intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình cố định

Xem 1-20 trên 7555 kết quả Mô hình cố định
 • Trong những năm gần đây, do đòi hỏi của thực tế v( cũng do những tiến bộ của việc nghiên cứu v( phân tích các thiết kế thí nghiệm, các nhân tố có thể cố định hay ngẫu nhiên v( mô hình phân tích ph-ơng sai đ-ợc sắp th(nh 3 loại: Cố định (Fixed - nếu tất cả các nhân tố đều cố định), ngẫu nhiên (Random - nếu tất cả các nhân tố đều ngẫu nhiên) v( hỗn hợp (Mixed - nếu có một số nhân tố cố định, một số ngẫu nhiên). Việc quyết định xem nhân tố cố định hay ngẫu nhiên...

  pdf10p banglang_1523 22-07-2012 76 8   Download

 • Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận về mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại, thực trạng vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

  pdf13p four_12 21-03-2014 116 35   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.

  pdf84p bautroibinhyen1 02-11-2016 78 14   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Mô hình bất định trong Microsoft Excel: Tính toán điều tiết hồ chứa nước nhà máy thủy điện trong điều kiện thông tin bất định" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về bài toán điều tiết hồ chứa nước nhà máy thủy điện trong điều kiện thông tin bất định.

  pdf11p thuyhuynh1702 03-12-2015 69 7   Download

 • Mô hình Cổ điển nghiên cứu nền kinh tế thực, phù hợp việc giải thích nền kinh tế trong dài hạn Giả sử (tất cả các) mức giá có tính linh hoạt (do vậy, các thị trường đạt trạng thái cân bằng); L và K cố định và là biến ngoại sinh (cho phép chúng ta không cần giải thích cách thức xác định L và K); và chúng ta xem xét một nền kinh tế đóng 2. Sản xuất (Production), Phân phối (Distribution), Phân bổ (Allocation) ...

  pdf8p giadinhyenbank 26-05-2013 90 5   Download

 • Bài giảng "Mô hình cổ điển: Xác định thu nhập quốc gia" giới thiệu tới người đọc các kiến thức:  Sản xuất (sản lượng/ thu nhập được xác định như thế nào), phân phối (cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn), phân bổ chi tiêu (yếu tố nào quyết định C, I, G), mMô hình cân bằng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn ñề này như thế nào. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p doinhugiobay_05 02-12-2015 50 1   Download

 • Tóm tắt: Trong bài báo này trình bày việc nghiên cứu mô hình tính toán và phân định các cơ sở hạ tầng điểm đỗ ô tô trong đô thị thành các khu vực khác nhau cho người sử dụng trong các khu vực dân cư, khu vực giao thông công cộng mà điển hình là trong các trường Đại học.

  pdf4p dinhlan0501 10-02-2011 272 82   Download

 • 8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j. ÞCov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan

  ppt19p thanhtv0302 23-05-2011 354 75   Download

 • Mô hình Cổ điển nghiên cứu nền kinh tế thực, phù hợp việc giải thích nền kinh tế trong dài hạn Giả sử (tất cả các) mức giá có tính linh hoạt (do vậy, các thị trường đạt trạng thái cân bằng); L và K cố định và là biến ngoại sinh (cho phép chúng ta không cần giải thích cách thức xác định L và K); và chúng ta xem xét một nền kinh tế đóng 2. Sản xuất (Production), Phân phối (Distribution), Phân bổ (Allocation) • Sản xuất: Mức GDP thực (Y) được xác định như thế...

  pdf8p joanghai 25-05-2011 299 40   Download

 • Nội dung: Sản xuất: Sản lượng được xác định như thế nào? Phân phối: Cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn? Phân bổ chi tiêu: Yếu tố nào quyết định C, I, G? Mô hình cân bằng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn đề này như thế nào?

  ppt33p teo1961988 23-09-2010 165 30   Download

 • CAPM được ba nhà nhà kinh tế học William Sharpe, John Lintner và Jack Treynor đưa ra vào những năm giữa thập niên 60. CAPM là mô hình mô tả mối tương quan giữa rủi ro và thu nhập kì vọng, được sử dụng để định giá các chứng khoán có mức độ rủi ro cao.

