Một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Xem 1-10 trên 10 kết quả Một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
 • Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 21 tháng 5 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998.

  doc18p angola 13-05-2009 1262 71   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 29/2006/PL-UBTVQH11 NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  doc18p bichauctvn 07-11-2010 99 14   Download

 • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  doc18p dongson 19-08-2009 128 12   Download

 • 3. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 4. Đương sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm người khởi kiện, người bị kiện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan....

  pdf17p lananh 07-07-2009 496 68   Download

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  doc10p bichauctvn 07-11-2010 70 7   Download

 • Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf19p lawtttotung1 29-10-2009 110 31   Download

 • Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006...

  pdf20p lawtttotung1 29-10-2009 302 176   Download

 • Lệnh số 01/2006/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 52 6   Download

 • Góp phần xây dựng luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Điều này cũng phù hợp với Điều 30 Luật khiếu nại, tố cáo vì đây là quyết định cá biệt, có xác định đối tượng cụ thể, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Tuy nhiên, khi xem xét 22 loại việc thuộc Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006 thì không thấy...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 22 3   Download

 • Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 Sự hạn chế quyền khiếu kiện bởi phạm vi thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hẹp Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996. Do đòi hỏi của thực tế, các loại việc thuộc phạm vi thẩm quyền này không ngừng được tăng lên từ 8 loại việc năm 1996, đến 10 loại việc năm 1998,...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản