intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình hoá kinh tế

Xem 1-20 trên 2125 kết quả Mô hình hoá kinh tế
 • Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh khách quan về đối tượng đó, bằng ngôn ngữ nói, viết, hình vẽ, hoặc ngôn ngữ chuyên ngành. Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế, gọi là mô hình kinh tế. Mô hình toán kinh tế, là mô hình kinh tế, được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. 2 .TD1: Nghiên cứu quá trình hình thành giá của loại hàng hóa A trên thị trường. Mô hình bằng lời: Xét thị trường hàng hóa A, nơi có người bán, người mua gặp nhau. Với mức giá p,...

  pdf68p coc_xanh 18-01-2013 358 80   Download

 • Từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988), hộ nông dân đ-ợc coi là đơn vị kinh tế tự chủ. Các nguồn lực sản xuất của hộ đ-ợc giải phóng, sản xuất nông nghiệp có b-ớc tiến v-ợt bậc trong 2 thập kỷ gần đây. Đến nay, hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân vẫn đóng vai trò quan trọng đối với quốc gia. Theo kết quả tổng hợp sơ bộ của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, đến 01/7/2006, cả n-ớc có 10,46 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản (trong đó khu vực nông thôn là 9,78 triệu...

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 110 32   Download

 • Bài viết "Mô hình hóa và mô phỏng một hệ kinh tế nông hộ có rừng trồng thông tại xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang" nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích sự tương tác của các yếu tố của hệ kinh tế của hộ gia đình này nói riêng và của tỉnh nói chung, và từ đó đề xuất các phương án đâu tư hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình.

  pdf7p codon_08 11-03-2016 45 5   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Qua bài giảng, giáo viên cung cấp kiến thức giúp học sinh trình bày được các biểu hiện toàn cầu hóa, khu vực hóa và hệ quả của toàn cầu hóa, khu vực hóa. Biết lí do hình thành tổ chức liên kết khu vực và đặc điểm của một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Có kĩ năng sử dụng bản đồ TG để nhận biết lãnh thổ của một số liên kết KT khu vực. Phân tích bảng 2 để nhận biết các nước thành viên qui mô về DS, GDP của một số liên kết KT khu vực.

  ppt29p hongvang_26 18-03-2014 407 52   Download

 • Nước ta hiện nay đang ở giai đoạnh đầu cho sự cất cánh cảu nền kinh tế. Lựa chọ con đường mô hình hóa kinh tế bảo đảm cho nền kinh tế phát truển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịnh hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riêng.

  pdf29p augi19 05-04-2012 182 38   Download

 • Bài giảng Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội nhằm nghiên cứu về xã hội, Marx xuất phát từ cuộc sống của con người hiện thực. Marx nhận thấy, trong tất cả các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất vật chất giữ vai trò quyết định. Xuất phát từ hoạt động này, Marx phân tích các mối quan hệ giữa các lĩnh vực trong đời sống và phát hiện ra những quy luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội. Từ đó, Ông khái quát nên học thuyết Hình thái kinh tế – xã hội.

  ppt32p model_12 22-04-2014 153 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p dahlia89 23-02-2012 110 22   Download

 • Chương 2 Sở thích và lợi ích thuộc bài giảng lý thuyết kinh tế học vi mô, cùng tìm hiểu chương học với những kiến thức về: Mô hình sự lựa chọn, tiền đề của sự lựa chọn hợp lý, hàng hóa kinh tế, đường bàng quan, tỷ lệ thay thế cận biên.

  pdf23p canhdangxuan 11-04-2014 117 9   Download

 • Một số vấn đề trong mô hình hóa hệ thống phần mềm hướng đối tượng. Điều khiển học là ngành khoa học của thời đại mới, nghiên cứu truyền thông và điều khiển, tiêu biểu là Cơ chế điều chỉnh phản hồi, trong cơ thể sống, máy móc và sự kết hợp của cả máy móc lẫn sinh học, ví dụ như trường hợp hệ thống kinh tế - xã hội. Thuật ngữ “Điều khiển học" được Norbert Wiener sử dụng lần đầu năm 1948, bắt nguồn từ tiếng Hy-Lạp “Kybernetes ", hay “steerman” (người thuyền trưởng)....

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 124 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước được tổng hợp và phân tích làm cơ sở lý thuyết. Phương pháp phân tích chủ yếu được dựa trên kiểm định đồng liên kết Johansen, mô hình Var, hàm phản ứng xung và phân rã phương sai. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm trong dài hạn, tăng trong ngắn hạn tuy không đáng kể.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 72 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là phân tích mô hình hòa giải tại Tòa án, đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình hòa giải tại tỉnh Quảng Ninh, từ đó đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề xuất ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nhằm tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho việc áp dụng hòa giải, đối thoại trước tố tụng tại các Tòa án trong cả nước.

  pdf89p viminnesota2711 08-01-2021 43 6   Download

 • Bài viết sẽ giới thiệu một số khái niệm về mô hình hóa trong dạy học toán, các bước cơ bản của phương pháp mô hình hóa xuất phát từ một bài toán thực tế. Ngoài ra, dựa trên một số ví dụ minh họa cụ thể, bài báo cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả học tập các môn Toán cao cấp của sinh viên.

  pdf8p vilusaka2711 18-11-2019 54 0   Download

 • Mục đích của bài viết này là trình bày việc mô hình hóa dự báo giá của một cổ phiếu nào đó theo tập tất cả các biến kinh tế - tài chính có ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu đó. Các biến này không hoàn toàn độc lập với nhau và số lượng các biến cũng như số lượng các quan sát theo mỗi biến nói chung là rất lớn.

  pdf12p quenchua9 20-11-2020 18 0   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu khách quan đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược, hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới...

  doc12p buiduongson3 08-05-2010 316 121   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH.

  pdf42p narrow_12 17-07-2014 392 74   Download

 • Mô hình hoá hệ thống cấp nước - Lý thuyết lập mô hình - Mô phỏng hệ thống cấp nước - Mô phỏng hệ thống với phần mềm Epanet Lý thuyết thủy lực cơ bản; - Kiến thức thực tế về vận hành một hệ thống phân phối nước. MỤC ĐÍCH MÔ PHỎNG - Quy hoạch tổng thể dài hạn; - Sự phục hồi; - Các nghiên cứu về chữa cháy; - Quan sát chất lượng; - Quản lý năng lượng; - Thiết kế hệ thống; - Nhu cầu vận hành, ứng phó & xử lý sự cố hàng ngày....

  pdf12p boy_them_yeu 04-07-2013 114 22   Download

 • Như ta đã biết theo lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin thì tất cả các nước trên thế giới đều phải trải qua thời kỳ quá độ lên CNXH.Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH,từ đại hội Đảng lần 6 đến đại hội Đảng lần 10 đã khẳng định việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là một chủ chương chiến lược lâu dài và là mồt đặc trưng của thời kỳ quá độ lên CNXH. Mô hình nền kinh tế Việt Nam được xác định là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,...

  doc19p nhaquantritaiba 15-06-2011 126 19   Download

 • Phần I: mở đầu I. Tính cấp thiết của đề tài: Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực...

  pdf8p caott9 20-07-2011 94 18   Download

 • Bài này giới thiệu ngắn gọn về môn Kinh tế học thông qua việc tìm hiểu về tư tưởng kinh tế của Adam Smith: Bàn tay vô hình, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Toán trong kinh tế học...

  ppt19p dahoaquan2509 30-07-2013 315 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p sunderland24 11-06-2011 84 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hoá kinh tế
p_strCode=mohinhhoakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2