  pdf10p butmauden 18-11-2013 113 15   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình phần tử tiếp xúc phân tích ổn định chống trượt đập bê tông trọng lực trình bày về đề xuất mô hình cơ học giữa đập và nền; mô phỏng tiếp xúc trong phần mềm ansys, một số ví dụ tính toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 61 5   Download

 • Luận án "Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông năng, tỉnh Bắc Kạn" nghiên cứu xây dựng mô hình có khả năng xác định nguy cơ lũ quét cho lưu vực sông vừa/nhỏ, vùng đồi núi, địa hình dốc, phức tạp, thiếu nhiều tài liệu hỗ trợ; áp dụng mô hình để xác định được nguy cơ lũ quét cho lưu vực sông Năng, Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 23-12-2016 74 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng được mô hình thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, thiết bị hoạt động hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế biển Việt Nam; Xác định tối ưu hệ số cản của mô tơ phát điện, các thông số mô hình để công suất điện thiết bị phát ra đạt lớn nhất; Thiết kế, chế tạo được một thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển.

  pdf130p xacxuoc4321 08-07-2019 55 4   Download

 • Bài báo này sẽ đề xuất một mô hình giả định, để có thể tính toán được một cách giải tích, đơn giản và nhanh giới hạn trên của đường cong tỉ lệ lỗi bit BER của hệ thống thực. Kết quả đã đạt được một số công thức kinh nghiệm, chủ yếu bằng mô phỏng máy tính, nhằm xác định thiệt hại tỷ số tín trên tạp (SNRD – Signal-to-Noise Ratio Degradation) gây bởi méo phi tuyến của bộ khuếch đại công suất. Mô hình giả định đã được đề xuất, tuy vậy, lại có chất lượng tồi hơn hệ thống thực và do đó chất lượng của nó có thể sử dụng như một giới hạn trên của chất lượng hệ thống thực.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 44 2   Download

 • Bài viết này đề nghị một mô hình CSDL quan hệ mờ (FRDB) dựa trên cách tiếp cận thứ hai, trong đó các khái niệm lược đồ, quan hệ và các phép toán đại số quan hệ được định nghĩa một cách hình thức như những mở rộng trực tiếp các khái niệm và phép toán tương ứng trong CSDL truyền thống.

  pdf9p vitomato2711 11-03-2020 29 2   Download

 • Chương 8 trình bày về chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Chọn mô hình - Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 75 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng được mô hình thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, thiết bị hoạt động hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế biển Việt Nam; Xác định tối ưu hệ số cản của mô tơ phát điện, các thông số mô hình để công suất điện thiết bị phát ra đạt lớn nhất; Thiết kế, chế tạo được một thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển.

  pdf27p xacxuoc4321 08-07-2019 35 0   Download

 • Giá trị của doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra được trong tương lai, hay thu nhập mà các cổ đông nhận được (cổ tức). Làm thế nào để tối đa hóa giá trị của mỗi cổ phần là hay tối đa hóa lợi ích của cổ đông là một bài toán khó đối với các giám đốc tài chính. Một trong những yếu tố tác động đến giá trị của doanh nghiệp đó chính là cấu trúc vốn. Cấu trúc vốn là sự kết hợp các loại chứng khoán khác nhau của doanh nghiệp...

  pdf15p phuonghoangnho 22-04-2010 434 229   Download

 • Giả thuyết, giả định của mô hình Solow: Mô hình tăng trưởng Solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối với sự tăng trưởng theo thời gian của sản lượng. Mô hình Solow được nghiên cứu trong mô hình cổ điển về nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô hình cổ điển là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế đều nhất trí rằng giả định này nhằm mô tả hoạt động của nền kinh tế trong thời hạn dài. Mô...

  pdf5p tiennuhoiai 08-07-2010 711 171   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình cố định
p_strCode=mohinhcodinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2