net data

Xem 1-20 trên 657 kết quả net data
 • [ Team LiB ] Recipe 2.8 Mapping .NET Data Provider Data Types to .NET Framework Data Types Problem You want to convert between .NET provider data types and .NET Framework data types. Solution You need to understand the .NET Framework data types; their mappings to SQL Server, OLE DB, ODBC

  pdf7p luvpro 04-08-2010 130 17   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.3 Nesting Manual Transactions with the SQL Server .NET Data Provider Problem You need to create a nested transaction using the SQL Server .NET data provider, but the Begin( ) command that you need is only available with the OLE DB .NET data provider.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 77 8   Download

 • Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu; ADO.Net; kiến trúc ADO.Net; mô hình đối tượng ADO.Net; trình cung cấp dữ liệu (.NET data Provider); mô hình đối tượng ADO.Net – DataAdapter và một số nội dung khác.

  ppt29p cocacola_09 27-11-2015 39 11   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 9 của Hồ Hoàn Kiếm trình bày về lập trình cơ sở dữ liệu; giới thiệu về ADO.Net; mô hình chuyển đổi giữa ADO và ADO.NET; các loại .NET Data Provider; mô hình ADO .NET Object; ADO.NET and XML.

  ppt11p cocacola_09 27-11-2015 37 6   Download

 • Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 5a - ADO.NET trình bày tổng quan về ADO.NET, NET Data Provider, kết nối trực tiếp CSDL, đối tượng Connection, đối tượng Command, kết nối Offline CSDL, dữ liệu offline và một số nội dung khác.

  pdf68p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 19 6   Download

 • Tham khảo sách 'net data access architecture guide', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p bookstore_1 10-01-2013 27 3   Download

 • Tham khảo sách 'professional crystal reports for visual studio.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf386p tailieuvip13 24-07-2012 162 64   Download

 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 126 40   Download

 • WCF dịch vụ dữ liệu (trước đây "Astoria" và ADO.NET Data Services) cho phép dữ liệu được sửa đổi và tiếp xúc qua một giao diện HTTP RESTful. Dữ liệu WCF Services (WDS) chứa một ngôn ngữ truy vấn phong phú và có thể được truy cập dễ dàng với tự động tạo ra các lớp proxy hoặc crafting nguyên yêu cầu HTTP.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 70 21   Download

 • In the previous chapter, you learned how to use the Login controls to create an entire user registration system. This chapter looks under the covers and examines the security frameworks on which the Login controls are built. The ASP.NET Framework includes four frameworks related to security:

  pdf360p ptng13 22-05-2012 89 21   Download

 • Using the Data Form Wizard to Create a Windows Form In this section, you'll use the VS .NET Data Form Wizard to create a Windows application that accesses both the Customers and Orders tables.

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 111 19   Download

 • ADO.NET cung cấp khả năng truy cập các nguồn dữ liệu một cách nhất quán như SQL Server, dữ liệu quản lý thông qua OLE DB và XML ADO.NET bao gồm các trình cung cấp dữ liệu .NET (.NET data provider) cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực thi một câu lệnh và truy xuất kết quả.

  ppt51p tulip_12 14-01-2013 44 15   Download

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 trình bày cách sử dụng ADO .Net trong lập trình Window. Nội dung chương này trình bày các phần: Tổng quan, tổng quan ADO .Net, .Net data provider, Demo: Lấy dữ liệu dùng ADO .Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu, tích hợp XML, Lab: Tạo ứng dụng ADO.Net.

  ppt45p hoa_dai91 20-06-2014 55 15   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.1 Connecting to an ODBC Data Source Problem You want to access your data source using an ODBC provider from your .NET application. Solution Use the ODBC .NET data provider to access data exposed through an ODBC driver.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 97 14   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược lịch sử phát triển, kiến trúc ADO.NET, các thư viện truy xuất CSDL trong ADO.NET, .NET Data Provider – Connection, DataSet - DataTable, các bước thao tác CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tangtuy15 09-06-2016 13 5   Download

 • Bài giảng ADO.NET sau đây bao gồm những nội dung về mô hình công nghệ; Data Control; ADO.NET (DataSet, Data Provider) và một số nội dung khác. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  ppt13p cocacola_10 02-12-2015 18 4   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 5: Lập trình CSDL với C# tổng quan ADO .Net; .Net Data Provider; lấy dữ liệu dùng ADO .Net; đối tượng DataSet; thiết kế và gắn kết dữ liệu; tích hợp XML; tạo ứng dụng ADO.Net.

  pdf27p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 19 3   Download

 • Bài 10 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Data Access. Các nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Data Control, Data Binding, SqlDataSource, Data pager. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tangtuy18 21-07-2016 18 2   Download

 • ASP (Active Server Pages) is a web development technology that's leapt through several stages of evolution. It was first introduced as an easy way to add dynamic content to ordinary web pages. Since then, it’s grown into something much more ambitious: a platformfor creating advanced web applications, including e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. ASP.NET 2.0 is the latest version of ASP, and it represents the most dramatic change yet. With ASP.

  pdf1102p doxuan 04-08-2009 845 422   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL: ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework . ; Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.

  pdf14p peter_hi 12-05-2010 344 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản