Lý thuyết ngôn ngữ lập trình C++

Xem 1-20 trên 159 kết quả Lý thuyết ngôn ngữ lập trình C++
 • Chương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toán thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm thuật toán, các đặc trưng của thuật toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán.

  pdf14p conchimnhai 28-06-2014 68 7   Download

 • Chương 4 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, bộ chữ viết, từ khóa, định danh, thư viện chuẩn C, các hàm toán học cơ bản trong C, cấu trúc một chương trình C.

  pdf29p conchimnhai 28-06-2014 51 4   Download

 • Chương 5 Kiểu dữ liệu thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C.

  pdf15p conchimnhai 28-06-2014 31 3   Download

 • Tài liệu Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ lập trình C gồm khoảng 120 bài tập lập trình về tất cả các vấn đề của C++, gồm các mức độ từ đơn giản tới nâng cao, có code đáp án và hình ảnh minh họa, giải thích. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức lý thuyết và biết cách giải những bài tập về C++ một cách tốt hơn.

   

  pdf268p iamnameless 19-05-2015 425 147   Download

 • Tham khảo bài viết 'phần 2: giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ lập trình c', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p ttdungcm 05-07-2013 87 16   Download

 • Tin học là một ngành khoa học mũi nhọn phát triển hết sức nhanh chóng trong vài chục năm lại đây và ngày càng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ngôn ngữ lập trình là một loại công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề của thực tế lên máy tính một cách hữu hiệu. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ lập trình cũng dần tiến hoá để đáp ứng các thách thức mới của thực tế....

  pdf20p zues10 11-07-2011 252 95   Download

 • Nắm vững ngôn ngữ lập trình C • Hòan thành các bài tập theo yêu cầu của giáo viên • Làm Bài tập lớn: Thực hiện thiết kế, xây dựng chương trình để giải quyết một bài toán cụ thể (làm việc theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 sinh viên). Viết báo cáo.

  pdf3p anhnd_hut 04-05-2011 176 47   Download

 • Tham khảo tài liệu '1ngôn ngữ lập trình c++ - chương 7 – ra vào dữ liệu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf93p lqvang02 19-02-2013 34 3   Download

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình, qua đó người sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới.

  pdf143p trungtin306 13-10-2011 153 75   Download

 • Chương 2 CÁC LỆNH VÀO RA Chương này giới thiệu thư viện vào/ra chuẩn là một tập các hàm được thiết kế để cung cấp hệ thống vào/ra chuẩn cho các chương trình C. Chúng ta sẽ không mô tả toàn bộ thư viện vào ra ở đây mà chỉ quan tâm nhiều hơn đến việc nêu ra những điều cơ bản nhất để viết chương trình C tương tác với môi trường và hệ điều hành.

  pdf20p zues10 11-07-2011 71 22   Download

 • Khai báo các thành phần của cấu trúc }; Trong đó : struct là từ khoá tên_kiểu _cấu_trúc là một tên bất kỳ do người lập trình tự đặt theo qui tắc đặt tên nêu ra trong chương Thành phần của cấu trúc có thể là : biến, mảng, cấu trúc khác đã được định nghĩa trước đó vv..

  pdf20p zues10 11-07-2011 64 13   Download

 • Với mỗi kiểu dữ liệu cần nắm định nghĩa, đặc tả và cách cài đặt kiểu dữ liệu. - Nắm được khái niệm trừu tượng hoá trong lập trình thể hiện trên hai khía cạnh là trừu tượng hoá dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu tự định nghĩa và trừu tượng hoá chương trình bằng cách chia chương trình thành các chương trình con. V

  pdf111p vanhoai84 03-10-2009 761 344   Download

 • Kiểu dữ liệu có liên quan chặt chẽ với việc khai báo biến, hằng. Điều này là đương nhiên, bởi lẽ khi khai báo một biến nào đó bạn phải định kiểu dữ liệu tương ứng cho nó, còn việc hiểu biến, hằng là gì? Kiểu dữ liệu là gì? Tôi xin trình bày một cách nôn na, chắc là không chặt chẽ, ...

  pdf50p tuan239 13-10-2009 597 283   Download

 • 5.2. Lệnh nhảy không điều kiện - toán tử goto : Nhãn có cùng dạng như tên biến và có dấu : đứng ở phía sau. Nhãn có thể được gán cho bất kỳ câu lệnh nào trong chương trình. ở đây ts là nhãn của câu lệnh gán s=s++. Toán tử goto có dạng : goto nhãn; Khi gặp toán tử này máy sẽ nhảy tới câu lệnh có nhãn viết sau từ khoá goto.

  pdf20p zues10 11-07-2011 56 13   Download

 • Các phép toán logic : Trong C sử dụng ba phép toán logic : Phép phủ định một ngôi ! a khác 0 bằng 0 Phép và (AND) && Phép hoặc ( OR ) || a khác 0 khác 0 bằng 0 bằng 0 b khác 0 bằng 0 khác 0 bằng 0 a&&b 1 0 0 0 a||b 1 1 1 0 !a 0 Các phép quan hệ có số ưu tiên nhỏ hơn so với ! nhưng lớn hơn so với && và ||, vì vậy biểu thức như : (ad) có thể viết lại thành : ad

  pdf20p zues10 11-07-2011 59 11   Download

 • Vẽ một đường tròn màu đỏ trên màn hình màu xanh. Toạ độ (x,y) của điểm gieo được nạp từ bàn phím. Tuỳ thuộc giá trị cụ thể của x,y chương trình sẽ tô màu vàng cho hình tròn hoặc phần màn hình bên ngoài hình tròn sẽ vẽ một hình chữ nhật có các cạnh song song với các cạnh của màn hình. Toạ độ đỉnh trái trên của hình chữ nhật là (x1,y1) và toạ độ đỉnh phải dưới của hành chữ nhật là (x2,y2). ...

  pdf20p zues10 11-07-2011 49 7   Download

 • • Phép tăng - Increment operator (++) – cóthể được dùng thay cho c += 1 • Phép giảm - Decrement operator (--) – cóthể được dùng thay cho c -= 1 • Tăng/giảm trước – Preincrement/Predecrement • ++c hoặc --c • Giá trị của biến bị thay đổi, sau đó biểu thức chứa nó được tính giá trị.

  pdf38p lqvang02 19-02-2013 30 4   Download

 • Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

  doc139p quanghung2110 22-09-2011 261 101   Download

 • Thuộc tính quan trọng của đối tượng Capture là thuộc tính Length, đây chính là chiều dài của chuỗi con được nắm giữ. Khi chúng ta hỏi Match chiều dài của nó, thì chúng ta sẽ nhận được Capture.Length do Match được dẫn xuất từ Group và đến lượt Group lại được dẫn xuất từ Capture. Mô hình kế thừa trong biểu thức quy tắc của .NET cho phép Match thừa hưởng những giao diện phương thức và thuộc tính của những lớp cha của nó....

  pdf91p huyenthoai273 28-11-2012 54 15   Download

 • Chương 1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C/C++ thuộc bài giảng phương pháp lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: lịch sử của ngôn ngữ C/C++, kỹ thuật để giải quyết một bài toán, các bước trong chu trình phát triển chương trình, khảo sát một chương trình C/C++ đơn giản, các chú thích, cấu trúc của một chương trình C/C++, các tập tin thư viện thông dụng.

  pdf18p khongxinhkhngodep 09-07-2014 61 15   Download

Đồng bộ tài khoản