intTypePromotion=4
ADSENSE

Mức độ hiện tượng kinh tế xã hội

Xem 1-20 trên 129 kết quả Mức độ hiện tượng kinh tế xã hội
 • Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu môn học, thu thập thông tin thống kê, tổng hợp và trình bày các số liệu thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf118p hpnguyen13 31-05-2018 25 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về thống kê học; điều tra và tổng hợp thống kê; thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; điều tra chọn mẫu; phân tích hồi quy và tương qua;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt295p kid286 15-03-2015 111 32   Download

 • Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.Ví dụ: Năm 2011, số công nhân viên của doanh nghiệp X là 3.000 người, giá trị sản xuất công nghiệp là 5.000.000.000 đồng.Số đơn vị của tổng thể hay bộ phận ( số xí nghiệp, số công nhân, số diện tích gieo trồng….).Trị số của một chỉ tiêu kinh tế nào đó ( giá trị sản xuất, tổng chi phí sản xuất, tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm quốc gia (GNP)….)...

  ppt63p dong0k 15-05-2013 121 18   Download

 • Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội nêu ra những nội dung: số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận: Số nhân khẩu, số công nhân, số học sinh, số xí nghiệp.

  pdf66p ten_12 07-02-2014 64 10   Download

 • Bài 3 - Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mục tiêu của bài học này là từ số liệu đã được tổng hợp, người học có thể tính toán được các mức độ nhằm phản ánh hiện tượng kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra nhận thức chung nhất về hiện tượng nghiên cứu.

  pdf28p nomoney7 04-03-2017 63 8   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Bài 4: Phân tích hồi quy và tương quan. Bài học này sẽ giúp bạn cách thức xây dựng mối liên hệ phụ thuộc qua lại giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ đó như thế nào?

  pdf20p nomoney7 04-03-2017 53 6   Download

 • “Biểu hiện trình độ phổ biến của hiện tượng trong điều kiện lịch s ử cụ thể. Nó được tính bằng cách so sánh mức độ của hai hi ện t ượng khác nhau nhưng có mối quan hệ với nhau”

  ppt66p cr7cr9 28-04-2011 1282 216   Download

 • Giáo trình gồm 5 chương do tập thể tổ môn Kế toán - Trường Cao đẳng nghề Nam Định đóng góp và xây dựng gồm: Chương I - Một số vấn đề chung về thống kê học, chương II - Quá trình nghiên cứu thống kê, chương III - Phân tổ thống kê, chương IV - Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, chương V - Sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội. Phần 2 gồm nội dung 2 chương cuối.

  pdf52p sophantrotreu09 30-03-2016 51 6   Download

 • Với mục tiêu trang bị cho hộc viên kiến thức cơ bản của thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Giáo trình Lý thuyết thống kê cấu trúc gồm 5 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học, chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê, chương 3: Phân tổ thống kê, chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội.

  pdf89p namde02 21-03-2013 681 243   Download

 • Các hiện tượng kinh tế xã hội tồn tại trong những điều kiện thời gian và địa điểm nhất định. Mỗi đặc điểm cơ bản của hiện tượng có thể được biểu diễn bằng các mức độ khác nhau. Nghiên cứu các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội là một trong những vấn đề quan trọng của phân tích thống kê vì nó nhằm biểu hiện quy mô

  pdf22p yeutrasua 27-11-2010 258 118   Download

 • Chỉ số là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa 2 mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế xã hội. VD : Chỉ số lượng gạo XK năm 2005 so với năm 2004 là 129,3%. Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu: + Chỉ số của chỉ tiêu khối lượng + Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng - Căn cứ vào tác dụng của từng loại chỉ số: + Chỉ số phát triển + Chỉ số không gian (chỉ số địa phương) + Chỉ số kế hoạch + Chỉ số thời vụ

  ppt41p page_12 15-08-2013 85 10   Download

 • Chỉ số trong bài giảng này được hiểu là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của 1 hiện tượng kinh tế xã hội. Trong chương 7 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế sẽ trình bày các nội dung lên quan đến chỉ số như: Khái niệm và phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p namthangtinhlang_00 30-10-2015 81 8   Download

 • Tài liệu giảng dạy "Nguyên lý thống kê kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 9 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về thống kê học, điều tra thống kê (Thu thập dữ liệu thống kê), tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê, đo lường các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội,...

  pdf152p saobien_09 06-02-2018 55 6   Download

 • – Hiểu được số tuyệt đối, số tương đối, phân biệt các loại số tương đối – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ tập trung – Số bình quân. – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ phân tán.

  ppt42p vioi80 01-05-2011 776 149   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân.

  pdf8p vimessi2711 05-04-2019 23 1   Download

 • Khoa học thống kê là khoa học về thu thập, phân tích, diễn giải và trình bày các dữ liệu để từ đó tìm ra bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế, xã hội - tự nhiên. Khoa học thống kê dựa vào lý thuyết thống kê, một loại toán học ứng dụng. Trong lý thuyết thống kê, tính chất ngẫu nhiên và sự không chắc chắn có thể làm mô hình dựa vào lý thuyết xác suất. Vì mục đích của khoa học thống kê là để tạo ra thông tin "đúng nhất" theo dữ...

  ppt17p phamhuyen1014 29-03-2010 1086 213   Download

 • Nền kinh tế thị trường ở nước ta mặc dù có những ưu điểm nhưng không phải là hoàn hảo vì bên cạnh những thành tựu đạt được thì kinh tế thị trường cũng gây ra những vấn đề mà bản thân nó không thể giải quyết được như thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng… Những tình trạng và hiện tượng đó ở mức độ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược lại làm cản trở sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế. Vì vậy sự tác động của Nhà nước vào nền kinh tế là một lẽ đương nhiên của sự phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài tiểu luận hơn.

  pdf30p buiduongson3 08-05-2010 1281 213   Download

 • Hướng dẫn 1523/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế. Trong văn bản này sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về những nội dung cụ thể như sau: Đối tượng được vay vốn, chính sách tín dụng, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, quy trình - phương thức cho vay, điều kiện về thủ tục và thời hạn xem xét cho vay, tổ chức thực hiện.

  doc3p lythong 18-08-2009 290 93   Download

 • Từ khi xã hội loài người được hình thành cho tới nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế- xã hội như: Công xã nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chưa một hình thái kinh tế nào có cơ chế quản lý, điều hành kinh tế toàn diện. Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế, kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là mục tiêu lý tưởng...

  pdf29p peheo_2 26-07-2012 187 62   Download

 • (NB) Tham khảo tài liệu "Hướng dẫn giải bài tập Nguyên lý thống kê", nhằm giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức về thống kê kinh tế, rèn kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn.

  pdf26p dongdong321 07-06-2018 1253 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mức độ hiện tượng kinh tế xã hội
p_strCode=mucdohientuongkinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2