intTypePromotion=3

Lý thuyết tập mờ

Xem 1-20 trên 1389 kết quả Lý thuyết tập mờ
 • ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP MỜ TRONG CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ DIESEL TS. LÊ HOÀI ĐỨC Bộ môn Động cơ đốt trong Khoa Cơ khí Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp xác định tình trạng kỹ thuật của một số cụm máy và tổng thành trong động cơ Diesel bằng phương pháp không tháo rời trên cơ sở sử dụng lý thuyết tập mờ. Qua đó dự báo thời hạn sử dụng còn lại của chúng.

  pdf6p linhdan05016 24-01-2011 332 141   Download

 • Biểu diễn văn bản là một trong những công đoạn quan trọng nhất và được quan tâm đầu tiên trong các vấn đề xử lý văn bản. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến các bài toán tìm kiếm văn bản, phân lớp, phân cụm hay tóm tắt văn bản… Khóa luận này trình bày và nghiên cứu một phương pháp biểu diễn văn bản mới dựa trên cơ sở lý thuyết tập mờ và áp dụng vào bài toán phân lớp văn bản. Nội dung của khóa luận tập trung vào các vấn đề sau:...

  pdf61p bluesky_12 26-12-2012 123 55   Download

 • Bài giảng Tổng quan lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn do TS. Lưu Quốc Đạt biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử ra đời và ứng dụng của lý thuyết tập mờ; lý thuyết tập mờ; mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn.

  pdf26p maiyeumaiyeu23 12-12-2016 68 19   Download

 • Để nâng cao hiệu quả của các công trình thuỷ lợi cần phải đánh giá hiệu quả tưới của hệ thống thủy lợi được quản lý bằng các mô hình quản lý khác nhau, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện các mô hình quản lý tưới.

  pdf5p tinhluong123 22-11-2015 45 10   Download

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ, Chương 2 - Phương pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập mờ, Chương 3 - Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc và luật mờ.

  doc52p change13 07-07-2016 20 1   Download

 • Luận án được bố cục thành các phần: Mở đầu, 3 chương, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục. Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ dựa trên tri thức luật ngôn ngữ mờ và ĐSGT, chương 2 trình bày phương pháp mở rộng lý thuyết ĐSGT, chương 3 trình bày đề xuất thiết kế hiệu quả hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ với ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ được xác định dựa trên ĐSGT bằng kỹ thuật tính toán mềm.

  pdf153p hanh_tv26 03-04-2019 11 4   Download

 • Mô hình biểu diễn đối tượng không gian dựa trên lý thuyết tập mờ và biến ngôn ngữ. Những chức năng máy điều hòa chống lại bất kỳ sự chênh lệch nào so với nhiệt độ lý tưởng: nếu bên ngoài mát hơn nhiệt độ phòng, máy điều hòa cảm thấy sự lệch (qua việc xử lý thông tin), và chuyển sang đốt nóng (hoạt động) cho tới lúc nhiệt độ theo quy định (đạt mục đích).

  pdf14p butmaucam 28-08-2013 47 3   Download

 • Mục tiêu đặt ra của luận án: Thứ nhất là mở rộng ĐSGT để làm cơ sở hình thức toán học cho việc sinh lõi của các tập mờ gán cho các từ ngôn ngữ, cụ thể là lõi của tập mờ hình thang và ứng dụng giải bài toán thiết kế tự động cơ sở luật cho hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ.

  pdf27p hanh_tv26 03-04-2019 11 0   Download

 • Tài liệu cung cấp đến bạn đọc những nội dung sau: Kiến thức cơ sở của hệ mờ, lý thuyết tập mờ và công nghệ tính toán phần mềm, logic mờ và các ứng dụng đa dạng của nó, nhập môn điều khiển mờ, điều khiển ước lượng và mô hình cơ sở điều khiển mờ,...và các nội dung khác, mời các bạn tham khảo.

  pdf245p huudotb 15-03-2011 761 396   Download

 • Tài liệu Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng: Phần 1 trình bày các nội dung: Kiến thức cơ sở của hệ mờ, lý thuyết tập mờ và công nghệ tính toán mềm, logic mờ và các ứng dụng đa dạng của nó, nhập môn điều khiển mờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf169p tsmttc_002 20-05-2015 177 104   Download

