intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý tưởng cách mạng

Xem 1-20 trên 1436 kết quả Lý tưởng cách mạng
 • Trong các bản làng, bà con nuôi giấu và bảo vệ cán bộ, bộ đội; tham gia tiễu phỉ, trừ gian, bố phòng chiến đấu, chống càn, phục vụ hậu cần cho chiến trận. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương trung kiên, tiêu biểu sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Nhiều chiến sĩ là người dân tộc thiểu số đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

  pdf84p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của trí thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Sách được tác giả miêu tả rất chi tiết, chân thực và nhiều dẫn chứng về các lớp nghiên cứu thảo luận. Người đọc có thể vận dụng những kinh nghiệm marketing của mình vào những lớp nghiên cứu và thảo luận để từ đó rút ra những bài học bổ ích. Cuốn sách mang tính chuyên ngành cao nhưng cách diễn đạt lại làm cho người đọc thấy dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf234p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf450p lavender2022 26-04-2022 23 1   Download

 • Bài viết này khảo sát một cách có hệ thống các đề xuất trước đây sử dụng logic mờ trong các quyết định phân cụm và chọn chủ cụm. Khác với các nghiên cứu khảo sát của các tác giả trước, nghiên cứu này tiếp cận từ các nguyên lý cơ bản của lý thuyết mờ để phân loại các hướng nghiên cứu gần đây. Từ đó, những ưu nhược điểm của các đề xuất được phân tích một cách hệ thống nhằm đưa ra những hướng nghiên cứu rộng mở trong tương lai.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết xem xét một mạng FSO nhiều nút, các nút được phân phối tại các vị trí cố định trên một đường truyền nhất định. Tôi tính đến các hiện tượng thời tiết quan trọng nhất như là: sương mù, mưa và tuyết, và rút ra biểu thức giải tích xác suất nút cách ly. Tiếp theo, chúng ta tìm thấy số lượng trạm thu phát cho một chiều dài kết nối nhất định để đạt được hiệu suất đáng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết bàn về hệ thống xử lý sinh học gồm các ngăn thiếu khí - kỵ khí - MBR nối tiếp nhau có thể loại bỏ 39% - 45% tổng nitơ trong nước thải, tuy nhiên, hiệu quả được tăng lên 54% - 61% bằng cách thêm vật liệu gốc lưu huỳnh (S-media). Bên cạnh đó, tải trọng nitơ là một trong những yếu tố vận hành ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ nitơ, hiệu suất loại bỏ nitơ ở mức 54% ± 2%, 61% ± 2% và 57% ± 1% khi tải trọng nitơ thay đổi tương ứng là 0,06; 0,12 và 0,18g N/L/ngày.

  pdf9p linyanjun_2408 23-04-2022 12 1   Download

 • Trên cơ sở nhận thức và nhận diện về những thay đổi lớn lao của hoạt động thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số trên thế giới cũng như ở Việt Nam; tác giả bài viết phác thảo đôi nét về việc chuyển đổi số trong các thư viện ở Việt Nam thời gian qua; đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa thư viện, nhăm phục vụ hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

  pdf9p vithales 20-04-2022 23 3   Download

 • Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng lý luận và giáo dục lý luận Người đã nêu ra một hệ thống quan điểm khá phong phú, toàn diện về vai trò, nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Cho đến nay, những quan điểm ấy vẫn giữ nguyên giá trị đúng đắn và có tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta.

  pdf12p viedison 13-04-2022 31 3   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và sự ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất, phát huy tác dụng to lớn khiến cho xã hội hiện đại xuất hiện một số hiện tượng mới. Bài viết trình bày lý luận giá trị thặng dư của C.Mác; Lý luận giá trị thặng dư trong thời đại kinh tế tri thức.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 4 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của các tội vô ý làm chết người theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội; phân biệt các tội vô ý làm chết người với một số tội phạm khác trong Bộ luật hình sự; đồng thời đi sâu phân tích thực tiễn xét xử các tội vô ý làm chết người trong thời gian từ năm 2005-2010.

  pdf118p badbuddy06 04-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về các vấn đề lý luận và thực tiễn tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo luật hình sự Việt Nam; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn xét xử tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong giai đoạn 05 năm (2009-2013).

  pdf115p badbuddy06 04-03-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử; sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp;...

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 12 2   Download

 • Tài liệu "Vật lí và Triết học - Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Truyền thông cũ và mới; Lịch sử lý thuyết lượng tử; Cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen; Lý thuyết lượng tử và những cội nguồn của khoa học nguyên tử; Sự phát triển các ý tưởng triết học từ thời Descartes so với tình hình mới trong lý thuyết lượng tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf152p viclerkmaxwel 16-02-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vật lí và Triết học - Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuyết tương đối; Sự phê phán và những đề xuất đối lại cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen; Lý thuyết lượng tử và cấu trúc của vật chất; Ngôn ngữ và thực tại trong vật lý hiện đại; Vai trò của vật lý hiện đại trong sự phát triển của tư duy nhân loại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p viclerkmaxwel 16-02-2022 8 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật ưu đãi xã hội, đồng thời đánh giá thực trạng triển khai pháp luật ưu đãi xã hội tại thành phố Đà Nẵng để từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu đãi xã hội, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo công bằng cho đối tượng người có công.

  pdf105p badbuddy04 11-02-2022 16 2   Download

 • Để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo theo chương trình, giáo trình mới các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhất là đối với sinh viên - đội ngũ trí thức tương lai của nước nhà trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Trong thời gian qua, việc giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học đã đảm bảo được nội dung chương trình, theo đúng thời lượng Bộ Giáo dục quy định.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 12 3   Download

 • Quyết định số 1895/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc15p hoalanvender 31-01-2022 2 0   Download

 • Nội dung chính của nghiên cứu là tìm hiểu và xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế quận Tân Phú TP.HCM. Trong nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố là tính hữu ích (HI), dễ sử dụng (SD), tính tương hổ (TH), chi phí (CP), sự tin tưởng (TT), chuẩn chủ quan (CQ).

  pdf10p viaristotle 26-01-2022 12 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là điều tra mối quan hệ giữa tính cách cá nhân và hành vi Liên hệ với các mối quan hệ xã hội (Networking) thông qua biến trung gian, đó là mạng lưới xã hội. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 773 đối tượng sinh viên tốt nghiệp.

  pdf16p viericschmid 12-01-2022 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý tưởng cách mạng
p_strCode=lytuongcachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2