intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu thu thập

Xem 1-20 trên 41 kết quả Mẫu phiếu thu thập
 • Mẫu Phiếu thu thập số liệu tổng đàn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) GIA SÚC, GIA CẦM CỦA CHI CỤC THÚ Y TRƯỚC KHI TIÊM PHÒNG Tỉnh Ngày bắt đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng Trâu Bò Lợn Số thuộc diện Dê Số thuộc diện Cừu Số thuộc diện Gà Số thuộc diện Vịt Số thuộc diện Chó Số thuộc diện Số thuộc Số thuộc Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Huyện 1 2 3 Tổng số 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng số ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 220 34   Download

 • Mẫu phiếu thu thập số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trước khi tiêm phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) Tỉnh Huyện Ngày bắt đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng Trâu Bò Lợn Số thuộc diện Dê Số thuộc diện Cừu Số thuộc diện Gà Số thuộc diện Vịt Số thuộc diện Chó Số thuộc diện Số thuộc Số thuộc Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Xã 1 2 3 4 5 Tổng số 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng số ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 155 10   Download

 • Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động siêu thị. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls8p pretty1 13-07-2010 292 78   Download

 • Phiếu thu thập thông tin về hoạt động Xây dựng. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 13-07-2010 390 47   Download

 • Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Thương mại.. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls5p pretty1 13-07-2010 406 44   Download

 • Phiếu Thu thập thông tin về Xuất khẩu. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls2p pretty1 13-07-2010 195 27   Download

 • Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Vận tải. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls6p pretty1 13-07-2010 226 26   Download

 • Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Công nghiệp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls12p pretty1 13-07-2010 217 21   Download

 • PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM:…… (Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định) Hướng dẫn chung: Bên dưới phần lớn các mục tin có phần giải thích khái niệm hoặc hướng dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin. ...

  pdf9p muananghe 01-08-2013 94 4   Download

 • PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM:….. (Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định) Hướng dẫn chung: Bên dưới phần lớn các mục tin có phần giải thích khái niệm hoặc hướng dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.

  pdf9p muananghe 01-08-2013 81 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Phiếu C - Thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 201..." dưới đây. Biểu mẫu được sử dụng để điều tra về thông tin hộ gia đình, các thông tin về các thành viên trong hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

  pdf2p nakatamimosa 30-11-2015 909 57   Download

 • Mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến là phiếu khảo sát người dân tại địa bàn điển cứu nhằm thu thập những thông tin để phục vụ cho đề tài "Thực trạng thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của người dân thị trấn Thuận An". Mời các bạn tham khảo.

  doc7p ben1102 06-03-2015 297 25   Download

 • Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự được sử dụng để thu thập ý kiến của mọi người về một cá nhân được bầu vào một vị trí làm việc nào đó, giữ một chức vụ trong công ty. Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự sẽ giúp cho công ty thu thập được ý kiến khách quan đối với nhân sự được lấy ý kiến bổ nhiệm. Từ đó, công ty sẽ có quyết định đối với vị trí được bổ nhiệm và người được bổ nhiệm.

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 79 2   Download

 • Mục đích: xác định dữ liệu đã thu thập được có thể chấp nhận được hay không? "dữ liệu đó có thực sự chính xác hay không?"  Nội dung: Kiểm tra: con số và logic...... Cách làm: - Nếu bản thân người nghiên cứu đi thu thập: kiểm tra tính chính xác trên phiếu điều tra. - Nếu việc thu thập dữ liệu đặt hàng cho một tổ chức khác: kiểm tra lấy mẫu và chọn mẫu, tính chính xác trên phiếu điều tra...  ...

  ppt86p ocsen2015 21-02-2013 119 33   Download

 • NS – 13 – BM02. Phiếu đề nghị phải được chuyển cho giám đốc nhân sự xem xét, nếu giám đốc nhân sự không đồng ý thì giải thích cho bộ phận đề nghị được biết, nếu đồng ý thì tổ chức việc thu thập hồ sơ và đánh giá mức độ tín nhiệm của người được đề nghị bổ nhiệm. 4.2 Xác định mức tín nhiệm. Những người được tham gia đánh giá tín nhiệm bao gồm: đồng nghiệp, nhân viên và khách hàng thường xuyên liên hệ với người đó. Mẫu đánh giá mức độ tín nhiệm do...

  pdf6p nonla21 30-09-2013 259 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MẪU SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU, MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ CỦA KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  pdf2p buomgiay 13-12-2011 110 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng giải phẫu bệnh 14 trường hợp carcinôm tế bào nhỏ ở phổi, nghiên cứu tiến hành mô tả và hồi cứu các bệnh án, chọn các trường hợp thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu và ghi đây đủ các số liệu trên hồ sơ vào phiếu thu thập số liệu.

  pdf5p hanh_tv9 10-01-2019 37 2   Download

 • Phiêu sinh động vật ngoại lai trong nước dằn tàu là một nhân tố quan trọng trong sự xâm hại sinh học môi trường biển. Trong thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009, chúng tôi đã thu thập được 200 mẫu nước dằn có nguồn gốc từ các cảng hoặc các vùng biển ngoài Việt Nam. Kết quả phân tích thành phần loài ghi nhận trong 200 mẫu gồm : 43 taxa phiêu sinh động vật, 5 nhóm ấu trùng của tôm, cua, giun nhiều tơ và một loài chưa thể định danh.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 25 0   Download

 • Phiếu thu thập dữ liệu là một dạng biểu mẫu dùng để thu thập, ghi chép các dữ liệu chất lượng một các trực quan, nhất quán và có hệ thống theo những cách thức nhật định nhằm có một bức tranh rõ ràng về một số thuộc tính của quá trình hay của sản phẩm, làm cơ sở cho việc kiểm soát, cải tiến.

  ppt66p bomlien 23-04-2010 598 217   Download

 • Bảng "Tổng hợp kết quả điều tra xác định hộ nghèo/hộ cận nghèo" được sử dụng để điều tra, thu thập thông tin phân loại hộ nghèo theo kết quả điều tra phiếu B, xác định số hộ nghèo, cận nghèo, phân loại hộ hộ nghèo, cận nghèo. Biểu mẫu được chia theo dạng cột giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls1p nakatamimosa 30-11-2015 168 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu phiếu thu thập
p_strCode=mauphieuthuthap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2