lý ngân sách. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf58p tradaviahe20 12-04-2021 43 3   Download

 • Cùng tham khảo 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán có đáp án dưới đây, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

  doc93p ocmo999 26-02-2021 145 13   Download

 • Công văn số 3689/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 2199/BTP-KHTC năm 2019 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc7p jiangfengmian 17-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc14p jiangfengmian 17-06-2020 7 1   Download

 • Công văn số 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ban hành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

  doc7p tomtit999 12-06-2020 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật kế toán ngân sách nhà nước
p_strCode=luatketoanngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2