Nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long

Xem 1-20 trên 25 kết quả Nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long
 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều lợi thế về phát triển ngành nghề nông thôn. Riêng Tiền Giang, với hơn 6.000 cơ sở và 13 làng nghề được công nhận, đã giải quyết việc làm cho trên 85.000 lao động. Giá trị sản xuất của các làng nghề hàng năm đều tăng đạt khoảng 127,3 tỷ đồng/năm, tốc độ tang trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 5,2%/năm cả giai đoạn 2006-2010.

  pdf8p bevi123 13-11-2015 52 12   Download

 •  Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Vùng đất con người: Phần 2 trình bày các nội dung phần 2 - "Văn hóa truyền thống của đồng bằng sông Cửu Long" như: Phong tục, lễ hội đặc sắc của đồng bằng Sông Cửu Long, các làng nghề truyền thống, những món ăn đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

   

  pdf80p tsmstc_001 09-05-2015 108 55   Download

 • Bài viết là một sự khảo tả về hoạt động của các chợ nổi tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, chúng tôi muốn trình bày một bức tranh tương đối toàn diện về hệ thống chợ nổi, từ mạng lưới hàng hóa, phương thức tiêu thụ, đến các nhân tố tác động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các chợ nổi hiện nay.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 8 1   Download

 • Lúa là cây lương thực quan trọng nhất của nước ta. Trồng lúa là một nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam từ rất xa xưa, có lẽ từ khi bắt đầu việc trồng trọt thì cây lúa đã được đặt biệt quan tâm. Kinh nghiệm sản xuất lúa đã được hình thành, tích lũy và phát triển cùng với sự phát triển của dân tộc ta.

  doc22p goodlife747 17-10-2010 449 181   Download

 • Theo thống kê nông nghiệp của FAO, các loại lƣơng thực truyền thống chủ yếu đƣợc sản xuất và tiêu thụ trên thế giới bao gồm 5 loại cụ thể: lúa gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch. Trong số các loại kể trên, lúa mì và lúa gạo (Oryza sativa L.) là hai loại lƣơng thực cơ bản dùng cho con ngƣời. Theo tính toán của FAO, đến năm 2001, sản lƣợng lúa gạo sản xuất ra trên toàn thế giới có thể duy trì sự sống cho 3.260 triệu ngƣời, chiếm trên 53% dân số thế giới...

  pdf92p canhchuon_1 19-06-2013 65 25   Download

 • Vùng ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 39.747 km2, chiếm 12% diện tích cả nước, diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế rộng khoảng 360.000 km2, chiếm 37% tổng diện tích vùng đặc quyền kinh tế của cả nước và hàng trăm đảo lớn nhỏ thuộc hai ngư trường trọng điểm là đông và tây Nam bộ.

  doc2p tkk123 30-03-2011 269 83   Download

 • Để có thông tin về đặc điểm di truyền của hai cây quýt Đường không hột được phát hiện ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nguyễn Bảo Vệ et al., 2007), đề tài được thực hiện nhằm: (i) tìm phương pháp đánh dấu phân tử để nhận diện và (ii) xác định mối quan hệ di truyền giữa hai cây quýt Đường không hột với nhau và với cây quýt Đường có hột.

  pdf11p sunshine_7 22-07-2013 48 10   Download

 • Tôm càng xanh (TCX) (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) là loài tôm nƣớc ngọt có kích thƣớc lớn nhất trong họ Palaemonidae, chỉ phân bố ở vùng Tây Nam châu Á Thái Bình Dƣơng (Nguyễn Việt Thắng, 1993). Là một đối tƣợng thủy sản quan trọng trong sản xuất và khai thác, TCX đƣợc thuần dƣỡng để sản xuất tại nhiều khu vực trên thế giới. Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long có sản lƣợng tôm lớn nhất nƣớc....

  pdf53p canhchuon_1 19-06-2013 43 8   Download

 • Sau giải phúng miền nam , Bộ Thuỷ lợi trước đõy và nay là Bộ Nụng Nghiệp & PTNT đó xõy dựng hàng trăm cụng trỡnh ngăn sụng theo cụng nghệ truyền thống gúp phần quan trọng trong sự nghiệp sản xuất nụng nghiệp ở nước ta. Để khắc phục những nhược điểm trong cụng nghệ truyền thống Viện Khoa học Thuỷ Lợi đó nghiờn cứu và ứng dụng thành cụng hai cụng nghệ là đập xà lan và đập trụ đỡ.

  pdf9p hoa_thuyvu 21-10-2011 43 7   Download

 • Lúa là cây lương thực quan trọng nhất của nước ta, đặc biệt là ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trồng lúa là một nghề truyền thống của nhân dân Việt Nam từ rất xa xưa. Kinh nghiệm sản xuất lúa đã hình thành, tích lũy và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của dân tộc ta.

