Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Xem 1-19 trên 19 kết quả Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 2.

  pdf17p truongbao 10-07-2009 508 84   Download

 • Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người

  doc22p havang 10-05-2009 471 57   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về phân loại vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm và phòng xét nghiệm theo cấp độ an toàn sinh học; điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

  pdf13p tapuaxinhdep 19-05-2013 37 1   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

  pdf23p abcdef_42 01-11-2011 71 10   Download

 • Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế 1. Biện pháp cách ly y tế tại nhà được áp dụng đối với các trường hợp: a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch, trừ đối tượng là người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số bệnh dịch thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  pdf17p tapuaxinhdep 19-05-2013 45 2   Download

 • Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Số: 03/2007/QH12

  doc23p thaodien102 06-11-2015 13 1   Download

 • ICD-10 A37: Whooping cough Bệnh ho gà thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 1. Đặc điểm của bệnh 1.1. Định nghĩa ca bệnh: Ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho ngày càng nặng và trở thành cơn ho kịch phát trong 1-2 tuần, kéo dài 1-2 tháng hoặc lâu hơn.

  doc9p bacsyly 25-03-2013 78 12   Download

 • Thông tư Số: 13/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm; căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p thaodien102 06-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định số 740/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh do vi rút Zika vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

  pdf1p bachma45 22-12-2017 1 0   Download

 • Bệnh xoắn khuẩn vàng da thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 1. Đặc điểm của bệnh 1.1. Định nghĩa ca bệnh: Bệnh xoắn khuẩn vàng da là bệnh của động vật truyền sang người với các thể lâm sàng đa dạng từ nhiễm khuẩn thể ẩn, thể nhẹ không có vàng da hoặc không có biểu hiện viêm màng não đến thể lâm sàng cấp tính điển hình, vàng da nặng gọi là hội chứng Weil có thể tử vong. Bệnh có 2 giai đoạn gọi là bệnh sốt 2 pha.

  pdf12p thiuyen8 29-08-2011 84 11   Download

 • Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Luật số 03/2007/QH12 về việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Quốc hội ban hành

  pdf24p lawttyt3 30-11-2009 75 8   Download

 • Lệnh số 12/2007/L-CTN về việc công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh6 16-11-2009 45 2   Download

 • Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Y tế quy định về việc thành lập,

  pdf5p tapuaxinhdep 19-05-2013 39 1   Download

 • Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực hệ thống giám sát, cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh với dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Hà Nội đến năm 2020.

  pdf6p buitubt 06-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định số 4553/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc10p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM, DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p duanon 20-12-2011 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2013

  pdf83p duongphuongtim 23-04-2013 37 3   Download

 • Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013 phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành.

  pdf11p buitubt 06-03-2014 16 1   Download

Đồng bộ tài khoản