Luật sở hữu

Xem 1-20 trên 3559 kết quả Luật sở hữu
 • "Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam" được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên, học viên và những người quan tâm đến Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Việc biên soạn giáo trình dựa trên cơ sở các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời cũng đảm bảo tính phù hợp với chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo.

  pdf253p namde02 21-03-2013 698 298   Download

 • Giải trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.

  pdf37p xuantruong 12-06-2009 406 144   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật sở hữu trí tuệ 2005', văn bản luật, sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc96p thanhnguyenppt 30-12-2010 361 124   Download

 • 1. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp 1.1 Các quyền sở hữu công nghiệp phát sinh/được xác lập dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29.11.2005 (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”), các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.

  pdf69p trannhu 07-07-2009 377 102   Download

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ nhằm giới thiệu những vấn đề lý luận chung về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam và quốc tế về sở hữu trí tuệ, những chế định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả và quyền liên quan.

  pdf33p five_12 19-03-2014 244 86   Download

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ do TS. Lê Văn Hưng biên soạn có cấu trúc gồm 7 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: Một số vấn đề chung về tài sản trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt183p namthangtinhlang_01 03-11-2015 171 83   Download

 • 1. Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ các quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được quy định tại điều 738 của Bộ Luật Dân sự và Điều 18, 19 và điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2. Bảo hộ quyền liên quan là bảo học các quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn, các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với......

  pdf0p doxuan 07-07-2009 529 79   Download

 • Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ gồm 5 chương, có nội dung trình bày về một số vấn đề chung về tài sản trí tuệ & quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, xử lý vi phạm & giả.

  ppt166p hoa_cuc91 27-06-2014 170 78   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể,nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp... Cá nhân, pháp nhân và cá chủ thể khác của pháp luật dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)......

  pdf0p doxuan 07-07-2009 356 68   Download

 • Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ gồm 3 bài, có nội dung trình bày về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và một số vấn đề liên quan.

  ppt75p hoa_cuc91 27-06-2014 99 46   Download

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ nhằm giúp cho người học nắm bắt được các quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số công ước quốc tế liên quan.

  pdf69p five_12 19-03-2014 160 45   Download

 • Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ: Các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ có nội dung trình bày về sự cần thiết ban hành Luật Sở hữu trí tuệ, cấu trúc Luật Sở hữu trí tuệ, những điểm mới trong Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

  ppt92p hoa_cuc91 30-06-2014 98 39   Download

 • Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Luật này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

  pdf21p truongvekien 10-10-2009 139 38   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thừa nhận chỉ dẫn địa lí và nhãn hiệu đều là đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ. Là những chỉ dẫn thương mại được gắn trên các sản phẩm hàng hóa có chức năng cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý chính là phương tiện giúp người tiêu dùng có thể phân biệt các sản phẩm khác nhau trên thị trường.

  pdf10p noel_noel 12-01-2013 78 33   Download

 • Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả cũng không đảm bảo tính xã hội nếu vi phạm các quy định của doanh nghiệp về lựa chọn nhân sự khi chấm dứt hợp đồng hoặc vẫn có thể sử dụng NLĐ làm việc ở vị trí khác trong doanh nghiệp và HĐXN đã phản đối bằng văn bản trong thời hạn quy định.

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 72 30   Download

 • Các quyền tài sản cơ bản, chuyển giao quyền tài sản, chuyển giao quyền tài sản, thực tiễn áp dụng các quy định về quyền tài sản đối với tác phẩm văn học khoa học nghệ thuật và hạn chết là những nội dung chính thuộc bài tiểu luận môn Luật sở hữu trí tuệ trong đề tài "Quyền tài sản". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc27p lesangtuyenquang 28-11-2015 93 28   Download

 • Bài tập nhóm Luật sở hữu trí tuệ gồm 2 chương có nội dung giới thiệu tổng quan về luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, ở chương 1 giới thiệu về luật sở hữu trí tuệ, chương 2 trình bày về luật sở hữu trí tuệ 2005. Trong bài tập này những kiến thức về luật sở hữu trí tuệ nói chung và luật sở hữu trí tuệ nói riêng được phân tích, trình bày hết sức cụ thể, rõ ràng và đầy đủ.

  pdf10p nhatrangyeuthuong 07-04-2014 86 21   Download

 • Ebook Luật sở hữu trí tuệ sau đây quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các quyền trên cũng như bảo vệ chính đáng cho quyền sở hữu trí tuệ của mình.

  pdf198p talata_2 07-11-2014 40 20   Download

 • Giáo trình "Luật sở hữu trí tuệ" (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm các chương sau: Khái quát chung về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf27p lalala02 13-11-2015 73 19   Download

 • Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ" được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung chính của Luật sở hữu trí tuệ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf247p lalala7 07-12-2015 36 14   Download

Đồng bộ tài khoản