intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật thủ tục tố tụng

Xem 1-20 trên 577 kết quả Luật thủ tục tố tụng
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 Ngành luật hình sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hình sự; Tội phạm; Luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p dongcoxanh25 22-06-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Chương 3: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm; thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự; thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Giấy triệu tập là biểu mẫu tố tụng hình sự được sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự. Do đó, chỉ Điều tra viên (cơ quan điều tra hoặc cơ quan khác trong công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra), Kiểm sát viên và Thẩm phán là có thẩm quyền ký và sử dụng giấy này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày một số quy định khách cần lưu ý trong tố tụng dân sự, toàn văn bộ Luật tố tụng dân sự, các thời hạn trong tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf269p bakerboys04 16-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số qui định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án như phạm vi, trình tự thủ tục hòa giải, đối thoại; đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 16 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật có liên quan đến khả năng viện dẫn và sử dụng quyền im lặng trong giai đoạn điều tra; và qua tham khảo án lệ Miranda v. Arizona năm 1966 của Hoa Kỳ, cho rằng pháp luật Việt Nam hiện nay chưa tạo ra đầy đủ các bảo đảm pháp lý để người bị buộc tội có thể sử dụng quyền im lặng và cần thiết xây dựng một cơ chế tương tự cảnh báo Miranda để đảm bảo cho người bị buộc tội có thể sử dụng quyền này.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự câu hỏi thực tế và giải đáp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Năng lực pháp luật tố tụng và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự; Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong vụ án dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf159p viginnirometty 04-05-2022 8 1   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về vấn đề hòa giải trong tố tụng trọng tài, bao gồm đánh giá các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải trong tố tụng trọng tài; so sánh những điểm khác biệt cơ bản giữa hòa giải trong tố tụng trọng tài với hòa giải thương mại và hòa giải trong tố tụng Tòa án.

  pdf19p viindranooyi 09-05-2022 22 2   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý về hòa giải các vụ án dân sự tại tòa án theo pháp luật hiện hành như: Các giai đoạn tiến hành hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án, phạm vi hòa giải, thành phần và thủ tục hòa giải, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tính tự nguyện của việc hòa giải.

  pdf8p viindranooyi 09-05-2022 29 1   Download

 • Bài viết phân tích, và đánh giá các mô hình tố tụng hình sự tại một số quốc gia điển hình trên thế giới hiện nay (Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp). Từ đó đề xuất các kinh nghiệm cho mô hình tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở phù hợp thực tiễn thủ tục tố tụng hình sự và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 12 3   Download

 • Bài viết bằng phương pháp nghiên cứu Phân tích và hệ thống hoá lý thuyết; phương pháp Phân tích tổng kết kinh nghiệm sẽ làm rõ những nội dung sau: 1) Khái niệm và lịch sử phát triển của thuật ngữ công lý; 2) Giới thiệu về Công lý theo thủ tục và Công lý theo kết quả; 3) Liên hệ với tình trạng án oan trong xét xử hình sự ở Việt Nam thời gian qua.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 13 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành về quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa. Qua đó, bài viết chỉ ra những vấn đề vướng mắc trong quy định về quyền kháng cáo, thực tiễn áp dụng thủ tục kháng cáo và đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm bảo đảm cho quyền kháng cáo nói riêng và các quyền tố tụng nói chung của bị cáo và người bào chữa được thực thi hữu hiệu.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết khảo sát và nghiên cứu về thủ tục này trong tố tụng hình sự tại các quốc gia có hệ thống pháp luật điển hình như Anh quốc, Hoa Kỳ và Pháp. Từ đó, tác giả đưa ra một số nhận định về tính hợp lý của đàm phán nhận tội và gợi mở một số kinh nghiệm cho Việt Nam – nơi chưa có bất cứ quy định nào về thủ tục nêu trên, hướng tới cải cách tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là từ việc nghiên cứu lí luận, pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật, đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nổi dung chi tiết.

  pdf161p badbuddy09 29-03-2022 11 2   Download

 • Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Với nhiều ưu thế như: Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo bí mật kinh doanh; phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng, có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên và không những được thi hành trong nước mà còn cả ở 157 nước thành viên theo Công ước New York về Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 1958 mà Việt Nam là thành viên.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 6 0   Download

 • Luật giám định tư pháp năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng cho các hoạt động giám định trong tố tụng, trong đó có tố tụng dân sự. Bài viết trao đổi về quy định người giám định tư pháp, người yêu cầu giám định và hoạt động giám định nhằm đề xuất sửa đổi, hoàn thiện pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật về nội dung này.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Thông qua bài viết, tác giả phân tích về các hạn chế của quy định pháp luật Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ của quản tài viên, đồng thời so sánh với các quy định của một số quốc gia trên thế giới từ đó đề xuất cho Việt Nam.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận án là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong luật TTHS Việt Nam nhằm tìm ra những bất cập và vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật TTHS, so sánh, đối chiếu với các qui định về thủ tục tố tụng này ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó đi đến hoàn thiện các quy định của BLTTHS năm 2003 đối với người chưa thành niên, hoàn thiện về mặt tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTHS đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án là người chưa thành niên.

  pdf203p badbuddy09 29-03-2022 15 4   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, so sánh vấn đề này với quy định của một số nước trên thế giới. Ngoài ra, luận văn còn phân tích và đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên. Trên cơ sở này, luận văn đưa ra kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.

  pdf104p badbuddy09 29-03-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật thủ tục tố tụng
p_strCode=luatthutuctotung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2