intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật xây dựng nhà cao tầng

Xem 1-20 trên 101 kết quả Luật xây dựng nhà cao tầng
 • Công văn 1380/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao tầng Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của các đô thị, việc đầu tư xây dựng các công trình xây dựng nhà cao tầng đã tăng lên nhanh chóng đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng cho các tầng lớp nhân dân đô thị tại các thành phố lớn. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng các công trình...

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 247 61   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đề xuất quan điểm, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động GQKKHC nhằm tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  doc176p vaythoinhaem 16-10-2014 258 89   Download

 • Chỉ thị 07/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng

  doc3p trucsinh 19-08-2009 583 50   Download

 • Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao), quản lý phát triển nhà và công sở; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

  doc57p catbui 02-06-2009 455 75   Download

 • Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII trình Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định một trong năm nhiệm vụ lớn của phương hướng “Đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế” ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng” để......

  pdf35p phalinh20 25-08-2011 129 29   Download

 • Quyết định 14/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 194: 2006 "Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật"

  doc18p thienthan 19-08-2009 90 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xây dựng công trình 12', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 54 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xây dựng công trình 13', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 62 10   Download

 • Trong thời gian thi công ở hạ lưu cần dùng nước như tưới, sinh hoạt, phát điện, nuôi cá, dùng nước cho công nghiệp, xây dựng v.v... do đó phải bảo đảm lợi dụng tổng hợp dòng chảy tới mức cao nhất. Mặc dù khó khăn và tốn kém cho thi công nhưng lại có hiệu quả cao về kinh tế.

  pdf6p sms222 13-08-2011 57 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xây dựng công trình 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 73 7   Download

 • Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đề ra như một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tính tối thượng của luật, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

  pdf8p thiendiadaodien_9 04-03-2019 23 1   Download

 • Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Muốn đầu tư xây dựng có hiệu quả thì công tác quản lý có vai trò quyết định. Vì vậy, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tại Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã quán triệt: Xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, điện lực,...

  pdf119p dellvietnam 23-08-2012 228 95   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà Nước đã và đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó Nhà nước cần chú trọng phát huy nội lực đất nước, trong bối cảnh này, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được đánh giá là ngành kinh tế kỹ thuật hết...

  pdf99p caphe_123 17-07-2013 162 44   Download

 • Thi công các công trình thuỷ lợi đòi hỏi hoàn thành khối lượng lớn trong thời gian hạn chế lại gặp điều kiện khó khăn phức tạp và phải bảo đảm chất lượng cao giá thành hạ do đó phải làm tốt công tác tổ chức và kế hoạch bằng cách. . Lập kế hoạch tiến độ thi công hợp lý . Tranh thủ mùa khô, chú trọng công trình trọng điểm . Kế hoạch phải cụ thể toàn diện có biện pháp đối phó những trường hợp bất lợi có thể xảy ra. . Các bộ phận công trình...

  pdf6p sms222 13-08-2011 87 23   Download

 • Hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự nói chung, thủ tục xét xử sơ thẩm nói riêng là một phần rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta. Tư tưởng đổi mới thủ tục tố tụng hình sự theo hướng dân chủ, bình đẳng, bảo đảm để người tham gia tố tụng có điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong tố tụng hình sự, tăng cường tranh tụng... được thể hiện cụ thể trong...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 94 20   Download

 • Hình ảnh dẫn dòng giai đoạn I thi công đập chính Thuỷ điện A Vương a. Giai đoạn đầu: Dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp hay không thu hẹp. Theo phương pháp này người ta đắp đê quây ngăn một phần lòng sông (thường phía công trình trọng điểm trước) hay công trình tháo nước. Dòng chảy được dẫn về hạ lưu qua phần sông đã thu hẹp. Giai đoạn đầu phải tiến hành thi công bộ phận công trình nằm trong phạm vi bảo vệ của đê quây. Mặt khác phải xây xong công trình tháo nước để...

  pdf6p sms222 13-08-2011 98 19   Download

 • Sơ đồ H1 máy bơm đặt cố định trên đê quây trong suốt thời kỳ thi công Sơ đồ H2 máy bơm đặt trong hố móng có thể sử dụng cho thời kỳ đầu và thời khác (TK đào móng và hút nước thường xuyên) Sơ đồ H3, H4 là sơ đồ bố trí trạm bơm di động nó phục vụ cho suốt cả quá trình thi công.

  pdf6p sms222 13-08-2011 62 10   Download

 • Công văn 1607/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ, công cộng Sakura Tower tại 47 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 104 8   Download

 • Bản cọc làm bằng gỗ ván hay những cây dày 8 ~ 18cm. Ghép với nhau bằng mộng. Phía thượng lưu đắp đất phòng thấm có bờ rộng đỉnh 1 ~ 1,5m. Để bảo đảm ổn định người ta bố trí các thanh chống đầu dưới được tựa vào cọc gỗ. - Thi công đóng cọc. * Trước hết bắc cần công tác hay bố trí máy đóng cọc kiểu nổi rồi tiến hành dựng và đóng cọc

  pdf6p sms222 13-08-2011 62 8   Download

 • Bố trí mặt bằng đê quai cần bảo đảm các yêu cầu sau đây : . Bảo đảm cho mọi công việc trong hố móng tiến hành khô ráo, rộng rãi, tiện lợi. . Dòng chảy phải thuận, khả năng xả nước lớn, mà đê quai không bị xói lỡ phá hoại. . Tận dụng điều kiện có lợi địa hình, đặc điểm kết cấu để đắp đê có khối lượng ít, giá thành thấp đặc biệt chú ý làm đường vận chuyển.

  pdf6p sms222 13-08-2011 56 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật xây dựng nhà cao tầng
p_strCode=luatxaydungnhacaotang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản