intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft .net framework

Xem 1-20 trên 492 kết quả Microsoft .net framework
 • The Microsoft .NET Framework introduces many new concepts, technologies, and terms. My goal in this chapter is to give you an overview of how the .NET Framework is architected, introduce you to some of the new technologies the framework includes, and define many of the terms you’ll be seeing when you start using it. I’ll also take you through the process of building your source code into an application or a set of redistributable components (types) and then explain how these components execute....

  pdf1p doxuan 03-08-2009 629 311   Download

 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 250 120   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 240 101   Download

 • Lập trình Mạng Microsoft .NET Framework bao gồm một tập các lớp dùng để lập trình mạng thuộc hai không gian tên: System.Net và System.Net.Sockets

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 222 99   Download

 • Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ). Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết thúc.

  pdf17p nuoiheocuoivo 04-05-2010 223 80   Download

 • Microsoft .NET Framework hỗ trợ hai mô hình lập trình phân tán cấp cao là Remoting và dịch vụ Web XML. Mặc dù cả hai công nghệ này có nhiều điểm tương đồng

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 166 78   Download

 • Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework, việc truy xuất đến các loại data-source (nguồn dữ liệu) được cho phép thông qua một nhóm các lớp có tên là Microsoft ADO.NET.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 202 77   Download

 • Tham khảo sách 'programming the microsoft® .net framework with visual basic® .net (prerelease)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf560p maiphuong 11-08-2009 128 45   Download

 • Sự hoà hợp với môi trường Windows Microsoft .NET Framework được thiết kế sao cho có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, nâng cao tính khả chuyển của mã lệnh (code mobility) và đơn giản hóa việc tích hợp xuyên-nền (cross-platform integration).

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 104 12   Download

 • With LINQ, you can query data from a variety of sources — including databases, objects, and XML files — directly from Microsoft Visual Basic® or C#. Guided by data-access experts who’ve worked in depth with LINQ and the Microsoft development teams, you’ll learn how .NET Framework 4 implements LINQ, and how to exploit it. Clear examples show you how to deliver your own data-access solutions faster and with leaner code. Discover how to: Use LINQ to query databases, object collections, arrays, XML, Microsoft Excel® files, and other sources...

  pdf705p stingdau_123 26-01-2013 80 18   Download

 • The .NET Framework (pronounced dot net) is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. It includes a large library and provides language interoperability (each language can use code written in other languages) across several programming languages. Programs written for the .NET Framework execute in a software environment (as contrasted to hardware environment), known as the Common

  pdf552p tulip_12 15-01-2013 53 10   Download

 • Có thể nói, chúng ta hiện đang sống trong thời đại thay đổi vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHCN), các thành tựu của KHCN đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới trong suốt một thế kỷ qua, nó cũng góp phần trở thành động lực thúc đẩy của sự tiến bộ xã hội. KHCN đã trở thành lĩnh vực mũi nhọn của một quốc gia trong thời đại tri thức ngày nay, và lĩnh vực CNTT là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp sáng tạo nhất cho thế giới hiện nay.

  pdf31p online_12 07-11-2013 50 6   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 1 của Hồ Hoàn Kiếm giới thiệu tới các bạn những nội dung của môn học. Bên cạnh đó, bài giảng trình bày về Microsoft.NET; Microsoft .NET Framework Architecture; các đặc điểm của Visual Studio .NET; thực thi một chương trình .Net;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_09 27-11-2015 45 2   Download

 • Microsoft.Net Framework là nền tảng công nghệ phát triển phần mềm do hãng phần mềm số một thế giới - Microsoft - nghiên cứu phát triển nhắm đến mục tiêu cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Bằng việc cung cấp các công cụ phát triển phần mềm phong phú và trực quan (Visual Studio.NET, SQL Server…), cùng thư viện hỗ trợ lập trình đồ sộ, lập trình viên thỏa sức sáng tạo ra những ứng dụng đột phá và thông minh sẵn sàng cho kỉ...

  pdf174p shoptinhoc 31-05-2011 234 107   Download

 • This chapter introduces you to Windows Forms. Windows Forms are the basis for most Microsoft Windows applications and can be configured to provide a variety of user interface (UI) options. The developer can create forms of various sizes and shapes and customize them to the user’s needs. Forms are hosts for controls, which provide the main functionality of the user interface. Special controls called container controls can be used to control the layout of the user interface.

  pdf508p symbian2659 24-09-2010 320 91   Download

 • Get the hands-on, step-by-step guide to learning the latest enhancements in ASP.NET code name Orcas. ASP.NET continues to be an important application platform that delivers a simplified, high-performance, and powerful Web development experience. Building on your familiarity with the Microsoft .NET Framework and Microsoft Visual C#®, you can teach yourself the essentials of working with ASP.NET in the Microsoft Visual Studio® environment one step at a time. With STEP BY STEP, you work at your own pace through hands-on, learn-by-doing exercises.

  pdf589p phitan 04-07-2012 170 60   Download

 • Bạn muốn thu lấy hay chèn dữ liệu vào một tài liệu Microsoft Excel bằng ADO.NET. Sử dụng ODBC .NET provider kết hợp với Microsoft Excel ODBC Driver. Không có OLE DB provider hay provider được-quản-lý nào cho Excel.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 132 39   Download

 • develop and implement Windows-based applications by using Windows Forms and the Microsoft .NET Framework. This exam counts as a core credit toward the new MCAD (Microsoft Certified Application Developer) certification as well as a core credit toward the MCSD .NET certification. This book is not intended to teach new material. Instead it assumes that you have a solid foundation of knowledge but can use a refresher on important concepts as well as a guide to exam topics and objectives.

  pdf467p itvovantien 13-06-2012 122 36   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 182 33   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 134 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft .net framework
p_strCode=microsoftnetframework

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2