intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận hành chính

Xem 1-20 trên 3081 kết quả Lý luận hành chính
 • Phần 1 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các vấn đề: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, phương pháp hành chính nhà nước.

  pdf74p hoa_loaken91 02-06-2014 1186 220   Download

 • Phần 2 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các nội dung: Quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

  pdf60p hoa_loaken91 02-06-2014 338 136   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 3 - Nền hành chính nhà nước trình bày thể chế hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, cơ sở vật chất cho hoạt động hành chính nhà nước.

  ppt65p hoahue91 22-07-2014 413 95   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 5 - Quyết định hành chính nhà nước (QĐQLHCNN)trình bày tổng quan về quyết định QLHCNN, các yêu cầu đối với QĐQLHCNN, các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành QĐQLHCNN, quy trình ban hành và tổ chức thực hiện QĐQLHCNN.

  ppt33p hoahue91 22-07-2014 218 60   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 4 - Chức năng, phương pháp, hình thức của hành chính nhà nước trình bày chức năng hành chính nhà nước, phương pháp thực hiện chức năng hành chính nhà nước, hình thức hoạt động của hành chính nhà nước.

  ppt64p hoahue91 22-07-2014 418 52   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 6 - Kiểm soát đối với hành chính nhà nước trình bày tổng quan về kiểm soát đối với hành chính nhà nước, kiểm soát bên ngoài đối với hành chính nhà nước, kiểm soát bên trong đối với hành chính nhà nước.

  ppt38p hoahue91 22-07-2014 207 47   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 2 - Lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước trình bày một số lý thuyết cơ bản về hành chính công, một số mô hình hành chính công trên thế giới.

  ppt63p hoahue91 22-07-2014 256 37   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 7 - Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước trình bày quan niệm về các thuật ngữ, sự cần thiết phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

  ppt24p hoahue91 22-07-2014 132 25   Download

 • Chương trình học gồm các môn sau: Xã hội học, Luật dân sự, Luật hành chính, Quản lí Nhà nước về kinh tế, Quản lí và phát triển tổ chức hành chính, Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Luật Quốc tế, Quản lí Nhà nước về tài chính

  pdf11p kocotienchoigame 11-03-2011 133 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xipo2thi 15-03-2011 129 30   Download

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính nhà nước trình bày về quản lý hành chính nhà nước; nền hành chính nhà nước; nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf14p cocacola_07 10-11-2015 131 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xipo2thi 15-03-2011 161 28   Download

 • _ Thực trạng công tác đào tạo đại học hành chính của học viện hành chính quốc gia. _ Đánh giá chất lượng đào tạo đại học thời gian qua. _ Nâng cao chất lượng đào tạo đại học. _ Công tác bảo đảm chất lượng đào tạo đại học. _ Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đại học.

  pdf11p kocotienchoigame 11-03-2011 104 27   Download

 • Những kĩ năng cơ bản để có thể thực hiện những công việc hành chính văn phòng, những môn học được nêu rõ trong bảng điểm kèm theo. Ngoài ra môn ngoại ngữ, vi tính văn phòng cũng được đặc biệt chú trọng nhằm bổ sung những kỹ năng phục vụ thực tế trong công việc.

  pdf8p kocotienchoigame 11-03-2011 90 26   Download

 • _ Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. _ Cấu trúc của đề tài. _ Quan điểm của đảng và nhà nước về cán bộ và công tác đào tạo cán bộ. _ Cơ sở lý luận của việc xây dựng mô hình đào tạo.

  pdf11p kocotienchoigame 11-03-2011 101 25   Download

 • Những kiến thức rất bổ ích về quản lý hành chính, về nhân sự, quản lý về kinh tế, tổ chức nhân sự, tài chính,tổ chức công sở, phân tích và hoạch định chính sách, quản lý nguồn nhân lực xã hội, quản lý các lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác

  pdf11p kocotienchoigame 11-03-2011 82 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xipo2thi 15-03-2011 131 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 10', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p xipo2thi 15-03-2011 106 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xipo2thi 15-03-2011 38 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cử nhân hành chính - quản lý kinh tế phần 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p xipo2thi 15-03-2011 104 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận hành chính
p_strCode=lyluanhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2