intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghị định của Chính phủ năm 2013

Xem 1-20 trên 355 kết quả Nghị định của Chính phủ năm 2013
 • Báo cáo Số: 94/BC-CTĐ trình bày kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ năm 2013. Báo cáo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2013.

  doc3p bosslc 24-10-2014 47 0   Download

 • Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2013 công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

  pdf2p buitubt 05-03-2014 32 0   Download

 • Một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc38p cryasgameover 09-09-2014 261 12   Download

 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về:... Tham khảo văn bản luật để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf35p le_1307 06-05-2015 78 5   Download

 • Nghị định Số: 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định Số: 106/2011/NĐ-CPngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

  doc7p holoesinin 05-06-2014 58 4   Download

 • Nghị định số: 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;...

  pdf25p cuonghuyen0628 13-11-2015 44 4   Download

 • hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng (sau đây gọi tắt là thuốc lá) nhập lậu bị tịch thu. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8 năm 2012 đến hết năm 2013. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá được để lại 100% phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu.

  pdf3p conchokon 14-09-2012 46 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

  pdf16p luatsuminhtri 25-06-2013 44 3   Download

 • Nghị định Số: 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

  doc1p cancer_em 20-11-2014 60 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2010; Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 45 2   Download

 • Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành.

  pdf7p tanhthanhthanh23 18-04-2014 30 2   Download

 • Nghị định số 207/2013/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

  doc3p thanhtien02122012 06-06-2014 42 2   Download

 • Nghị định số: 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 44 2   Download

 • Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

  pdf146p bachma45 01-11-2017 39 2   Download

 • Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

  doc12p bachma45 01-11-2017 36 2   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

  pdf12p luatsuminhtri 25-06-2013 64 1   Download

 • Chỉ thị số 13/CT –TTg năm 2013 của thủ tướng chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2014.

  pdf36p tuyetroimuahe123 13-03-2014 27 1   Download

 • Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định của chính phủ về thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

  pdf25p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 30 1   Download

 • Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh lâm đồng theo nghị quyết 02 của chính phủ.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 62 1   Download

 • "Nghị định số: 67/2015/NĐ/CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tsmttc_010 28-08-2015 95 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định của Chính phủ năm 2013
p_strCode=nghidinhcuachinhphunam2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2