intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 20

Xem 1-20 trên 663 kết quả Nghị quyết 20
 • Nghị quyết 20/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Thái Nguyên

  doc7p dongson 19-08-2009 68 2   Download

 • Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 38 1   Download

 • Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quy định thu phí sử dụng bến, bãi tại cửa khẩu, lối mở tỉnh Đắk Nông.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 29 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2020/NQ-­CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2019/NQ-­CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc5p cuahoangde999 03-06-2020 7 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 207/2007/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 252/2008/NQHĐND NGÀY 20 NGÀY 12 THÁNG 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 104 14   Download

 • Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội, cụ thể như sau: 1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít...

  doc4p datqueqp 04-04-2011 104 12   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 Số: 20/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2009 - 2010 TỈNH LẠNG SƠN CHÍNH PHỦ

  pdf11p cucaibanhchung 01-06-2010 86 7   Download

 • Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  pdf1p lawgd2 04-11-2009 67 5   Download

 • Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttnh18 19-11-2009 104 5   Download

 • Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 100 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU VỰC; PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

  pdf6p daumeoduoicop 27-03-2010 116 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 19

  pdf2p xexucxich 21-04-2010 68 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 70 5   Download

 • Nghị quyết số 20/2003/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004 do Quốc Hội ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 90 4   Download

 • Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2009 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

  pdf55p lawbds2 06-11-2009 63 4   Download

 • Nghị quyết số 20/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawbds4 06-11-2009 62 4   Download

 • Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực...

  pdf2p lawttnh15 13-11-2009 72 4   Download

 • Nghị quyết số 20/1998/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 1999 do Quốc hội ban hành

  pdf9p lawvhxh16 19-11-2009 62 4   Download

 • Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

  pdf6p lawbds3 06-11-2009 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 20
p_strCode=nghiquyet20

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2