intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết tập mờ

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lý thuyết tập mờ
 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện, một số mạch đơn giản dưới tác động điều hòa và một chiều, các mô hình cơ bản của mạch tuyến tính, bất biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf134p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tính toán, chế tạo và điều khiển mô hình con lắc ngược" là thiết lập phương trình vi phân chuyển động của mô hình con lắc ngược. Sau đó thiết kế bộ điều khiển PID để ổn định vị trí cân bằng không ổn định của con lắc ngược. Qua đó xây dựng một mô hình minh họa lý thuyết cho sinh viên ngành cơ điện tử học tập và nghiên cứu.

  pdf88p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của sinh viên trong học tập, nghiên cứu và quản lý thực tiễn ở các doanh nghiệp. Trong giáo trình ngoài phần lý thuyết, tác giả đưa vào các ví dụ và bài tập thảo luận mang tính thực tế để giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf70p dongcoxanh25 12-07-2022 3 1   Download

 • "Toán kinh tế: Hướng dẫn giải bài tập" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 2 của tài liệu gồm 3 chương sau, trình bày về: bài toán vận tải; một số bài toán ứng dụng của quy hoạch động; một số mô hình của lý thuyết điều khiển dự trữ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p ryomaechizen 01-07-2022 13 0   Download

 • Bài viết Phạm trù thang độ trong ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh tập trung mô tả đặc điểm ngữ nghĩa ngôn ngữ diễn tả Thang độ trong văn bản bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số cấu trúc tới cộng hưởng điện-từ của vật liệu THz Metamaterial không phân cực" nghiên cứu một cấu trúc đơn giản không phân cực có khả năng tạo cộng hưởng điện và cộng hưởng từ ở vùng THz. Bản chất cộng hưởng điện và từ cũng như sự phụ thuộc của các cộng hưởng này vào tham số hình học của cấu trúc được tập trung làm rõ. Kết quả mô phỏng và tính toán lý thuyết bằng mô hình mạch tương đương cũng được so sánh.

  pdf8p ngoccthanh 29-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế - cơ sở lý thuyết và hàm ý thực tiễn cho thành phố Đà Nẵng" tập trung nghiên cứu các tiền đề của việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế, qua đó cung cấp cơ sở khoa học và đưa ra các hàm ý thực tiễn cho Đà Nẵng trong việc phát triển thành một trung tâm tài chính quốc tế có quy mô khu vực.

  pdf11p ngoccthanh 29-06-2022 21 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành Hàng không" là kết quả khảo cứu các công trình khoa học về đề tài ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hành vi của khách hàng, tập trung vào hình ảnh doanh nghiệp và lòng trung thành của khách hàng trong ngành Hàng không. Đồng thời, đề tài này cũng đưa ra một số đóng góp cho việc xây dựng các mô hình nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực nghiệm trong tương lai.

  pdf4p ngoccthanh 30-06-2022 5 2   Download

 • Trong bài báo "Ảnh hưởng của phonon lên tính chất hàm cảm ứng Exciton trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng", tác giả nghiên cứu lý thuyết về sự hình thành trạng thái ngưng tụ exciton trong mô hình EFKM có kể đến tương tác điện tử - phonon bằng lý thuyết trường trung bình tĩnh. Trong đó, tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của phonon lên sự hình thành trạng thái ngưng tụ exciton trong hệ thông qua phân tích tính chất của hàm cảm ứng exciton tĩnh.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bài báo "Giản đồ pha trật tự từ trong bán dẫn từ pha loãng khi dải tạp được lấp đầy do mất trật tự chéo" được chia làm bốn phần. Ngoài phần mở đầu thì phần 2 mô tả cơ sở lý thuyết áp dụng để tính hàm cảm ứng spin tĩnh. Phần 3 trình bày kết quả tính số, mô tả giản đồ pha các trạng thái trật tự từ. Cuối cùng, phần 4 là phần kết luận của bài báo.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài thuyết trình " Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung" tập trung giải quyết các vấn đề: giới thiệu hồ sơ năng lực công ty Dương Nhật, ứng dụng công nghệ mới xử lý nước thải dệt nhuộm từ mô hình Pilot thực tế, quy trình xử lý nước thải khu công nghiệp điển hình, những cải tiến trong vận hành nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Dương Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p thenthen19 13-06-2022 28 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu thuật toán filter wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ và ứng dụng phát hiện tàu thuyền từ ảnh vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về lý thuyết tập thô truyền thống, mô hình tập thô dung sai và tổng quan về tiếp cận filter-wrapper trong rút gọn thuộc tính; kết quả tìm hiểu về xây dựng độ đo khoảng cách mới và thuật toán filter-wrapper IDS_FW_DAR tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ.

  pdf67p viabigailjohnson 10-06-2022 13 3   Download

 • Đề tài "Ứng phó với stress trong học tập của sinh viên" nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng ứng phó với các nguồn gây stress trong học tập ở sinh viên và thông qua đó bước đầu áp dụng một mô hình lý thuyết cho việc nghiên cứu stress nói chung và ứng phó với stress nói riêng ở Việt Nam; cung cấp các thông tin ban đầu để làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình can thiệp nhằm làm giảm tình trạng stress trong học tập và tăng cường khả năng ứng phó ở sinh viên.

  pdf105p thenthen19 04-06-2022 27 2   Download

 • Báo cáo này sử dụng mô hình hồi quy đa biến và ước lượng OLS trên 405 quan sát được khảo sát tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu lý thuyết và tổng quan cho thấy công việc làm thêm, thời gian làm việc, mức lương, sự linh hoạt của công việc, khoảng cách đến nơi làm việc là những yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên.

  pdf12p thenthen19 07-06-2022 29 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 1 trình bày các câu hỏi và bài tập về: phân tích cầu; mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; cấu trúc thị trường và các quyết định về giá;rủi ro, sự bất định và lý thuyết trò chơi;...

  pdf99p charaznable 06-06-2022 24 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 2 trình bày đáp án và hướng dẫn giải các bài tập về: phân tích cầu; mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; cấu trúc thị trường và các quyết định về giá;rủi ro, sự bất định và lý thuyết trò chơi;...

  pdf79p charaznable 06-06-2022 61 3   Download

 • Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế học vi mô; cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng.

  pdf144p charaznable 06-06-2022 16 4   Download

 • Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi của hãng; thị trường cạnh tranh hoàn hảo; thị trường độc quyền thuần túy; thị trường các yếu tố sản xuất.

  pdf164p charaznable 06-06-2022 54 3   Download

 • Giấc mơ - tự bản thân nó đã là một ám ảnh, qua văn chương càng trở nên huyền dụ mãnh liệt. Theo lý thuyết của Jung, giấc mơ là một cổ mẫu, nối kết đời sống tâm linh từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tiểu thuyết hiện thực Việt Nam 1932 - 1945 đã làm cuộc hành trình đưa con người chìm đắm trong những giấc mơ, tìm thấy cội nguồn rất quan trọng để khám phá các nội dung vô thức là giấc mơ, sản phẩm trực tiếp của hoạt động vô thức.

  pdf4p vimarissamayer 02-06-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật tiện được GS. TS. Trần Văn Địch biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf284p ducbaonguyen 07-06-2022 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết tập mờ
p_strCode=lythuyettapmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2