intTypePromotion=3

Bài giảng Luật tố tụng dân sự: Chương 8 - Nguyễn Thị Hương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hương | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:62

0
384
lượt xem
106
download

Bài giảng Luật tố tụng dân sự: Chương 8 - Nguyễn Thị Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật tố tụng dân sự: Chương 8 do Nguyễn Thị Hương biên soạn giúp các bạn biết được thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự, từ đó, hiểu và có thể vận dụng được các quy định của pháp luật Việt Nam về việc khởi kiện, thụ lý, chuẩn bị giải quyết và tiến hanh một phiên tòa dân sự sơ thẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật tố tụng dân sự: Chương 8 - Nguyễn Thị Hương

 1. Bài giảng môn LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Quảng Bình, tháng 02/2015 1
 2. CHƯƠNG VIII THỦ TỤC SƠ THẨM  VỤ ÁN DÂN SỰ 2
 3. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG VIII GIÚP NGƯỜI HỌC HIỂU VÀ CÓ  THỂ  VẬN  DỤNG  ĐƯỢC  CÁC  QUY  ĐỊNH  CỦA  PHÁP  LUẬT  VIỆT NAM VỀ VIỆC KHỞI KIỆN,  THỤ  LÝ,  CHUẨN  BỊ  GIẢI  QUYẾT  VÀ  TIẾN  HÀNH  MỘT  PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM. 3
 4. Danh sách tài liệu học tập 1. Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt  Nam, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma  Thuột, Nxb Tư pháp năm 2011. 2. Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004, sđbs  năm 2011. 3. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 4. Bộ luật Dân sự năm 2005 . 5. Nghị quyết số 05/2012/NQ­ HĐTPTANDTC ngày 03 tháng 12 năm  4 2012.
 5. BỐ CỤC CHƯƠNG VIII I/    Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự II/  Chuẩn bị xét xử, hòa giải III/ Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết  vụ án dân sự, quyết định đưa vụ án  ra xét xử IV/ Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự 5
 6. I. KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 1. Khởi kiện vụ án dân sự 1.1 Khái niệm khởi kiện vụ án dân sự         Khởi kiện vụ án dân sự: là  hành vi của cá  nhân,  cơ  quan,  tổ  chức  hoặc  của  các  chủ  thể  khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân  sự            nộp  đơn  khởi  kiện  yêu  cầu  Tòa  án  có  thẩm  quyền  bảo  vệ  quyền,  lợi  ích  hợp  pháp  của mình hay của người khác. 6
 7. 1.1 Khái niệm khởi kiện vụ án dân  sự Ø  Chủ thể khởi kiện: cá nhân, cơ quan, tổ chức,  chủ thể khác Ø  Hình thức: Nộp đơn khởi kiện Ø     Mục  đích:  yêu  cầu  Tòa  án  có  thẩm  quyền  bảo  vệ  quyền,  lợi  ích  hợp  pháp  của  mình  hay  của  người khác. 7
 8. 1.2 Điều kiện khởi kiện vụ án dân  sự a) c) Điều kiện sự việc  Điều kiện  khởi kiện phải  về chủ thể  chưa được giải  khởi kiện b) quyết bằng 1 bản  án hay quyết định  có hiệu lực PL của  Điều kiện về  TA/cơ quan Nhà  thẩm quyền nước có thẩm  quyền. 8
 9. a) Điều kiện về chủ thể khởi  kiện   Phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự Cá nhân Phải có quyền lợi bị xâm phạm, tranh chấp   Pháp luật quy định có quyền khởi kiện Phải có quyền lợi hợp pháp đang bị xâm phạm hoặc tranh chấp Cơ quan,  tổ chức Phải do người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó thực hiện 9
 10. b) Điều kiện về thẩm quyền Thẩm quyền theo vụ việc Thẩm quyền của Tòa án các cấp Thẩm quyền theo lãnh thổ Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn 10
 11. c) Điều kiện sự việc khởi kiện phải chưa được giải  quyết  bằng  một  bản  án  hay  quyết  định  đã  có  hiệu  lực pháp luật của Tòa án hay cơ quan Nhà nước có  thẩm  quyền,  trừ  trường  hợp  có  quy  định  khác  của  pháp luật       Về nguyên tắc: một sự việc đã được  Tòa  án  của  Việt  Nam  giải  quyết  bằng  một bản án hay quyết định đã có hiệu  lực pháp luật thì đương sự không được  khởi kiện 11
 12. Ø  Bản án, quyết định của Tòa án bác đơn xin ly hôn có  hiệu lực pháp luật được một năm thì lại có quyền khởi  kiện trở lại yêu cầu xin ly hôn; Ø   Yêu  cầu  giải  quyết  việc  nuôi  con,  cấp  dưỡng,  bồi  thường  thiệt  hại  đã  được  giải  quyết  bằng  bản  án,  quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhưng sau đó đã có  quyền khởi kiện yêu cầu xin thay đổi việc nuôi con, thay  đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại; Ø  Vụ án xin thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người  quản lý di sản; Ø   Vụ  án  đòi  tài  sản,  đòi  tài  sản  cho  thuê,  cho  mượn,  đòi  nhà,  đòi  quyền  sử  dụng  đất  cho  thuê,  cho  mượn,  cho  ở  nhờ mà trước đó Tòa án đã xử bác yêu cầu do chưa  đủ  điều  kiện  khởi  kiện,  khi  có  đủ  điều  kiện  thì  có  quyền  khởi kiện lại. 12
 13. 1.3 Phạm vi khởi kiện vụ án dân  sự Phạm  vi  khởi  kiện  vụ  án  dân  sự  là  giới  hạn  những  vấn  đề  mà  các  chủ  thể có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa  án giải quyết trong cùng một vụ án. 13
 14. 1.3 Phạm vi khởi kiện Cá  nhân,  cơ  quan,  tổ  chức  có  thể  khởi  kiện  đối  với  một  hoặc  nhiều  cá  nhân,  cơ  quan,  tổ  chức  khác  về  một  hoặc  nhiều  quan  hệ  pháp  luật  có  liên  quan  đến  nhau trong cùng một vụ án. Nhiều  cá  nhân,  cơ  quan,  tổ  chức  có  thể  cùng  khởi  kiện đối với một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức  khác  về  một  hoặc  nhiều  quan  hệ  pháp  luật  có  liên  quan đến nhau trong cùng một vụ án. 14
 15. 1.4 Hình thức, nội dung và tài liệu,  chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện a) Hình thức:  Theo quy định tại Điều 164 BLTTDS:  đơn khởi kiện bằng văn bản.  15
 16. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                                                                                                                                     .........................., ngày........... tháng.......... năm............ ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi: Toà án nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Họ và tên người khởi kiện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Họ  và  tên  người  có  quyền  và  lợi  ích  được  bảo  vệ  (nếu  có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Họ và tên người bị kiện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Họ và tên người làm chứng (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 17. Ví dụ  minh họa: 17
 18.  c) Tài liệu, chứng cứ kèm theo 18
 19. 1.5 Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nộp trực tiếp  tại Tòa án Gửi đến Tòa án qua bưu điện 19
 20. 2. Thụ lý vụ án dân sự và trả lại  đơn khởi kiện vụ án dân sự 2.1 Thụ lý vụ án dân sự        a) Khái niệm:  Thụ lý vụ án dân  sự  là  việc  Tòa  án  xem  xét  chấp  nhận  đơn  khởi  kiện  của  người  khởi  kiện,  vào  sổ  thụ  lý  vụ  án  dân  sự để giải quyết. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản