intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình hàm thỏa dụng

Xem 1-12 trên 12 kết quả Mô hình hàm thỏa dụng
 • Đây là tài liệu cung cấp một số mô hình kinh tế phổ biến và cách vận dụng phân tích mô hình vào các mô hình kinh tế phổ biến, kèm theo các ví dụ cụ thể. Mời các bạn tham khảo

  pdf45p emgaiphale 11-10-2013 155 22   Download

 • Bài viết này nhằm hệ thống hóa lý thuyết và các mô hình kinh tế lượng sử dụng trong nghiên cứu kinh tế về cầu tiêu dùng hàng hóa. Theo đó, hệ thống lý thuyết kinh tế cho thấy có hai cách tiếp cận để hình thành nên hàm cầu, bao gồm (1) Áp dụng phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế học cổ điển bằng cách xác định một hàm thỏa dụng, một hàm thỏa dụng gián tiếp, hoặc một hàm chi phí; và (2) Cách tiếp cận vi phân, cách này không đòi hỏi xác định một dạng hàm đại số cụ thể về hàm thỏa dụng, hàm thỏa dụng gián tiếp hay hàm chi phí.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 38 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả giới thiệu lại phương pháp tìm cực trị của hàm hai biến và sau đó tổng quát hóa phương pháp cho hàm nhiều hơn hai biến, với mỗi nội dung tác giả đưa ra một số mô hình kinh tế để minh họa. Ý tưởng chung của phương pháp là: thứ nhất, tìm những điểm thỏa điều kiện cần của điểm cực trị; thứ hai, khảo sát dấu của vi phân cấp hai tại những điểm thỏa điều kiện cần để đưa đến kết luận điểm đang xét có phải là cực trị hay không.

  pdf7p quaymax4 05-09-2018 21 0   Download

 • Thiết lập mô hình phân loại sinh viên qua các tập mờ sinh viên cần cù, sinh viên thông minh và sinh viên lười. 4. Cho A là tập mờ xác định trên nền X. Hãy chỉ ra rằng biểu thức A∩CC = X không đúng như đối với tập họp kinh điển. 5. Kiểm tra xem tập mờ A, B với các hàm thuộc về xác định ở bài tập 2 là thỏa hai công thức của De Morgan.

  pdf17p giadinhyenbank 25-05-2013 100 27   Download

 • Tóm tắt luận văn: Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên, trình bày lý thuyết về sự thỏa mãn công việc của nhân viên, các mô hình nghiên cứu liên quan đến đo lường sự thỏa mãn trong công việc. Chương 2: thiết kế nghiên cứu, giới thiệu về cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung và các thiết kế nghiên cứu. Chương 3: kết quả nghiên cứu, mô tả về những dữ liệu thu thập được, kiểm định và đánh giá thang đo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 29 2   Download

 • Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu cùng với nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thỏa mãn tối đa nhu cầu về hàng hóa – dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép của các nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội...

  pdf86p matbuon_266 17-07-2012 108 25   Download

 • Toán cho vật lí là một môn học trang bị cho sinh viên ngành vật lí những kiến thức toán cần thiết để làm công cụ cho nghiên cứu vật lí. Đây là một môn học có sự giao thoa giữa toán và vật lí cho nên cũng có sự khác biệt giữa dạy toán cho những người chuyên nghiên cứu toán và cho những người dùng toán như một công cụ để nghiên cứu vật lí.

  pdf281p vumanhhiepnewu 15-06-2017 40 16   Download

 • Phát triển SXSP thỏa mãn mục tiêu của SX như : cực tiểu hóa chi phí cho việc mua NVL, sử dụng lao động dự trữ NVL.Xây dựng cơ cấu Sản phẩm hợp lý nhằm sử dụng tốt nhất MMTB và lao động của một doanh nghiêp.

  ppt51p buiduongson 19-11-2013 192 11   Download

 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng cung trượt đến hệ số an toàn ổn định mái dốc đồng chất. Tác giả tiến hành so sánh cho ba dạng cung trượt: hình trụ tròn, parabol và hàm đa thức bậc ba đầy đủ. Nghiên cứu được tiến hành bằng việc áp dụng phương pháp biến phân, là phương pháp dựa trên việc giải phương trình vi phân Euler-Lagrange tìm ra mối liên hệ giữa phương trình cung trượt và phương trình mô tả quy luật phân bố ứng suất pháp dọc theo cung trượt.

  pdf5p caygaolon 31-10-2019 27 1   Download

 • Bài báo sử dụng phương pháp quy hoạch toán học để đưa ra phương án lựa chọn máy, thiết bị thi công công trình. Bài toán này, căn cứ vào các ràng buộc cụ thể như khối lượng đào, san lấp, đầm nén, vận chuyển. . . nhằm đáp ứng đầy đủ khối lượng công việc theo kế hoạch. Ngoài ra, mô hình bài toán còn phải thỏa mãn hàm mục tiêu cho trước là cực tiểu chi phí ca máy và đảm bảo thời gian thi công là ngắn nhất.

  pdf8p advanger 04-05-2018 37 3   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Đề xuất một thuật toán dưới đạo hàm giải bài toán chấp nhận tách với toán tử chuyển là tựa tuyến tính và chứng minh sự hội tụ của nó. Thuật toán được áp dụng cho mô hình Nash–Cournot có ràng buộc chung, cụ thể là dùng để tính toán thử nghiệm giải mô hình sản xuất điện thỏa mãn tỉ lệ của các loại điện trên nhiều số liệu khác nhau được tạo ngẫu nhiên.

  pdf27p soninhduc888 28-05-2020 8 0   Download

 • MUỐN LÀM THẰNG. CUỘI... TẢN ĐÀ..Kiểm tra bài cũ.1.Đọc thuộc bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của.Phan Châu Trinh..2.Bài Thơ có điểm nào gần gũi với bài thơ.Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của.Phan Bội Châu.Vì sao có sự gần gũi đó?..CHÂN DUNG THI SĨ TẢN ĐÀ..TẢN ĐÀ VÀ MỘT SỐ. TÁC PHẨM......Tiên sinh đã đi qua giữa cái hỗn độn của xã hội Việt Nam.đầu thế kỉ XX ,Với tấm lòng bình thản của một người thời.trước ..... Tiên sinh đã cùng chúng tôi chia sẻ một nỗi khát.vọng thiết tha, nỗi khát vọng thoát ly ra ngoài cái tù túng , cái.giả dối , cái khô khan của khuôn sáo ; đôi bài thơ của Tiên.

  ppt26p binhminh_11 07-08-2014 349 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hàm thỏa dụng
p_strCode=mohinhhamthoadung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2