intTypePromotion=3

Mẫu đơn hỗ trợ thiệt hại do thiên tai

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mẫu đơn hỗ trợ thiệt hại do thiên tai
  • Tài liệu “Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai” là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai, ủy ban nhân dân xã phường để xin đề nghị hỗ trợ về thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai hoặc do dịch bệnh. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, đối tượng và diện tích bị thiệt hại.

    doc3p 2468vuhanh 17-07-2018 50 1   Download

  • Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai” là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai hoặc dịch bệnh gây ra.

    doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 67 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mẫu đơn hỗ trợ thiệt hại do thiên tai
p_strCode=maudonhotrothiethaidothientai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản