Mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp

Xem 1-16 trên 16 kết quả Mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp
 • Đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, người lãnh đạo có thể đồng thời là người quản lý doanh nghiệp. Nhưng ở các doanh nghiệp lớn thì hai vai trò này thường phải tách bạch. Cha đẻ của quản trị kinh doanh hiện đại Peter Ferdinand Drucker có câu nói nổi tiếng "Management is doing things right; leadership is doing the right things" (Quản lý là làm những công việc thật tốt, lãnh đạo là xác định đúng công việc cần làm).

  pdf5p bibocumi12 02-11-2012 53 12   Download

 • Mối quan hệ giữa bạn với sếp có thể là tác nhân đầu tiên góp phần làm cho công việc của bạn trở nên dễ chịu hay bị áp lực. Sếp chính là người quyết định mức lương, cấp bậc, chức vụ của bạn và có thể còn đóng một vai trò quan trọng trong trạng thái tinh thần của bạn. Sai lầm trong tư duy quản lý truyền thống là chỉ có cấp trên mới quản lý cấp dưới. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quản lý thành công đều là những người trao quyền và tạo điều...

  pdf5p muadongamap222 07-05-2010 134 50   Download

 • Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu.

  pdf0p chipbia 15-07-2012 166 64   Download

 • Mỗi mối quan hệ giữa chính phủ và giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, giữa chính phủ và những người quản lý tài sản nhà nước, hay giữa chính phủ và những người chủ sở hữu một công ty độc quyền tư nhân, được nhà nước điều tiết, đều có thể được xem là một hợp đồng, nghĩa là một thỏa thuận giữa chính phủ và một bên khác dựa trên những kỳ vọng chung.

  pdf9p vuzlong 14-07-2010 91 20   Download

 • Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp được xem là các tác nhân xã hội lần lượt trong khu vực công và khu vực tư nhân. Hai khu vực này tương tác với nhau thông qua một loạt các thể chế. Sự tương tác giữa hai khu vực này là chìa khóa để hiểu mối quan hệ giữa chúng.

  pdf21p xuantruong 12-06-2009 130 13   Download

 • Đó là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với hệ thống các cơ quan và viên chức của các cơ quan công quyền nhà nước (bộ ngành chủ quản, chính quyền địa phương, hệ thống các cơ quan chính trị: Đảng, Tổng liên đoàn lao động, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, các hiệp hội; các thể chế ràng buộc khu vực và quốc tế .v.v..).

  pdf1p phuongthanh1 29-10-2009 96 11   Download

 • Trong làn sóng cạnh tranh gay gắt của thị trường, mỗi một doanh nghiệp dù kinh doanh cái gì và ở đâu cũng đều phải quan tâm tới cấp trên, chính quyền, đồng nghiệp và các nhân viên sao cho tốt. Nói cách khác, dù bạn là nhà doanh nghiệp hay nhà chính trị gia đều phải biết đầu tư cả trong quan hệ giữa con người với con người. Tại sao vậy? Bởi vì trong cuộc sống, sự phát triển và thành công của mỗi doanh nhân trước hết phần chính là do sự nỗ lực tối đa của...

  pdf4p hatmitxinhtuoi 08-02-2010 365 178   Download

 • Tín dụng làkhái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hoá đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một khoản lãi. TD có vị trí quan trọng đối với việc tích tụ, tận dụng các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để phát triển...

  pdf0p fpt_12 22-05-2013 120 61   Download

 • CÔNG CHỨC TRONG KINH DOANH KINH TẾ HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC VỀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Lập hợp đồng: Trường hợp nào có tác dụng, trường hợp nào không có tác dụng, và lý do tại sao Mỗi mối quan hệ giữa chính phủ và giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, giữa chính phủ và những người quản lý tài sản nhà nước, hay giữa chính phủ và những người chủ sở hữu một công ty độc quyền tư nhân, được nhà nước điều tiết, đều có thể được xem là một hợp đồng, n...

  pdf9p iiduongii6 18-04-2011 73 21   Download

 • phát triển.Vậy kiểm toán là gì? “Kiểm toán là quá trình mà theo một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo

  pdf39p tengteng5 22-11-2011 33 5   Download

 • + Chỉ tiêu lao động: Là mối quan hệ giữa người sử dụng với sản phẩm. Ví dụ: Công cụ dụng cụ phải được thiết kế phù hợp với người sử dụng để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ và cơ thể. + Chỉ tiêu thẩm mỹ: Tính chân thật, hiện đại hoặc dân tộc, sáng tạo phù hợp với quan điểm mỹ học chân chính. + Chỉ tiêu sáng chế phát minh: chấp hành nghiêm túc pháp lệnh bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sáng chế phát minh....

  pdf8p caott8 21-06-2011 30 4   Download

 • Cơ cấu tổ chức thể hiện cách thức trong đó các hoạt động của tổ chức được phân công giữa các phân hệ và cá nhân. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sẽ giúp ta xác định rõ mối quan hệ giữa các hoạt động cụ thể; những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gắn liền với các cá nhân, bộ phận phân hệ của tổ chức; và các mối quan hệ quyền lực bên trong tổ chức. Vai trò cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.

  doc31p nvhungnd 03-09-2011 232 127   Download

 • để duy trì cơ sở quyền lực của mình khi đối mặt với sự thù địch lớn từ cộng đồng tài chính toàn cầu. Điều này, kết hợp với một loạt các misjudgments chính trị, cuối cùng đã buộc ông phải bước xuống. Vì không có mối quan hệ cần thiết giữa chính trị độc tài và tăng trưởng kinh tế,

  pdf0p banhbeo7 15-11-2011 21 3   Download

 • Trong điều kiện của nền kinh tế mới, khi quyền tự do kinh doanh được xem như một nguyên tắc hiến định thì điều chắc chắn rằng nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, tính độc lập và tự chịu trách nhiệm về tài sản sẽ được coi là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp đồng.

  doc13p dinhthao00 14-06-2011 67 19   Download

 • Bài viết Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam nghiên cứu hoạt động quản trị công ty trong nền kinh tế Australia, cụ thể là sự phân chia quyền lực giữa đối tượng chính tham gia trong hệ thống quản trị công ty như giám đốc, nhà quản lý, cổ đông của các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 19 3   Download

 • MTKD - tổng hợp và tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động KD của DN. MTKDQT - tổng thể các môi trường thành phần: MT luật pháp, chính trị, kinh tế, VH-XH, cạnh tranh, tài chính…= tác động và chi phối HĐKD của DN, buộc DN tự điêu chỉnh để thích ứng, nắm bắt cơ hội KD, đạt hiệu quả cao trong KD. Hệ thống luật thần quyền: hệ thống luật pháp dựa trên luật lệ tôn giáo....

  ppt43p nptailieuvn 16-04-2010 643 159   Download

Đồng bộ tài khoản