intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Microsoft .net framework

Xem 1-20 trên 497 kết quả Microsoft .net framework
 • This book "ASP.NET MVC with entity framework and CSS" as you build and deploy complex websites. By using a fully working example retail website you will learn solutions to real-world ssues that developers frequently encounter.

  pdf628p tichhythan 17-08-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp các nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Các chương trình mẫu .NET (Visual Basic .NET, ASP.NET, .NET Framework, Data Access, Security, Networking)" gồm có những nội dung chính sau: Các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu, Microsoft .Net framework. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf542p runordie6 06-08-2022 7 5   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 29 1   Download

 • Giáo trình lập trình windows (VB.net) có nội dung gồm 4 bài trình bày về: giới thiệu Microsoft Visual Studio .NET; nền tảng của ngôn ngữ VB.NET; lập trình hướng đối tượng trong Visual Basic .NET; làm việc với dự án có nhiều form;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  doc132p phuongqb 08-04-2022 48 10   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện. Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với yêu cầu sử dụng của phần mềm. Biết và sử dụng được công nghệ VisualStudio.Net của Microsoft và C#2010.

  pdf23p cuchoami2510 18-02-2022 28 2   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 do Tổng cục dạy nghề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về microsoft .net framework, visual studio.net và những chức năng đối tượng mới của VB.net. Mời các bạn tham khảo!

  pdf86p paddington36 05-01-2022 23 4   Download

 • (NB) Với 3 chương đầu tiên Bài giảng Lập trình C#: Phần 1 trình bày nội dung Giới thiệu Microsoft .NET, cơ sở của ngôn ngữ C#, Hướng đối tượng trong C#, Ứng dụng Windows trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  pdf61p thuyanlac888 16-05-2020 40 6   Download

 • Tài liệu với mục đích của tài liệu cung cấp cho những nhà phát triển phần mềm đã có kinh nghiệm có điều kiện nhanh chóng thu được kết quả trong môi trường phát triển visual basic.NET của microsoft. Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung sau: Chương 1. Giới thiệu, bắt đầu với ba ví dụ ngắn về chương trình hello, world hướng dẫn bạn cách nhấp và biên dịch một ứng dụng console..., chương 2. Ngôn ngữ visual basic .NET, chương 3. .NET Framework, windows forms I,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf288p hanh_tv22 11-03-2019 71 11   Download

 • Giáo trình được soạn thảo cho các lập trình viên đã từng sử dụng Visual Basic 6.0 hoặc phiên bản trước đây và bây giờ cần chuyển sang .NET Framework với VB.NET. Tài liệu này được biên tập tập trung vào các ứng dụng doanh nghiệp. Nội dung chính của tài liệu gồm 33 chương, phần 1 tài liệu gồm 10 chương đầu: Chương 1: Microsoft .Net là gì; chương 2: Visual Studio .Net; chương 3: WinForms, chương 4: Có những gì mới trong VB. Net, chương 5: Lớp datatable, chương 6: Làm việc với lớp messagebox, MDI và các menu, tạo form hộp thoại, sử dụng trình gỡ rối, xử lý lỗi trong VB.Net.

  pdf210p hanh_tv22 11-03-2019 76 14   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

  pdf29p kyniemchieumua_09 20-12-2017 77 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 1: Giới thiệu Microsoft .Net Platform" đã giới thiệu .NET Platform, giới thiệu .NET Framework, những thuận lợi của .NET Framework, các thành phần của .NET Framework, các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt68p bautroibinhyen27 09-05-2017 112 14   Download

 • ASP.NET 3.5 builds on top of its popular predecessor ASP.NET 2.0. While maintaining backward compatibility with sites built using this older version, the Microsoft .NET Framework 3.5 in general and ASP.NET 3.5 in particular add a lot of new, compelling features to the mix.

  pdf771p nxtruong1991nd 18-04-2017 35 5   Download

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Tổng quan về ASP.Net. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p nomoney3 10-02-2017 121 11   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 1 gồm có những nội dung chính sau: .Net Framework là gì? kiến trúc của .Net Framework, Microsoft Intermediate Language (MSIL), Comon Language Runtime (CLR), các đặc điểm cở bản của C#, cài đặt công cụ lập trình C#, các bước để viết và chạy chương trình đầu tiên bằng C#.

  ppt15p hihihaha5 27-12-2016 69 7   Download

 • Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 1 - Giới thiệu Microsoft.NET Platform giới thiệu .NET Platform, .NET Framework, thuận lợi của .NET Framework, thành phần của .NET Framework, ngôn ngữ lập trình trên .NET, ứng dụng có thể viết với .NET; quá trình tạo, biên dịch và chạy chương trình.

  pdf79p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 65 4   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về ASP.Net. Nội dung chính gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời tham khảo.

  pdf56p tangtuy16 01-07-2016 76 3   Download

 • Chương 4 của bài giảng Thiết kế và lập trình Website trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về ASP.Net và quản lý ứng dụng web. Các nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu về ASP.Net và Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual, triển khai ứng dụng web, các đối tượng trong ASP.Net, tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p allbymyself_07 01-02-2016 97 13   Download

 • Bài giảng bài 1 giới thiệu Microsoft.NET. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khảo sát kiến trúc .Net, xây dựng các ứng dụng với .Net, các thành phần trong .Net Framework, vai trò của CLR và IL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 58 3   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 1 của Hồ Hoàn Kiếm giới thiệu tới các bạn những nội dung của môn học. Bên cạnh đó, bài giảng trình bày về Microsoft.NET; Microsoft .NET Framework Architecture; các đặc điểm của Visual Studio .NET; thực thi một chương trình .Net;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_09 27-11-2015 57 3   Download

 • Đề tài: Website tin tức – Quảng cáo tiếp thị nhằm mục tiêu thiết lập được một cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản trị nội dung tin tức báo chí trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005; ứng dụng được công nghệ .Net 2.0 và Ajax Toolkit(AJAX Framework) của Microsoft; xây dựng được một website tin tức với hai phần chính, phần quản lý và phần thể hiện tin, với các tính năng hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu thực tế.

  pdf77p congtratct91 12-03-2015 145 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1400 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft .net framework
p_strCode=microsoftnetframework

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2