Lực lượng lao động ưu tú

Xem 1-20 trên 23 kết quả Lực lượng lao động ưu tú
 • Chương I -NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN Chương II- NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THẦN KÌ CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN NĂM 1952 - 1973. I6 II-Cải cách kinh tế. III- Những nhà kinh doanh xí nghiệp tích cực IV-Lực lượng lao động ưu tú. V-Sự hợp tác chủ thợ. VI- Lãnh đạo tài ba. VII- Đổi mới kỹ thuật. 7 9 10 10 11 12 Những di sản từ trước chiến tranh. VIII- Tỷ lệ tiết kiệm cao và ngân hàng cho vay tích cực. 13 IX14 X- Môi trường quốc tế...

  pdf11p ctnhukieu2 08-04-2011 714 136   Download

 • Với một thực tế là vấn đề tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta tuy đã được qua tâm nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ thời kì " đổi mới " , song qua 10na8m đổi mới, người ta lại thấy có hiện tượng phân hóa mạnh, một bộ phận trở nên nghèo tương đối , chính vì vậy đòi hỏi phải có một lí luận lẫn thực tiễn của quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội....

  pdf34p greatidea 20-11-2012 66 17   Download

 • Dẫn đầu thế giới Trải qua nhiều giai đoạn. từ năm 1952-1973, tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 10% Nguyên nhân: (16 nguyên nhân) 1. Cải cách kinh tế 2. Lực lương lao động ưu tú 3. Đổi mới kỹ thuật 4. Tỷ lệ tiết kiệm cao và ngân hàng cho vay tích cực 5. Chi phí quốc phòng ít ...

  ppt29p batman_1 10-01-2013 32 4   Download

 • Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát triển.

  doc20p huyhung231 19-12-2009 2396 429   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục.

  pdf37p trungtri 09-07-2009 1054 268   Download

 • Phân tích, đánh giá hình thức trả lương tại Điện Lực Cần Thơ từ đó rút ra ưu và nhược điểm của hình thức đó. Xem ảnh hưởng của cách trả lương đến người lao động từ đó đề nghị, giải pháp cải thiện cách trả lương nhằm kích thích người lao động tăng năng suất lao động.

  pdf70p camlinh1810 12-12-2011 644 255   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p den_huyenbi 26-07-2010 69 5   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục.

  pdf34p carnation89 14-02-2012 37 5   Download

 • Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

  doc3p dangngoclan 19-08-2009 106 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p den_huyenbi 26-07-2010 70 3   Download

 • Lý thuyết mới về sự tăng trưởng đã chỉ ra rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh phải dựa vào ba trụ cột cơ bản là: Áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực là then chốt và trong phạm vi của một doanh nghiệp thì thứ tự ưu tiên này vẫn hoàn toàn phù hợp. Có thể nói rằng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao chính là lối ra, là đáp số của bài toán chống nguy cơ...

  pdf29p nhattruong 17-07-2009 759 390   Download

 • Cơ cấu lao động được coi là tối ưu khi lực lượng lao động bảo đảm đủ số lượng, ngành nghề, chất lượng, giới tính và lứa tuổi, đồng thời được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận và các cá nhân, bảo đảm mọi người đều có việc làm, mọi khâu, mọi bộ phận đều có người phụ trách và sự ăn khớp, đồng bộ trong từng đơn vị và trên phạm vi toàn doanh nghiệp....

  ppt60p anhchangdaohoa_yeuem 05-05-2011 198 26   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, mẫu số 4a-AH kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng

  pdf1p jindo2000 09-08-2010 131 9   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2009/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

  pdf5p denlongbaycao 26-10-2011 47 5   Download

 • Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên. Bài làm: Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó.

  doc26p pa1_hg 08-06-2010 713 242   Download

 • Chỉ có con người làm chủ được tiến bộ công nghệ và tri thức khoa học mới. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi mới trở thành quốc sách hàng đầu với các quốc gia. Các nước phát triển lợi dụng ưu thế về vốn, kỹ thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với các nước khác.

  pdf6p caott9 26-07-2011 43 15   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn; Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hi...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 61 5   Download

 • Nhà nước đã thay đổi kết cấu tiền lương đưa sự ưu đãi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Cùng với tiền lương. Đồng thời Nhà nước cũng có chính sách nâng cao tiền lương lực lượng lao động công tác ở nông thôn miền núi hải đảo.

  pdf8p phuoctam21 02-06-2011 25 2   Download

 • Tuỳ theo nguồn năng lượng sử dụng, các cơ cấu sinh lực của đồ gá có thể chia ra: khí nén, dầu ép, chân không, từ, điện từ, điện-cơ khí, li tâm...So với cơ cấu kẹp bằng tay tuy chúng có một số nhược điểm như đòi hỏi các trang bị phụ kèm theo, phức tạp, song chúng có những ưu điểm cơ bản như thời gian kẹp chặt giảm, giảm nhẹ sức lao động của công nhân, lực kẹp đủ lớn, ổn định... 5-1.Cơ cấu sinh lực bằng khí nén .

  pdf15p saodem123m 06-05-2011 103 36   Download

 • Kể từ giữa những năm 1990, bất chấp tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và có những đổi thay về mặt cơ cấu. Tốc độ tăng trưởng đạt mức đặc biệt cao từ đầu những năm 2000. Khi các lực lượng thị trường lan rộng, các khu vực nông thôn và thành thị được gắn kết chặt chẽ hơn cả về kinh tế lẫn xã hội.

  pdf342p capdoihoancanh 11-05-2013 52 13   Download

Đồng bộ tài khoản