 • Các phụ thuộc hàm đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Dựa vào ngữ nghĩa ngầm của việc mở rộng các phụ thuộc hàm trên cơ sở lý thuyết tập thô được đề xuất bởi Hà Quang Thụy và L.B Cristpfor, tác giả minh chứng theo một cách khác một số tính chất lý thú và một vài tính chất mới. Bài báo cũng đưa ra một số nhận xét về tính chất này.

  pdf9p uocvong07 14-10-2015 23 3   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Các cấu trúc đại số của tập thô và ngữ nghĩa của tập mờ trong lý thuyết tập thô

  pdf26p dien_vi09 04-11-2018 37 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu Xử lý tín hiệu không gian và thời gian - Lý thuyết và mô phỏng doPGS.TS. Trần Xuân Nam chủ biên để nắm bắt được những nội dung về cơ sở về lập trình Matlab và lý thuyết mô phỏng, cơ sở lý thuyết kênh truyền và các phương pháp điều chế, các hệ thống phân tập và ăng-ten mảng thích nghi, ... Hy vọng đây là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf65p truongphuong170194 31-08-2015 203 77   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi nêu lên một vài khái niệm cơ bản trong lý thuyết tập mờ và trình bày ứng dụng của nó trong bài toán lập luận xấp xỉ thông qua việc tích hợp mờ đồng thời nêu lên những nét chính thu đ-ợc khi xây dựng hàm ngữ nghĩa định l-ợng làm tiền đề cho việc xây dựng ph-ơng pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử.

  pdf7p phalinh21 01-09-2011 104 31   Download

 • Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp xác định tình trạng kỹ thuật của một số cụm máy và tổng thành trong động cơ Diesel bằng phương pháp không tháo rời trên cơ sở sử dụng lý thuyết tập mờ. Qua đó dự báo thời hạn sử dụng còn lại của chúng.

  pdf6p thulanh1 05-09-2011 62 13   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Toán rời rạc do Lâm Thị Ngọc Châu biên soạn gồm nội dung chương 3 - Vị từ và lượng từ, chương 4 - lý thuyết tập mờ và logic mờ. Theo dõi nội dung hai phần giáo trình để bổ sung các kiến thức hữu ích.

  pdf49p talata_2 07-11-2014 52 13   Download

 • Bài viết Tập T- mờ thô trên không gian xấp xỉ mờ trình bày: Lý thuyết tập hợp mờ và lý thuyết tập thô có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khai thác dữ liệu, biểu diễn tri thức. Ngày nay, có rất nhiều phần mở rộng được đề cập cùng với các thuộc tính và các ứng dụng của họ. Khái niệm T- tập thô cho phép chúng ta khám phá kiến thức được thể hiện như một ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf8p lamducduy 05-05-2018 12 1   Download

 • Thiết lập mô hình phân loại sinh viên qua các tập mờ sinh viên cần cù, sinh viên thông minh và sinh viên lười. 4. Cho A là tập mờ xác định trên nền X. Hãy chỉ ra rằng biểu thức A∩CC = X không đúng như đối với tập họp kinh điển. 5. Kiểm tra xem tập mờ A, B với các hàm thuộc về xác định ở bài tập 2 là thỏa hai công thức của De Morgan.

  pdf17p giadinhyenbank 25-05-2013 87 27   Download

 • Hệ mờ Ứng dụng của lý thuyết tập mờ và logic mờ, khi thông tin không đầy đủ, không chắc chắn, nhiễu, tri thức chuyên gia biểu diễn dạng ngôn ngữ tự nhiên, ranh giới các lớp đối tượng không rõ ràng, hệ thống phức tạp … Hệ mờ có các thành phần: - Mờ hoá - Tham số + cơ sở luật - Suy diễn mờ - Khử mờ Mộ số mô hình mờ - Mô hình mờ Mamdani, phần tiền đề và kết luận đều là các nhãn biểu diễn bởi tập mờ - Mô hình mờ TSK,...

  pdf3p trinhvietnambk 29-05-2013 98 19   Download

 • Trong bài báo này, tác giả sử dụng ma trận phân biệt mở rộng trong mô hình tập thô dung sai để xây dựng thuật toán cho bài toán rút gọn thuộc tính trong hệ thông tin đa trị và minh họa kết quả thuật toán qua thực nghiệm.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1194 lượt tải

p_strKeyword=Lý thuyết tập mờ
p_strCode=lythuyettapmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản