intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình chuỗi thời gian mờ

Xem 1-20 trên 137 kết quả Mô hình chuỗi thời gian mờ
 • Bài viết Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ trình bày đề xuất mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo đỉnh mặn tại 3 trạm đo chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Cà Mau (sông Cửa Lớn), Gành Hào (sông Gành Hào),và Ông Đốc (sông Ông Đốc),... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf11p thienthandoremon 31-05-2018 49 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH.

  pdf42p narrow_12 17-07-2014 383 74   Download

 • Bài giảng: Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian nêu nhiều biến số kinh tế (đặc biệt là kinh tế vĩ mô) không có tỉnh ổn định/cân bằng Nhiều biến số kinh tế là biến cân bằng sai phân.

  pdf23p green_12 13-05-2014 142 22   Download

 • Trong phạm vi đề tài này tác giả đề cập đến các mô hình chuỗi thời gian trong thị trường tài chính. Các mô hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai của một tài sản tài chính chỉ dựa trên phân tích số liệu quá khứ và hiện tại của nó. Do đó với phương pháp này điều kiện quan trọng là chuỗi thời gian cần có tính ổn định thể hiện ở tính dừng của nó.

  pdf76p change13 07-07-2016 88 22   Download

 • Bài giảng Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian: Hồi quy với biến trễ giới thiệu tới các bạn về mô hình động; phân bổ trễ; phân bổ trễ hữu hạn không hạn chế; trễ số học; ước lượng; kiểm định F; phân bổ trễ số mũ; tiêu chí lựa chọn độ trễ;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p cocacola_09 24-11-2015 78 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án bao gồm: - Tổng hợp cơ sở lý thuyết về mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn. - Trên cơ sở đó, luận án tổng quan tình hình nghiên cứu thực nghiệm về lạm phát và cầu tiền bằng mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn ở các nước trên thế giới.

  pdf24p fennik 14-11-2019 21 4   Download

 • Bài viết đưa ra một tiếp cận mới sử dụng ĐSGT với khả năng cung cấp một mô hình tính toán hoàn toàn khác biệt so với tiếp cận mờ cho mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ. Các kết quả thử nghiệm dự báo số sinh viên nhập học tại Đại học Alabama chứng minh rằng mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên ĐSGT tốt hơn so với nhiều mô hình hiện có.

  pdf17p bautroibinhyen17 13-02-2017 24 2   Download

 • Bài viết trình bày mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên một khái niệm mới được đề xuất là nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và kỹ thuật tối ưu bầy đàn được phát triển để điều chỉnh độ dài khoảng chia tập nền nhằm tăng độ chính xác dự báo của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình mới này cho độ chính xác dự báo tốt hơn so với một số phương pháp đã đề xuất trước đây.

  pdf9p quenchua9 20-11-2020 4 0   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung về dự báo, các mô hình trơn, phân tích chuỗi thời gian và các mô hình của Box-Jenkins, các phương pháp dự báo của Box-Jenkins. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p thangnamvoiva25 20-10-2016 502 75   Download

 • luận án gồm 3 chương: chương 1 trình bày những nghiên cứu liên quan đến luận án, phân tích những hạn chế của các mô hình hiện tại. nghiên cứu tổng quan xích markov và mô hình marko ẩn cũng như chuỗi thời gian mờ. chương 2 trình bày lập luận dẫn đến đề xuất áp dụng mô hình hmm trong dự báo chuỗi thời gian. chương 3 trình bày mô hình kết hợp xích markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian. mời các bạn tham khảo để nắm chắc các nội dung của luận án.

  pdf114p xacxuoc4321 11-07-2019 38 4   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về Kinh tế lượng, số liệu chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, tính dừng và AR – MA, mô hình ARMA, tích hợp – đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p abcxyz123_07 19-03-2020 45 4   Download

 • Ứng dụng mô hình Thormas-Fiering mô phỏng quá trình dòng chảy, ứng dụng kết quả mô phỏng quá trình dòng chảy để vận hành hợp lý một số nhà máy thủy điện,... là những nội dung chính trong bài viết "Ứng dụng mô hình Thormas-Fiering mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy và ứng dụng kết quả mô phỏng trong điều hành các nhà máy điện". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  pdf9p tinhluong123 24-11-2015 45 2   Download

 • Bài báo là sự tiếp tục những nghiên cứu ứng dụng ĐSGT trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian mờ, một lĩnh vực mới đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới đi sâu nghiên cứu. Trên cơ sở chuỗi dữ liệu về số lượng sinh viên nhập học tại trường Đại học Alabama qua các năm 1971 đến 1992, bài báo đề xuất phương pháp dự báo hoàn toàn mới dựa trên ĐSGT và so sánh với kết quả của Song, Chissom [1,2], Chen [3], Hwang [5]và Huarng [4].

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 27 1   Download

 • Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầm quan trọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các công cụ để phân tích chuỗi thời gian.Trong những năm trước, công cụ chủ yếu để phân tích chuỗi thời gian là sử dụng các công cụ thống kê như hồi qui, phân tích Furie và một vài công cụ khác. Nhưng hiệu quả nhất có lẽ là mô hình ARIMA của Box-Jenkins. Mô hình này đã cho một...

  pdf68p thanh_k8cntt 18-05-2012 424 141   Download

 •  Bài giảng "Phương pháp dự báo chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa xu thế bằng phân tích hồi quy, dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ, mô hình xu thế tuyến tính, dự báo bắng mô hình san bằng hàm mũ - Winters. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p doinhugiobay_07 16-12-2015 153 25   Download

 • Bài giảng Dự báo chuỗi thời gian sử dụng mô hình ARMA và ARIMA nêu lên mô hình chuỗi thời gian đơn; phương pháp Box Jenkins; dãy số nhiễu trắng; chỉ xét dãy số công bằng; dãy số ARMA và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf30p cocacola_09 24-11-2015 137 22   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

  pdf60p nomoney13 04-05-2017 88 19   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins.

  pdf26p nomoney13 04-05-2017 55 15   Download

 • Mục tiêu của chương 3 Chuỗi thời gian Làm trơn và ngoại suy nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về khái niệm và các ứng dụng của chuỗi thời gian, kỹ thuật chính dùng trong phân tích, mô hình ngoại suy đơn giản, các thành phần của chuỗi thời gian.

  pdf19p big_12 06-06-2014 110 17   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 9 này người học có thể hiểu về: Chuỗi thời gian là gì, Chuỗi thời gian dừng và không dừng, mô hình ARIMA , phương pháp Box-Jenkins,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p sangbanmai_0906 17-01-2018 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình chuỗi thời gian mờ
p_strCode=mohinhchuoithoigianmo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2