  pdf102p vovantungqtkd5a 09-01-2013 302 106   Download

 • An Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), một vùng châu thổ trù phú hiếm có của hạ lưu vực sông Mê Công. Thiên nhiên đã tạo cho vùng châu thổ này những tiềm năng vô giá, nổi bật nhất là: đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, sinh thái ngập nước và khí hậu ôn hòa quanh năm. Chính những tiềm năng ấy là những điều kiện kiện rất thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp có năng suất sinh học cao.

  pdf7p thangxhh 23-01-2010 415 62   Download

 • Một trong số những loài cây được chọn để trồng rừng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long là Bạch đàn (Eucalyptus) với các loài Camaldulensis và Tereticornis (bộ NN& PTNT, 1994). Để nâng cao sức sinh trưởng của rừng trồng, bên cạnh các kỹ thuật thâm canh truyền thống như chọn giống, làm đất, việc sử dụng phân bón có xem xét đến khía cạnh môi trường được coi là một trong các biện pháp có hiệu qủa nhanh. ...

  pdf11p miumiungon 06-02-2012 67 11   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích đất ngập phèn lớn nhất ở nớc ta (1,6 triệu ha). Các loài cây truyền thống lâu nay của vùng này là Tràm (Melaleuca cajuputi) và Đớc (Rhizophora apiculata và Rh. mucronata). Trong đó, cây Tràm là cây phổ biến hơn trồng cho cả vùng. Loài Tràm M. cajuputi của ta thờng sinh trởng chậm, trong điều kiện tự nhiên những cây to nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ cao 15m với đờng kính không quá 30cm (U Minh) và chủ yếu là để lấy gỗ...

  pdf9p miumiungon 06-02-2012 32 8   Download

 • Nhìn chung, ở nước ta, quy mô DNVVN còn hạn chế, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh rất thấp, sản xuất kinh doanh mang tính chất tự phát, thiếu định hướng, mất cân đối, phân bổ không đều (DNVVN tập trung ở Đ ông - Nam Bộ 35,8%, đồng bằng sông Hồng 24,3%, đồng bằng sông Cửu Long 16,6%), tổ chức kinh doanh thiếu chặt chẽ, rất ít DN áp dụng phương thức kinh doanh, quản lý hiện đại, bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh; khả năng giải quyết việc làm cho người lao đ...

  pdf41p ttcao10 28-08-2011 37 5   Download

 • Trong những năm gần đây, các hoạt động về nuôi trồng thuỷ sản. Đặc biệt là nuôi trồng thuỷ sản nước lợ ở các vùng ven biển nước ta nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, càng trở lên năng động. Từ nhiều hình thức nuôi, nuôi quảng canh, nuôi công nghiệp. Đối tượng nuôi mang tính chất truyền thống như Tôm Sú, Tôm Bạc Chân Trắng. Chủ yếu là các loại tôm.

  pdf25p snailssmall1 14-05-2011 318 151   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf22p meocontreocay 29-05-2011 34 3   Download

 • Lúa là cây lương thực quan trọng nhất của nước ta và đặt biệt là ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Trồng lúa là một nghề truyền thống của nhân dân Việt Nam từ rất xa xưa, có lẽ khi người Việt cổ xưa bắt đầu công việc trồng trọt thì cây lúa đã được quan tâm đầu tiên. Kinh nghiệm sản xuất lúa đã hình thành, tích lũy và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của dân tộc ta.

  pdf244p chinhlaanh102 26-04-2011 1256 577   Download

 • Lúa là cây lương thực quan trọng nhất của nước ta và đặt biệt là ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Trồng lúa là một nghề truyền thống của nhân dân Việt Nam từ rất xa xưa, có lẽ khi người Việt cổ xưa bắt đầu công việc trồng trọt thì cây lúa đã được quan tâm đầu tiên. Kinh nghiệm sản xuất lúa đã hình thành, tích lũy và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của dân tộc ta.

  pdf244p cudenhieu 29-08-2011 171 38   Download

 • Trong những năm gần đây, các hoạt động về nuôi trồng thuỷ sản. Đặc biệt là nuôi trồng thuỷ sản nước lợ ở các vùng ven biển nước ta nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, càng trở lên năng động. Từ nhiều hình thức nuôi, nuôi quảng canh, nuôi công nghiệp. Đối tượng nuôi mang tính chất truyền thống như Tôm Sú, Tôm Bạc Chân Trắng. Chủ yếu là các loại tôm.

  pdf12p maket1311 19-10-2012 86 21   Download

 • Ngư cụ khai thác là các loại truyền thống, có cấu tạo đơn giản và sử dụng kết hợp với điện để tăng hiệu quả đánh bắt như xuyệt điện, cào điện, chài điện (64,4%), dớn (18%), lưới rê (7,3%). Việc sử dụng các loại ngư cụ đánh bắt có tính tận diệt cao này nguyên nhân chính làm suy giảm nguồn lợi thủy sản của An Giang trong những năm gần đây.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 15 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long
p_strCode=nghetruyenthongdongbangsongcuulong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản