intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghĩa vụ thuế nhà đầu tư Việt Nam

Xem 1-13 trên 13 kết quả Nghĩa vụ thuế nhà đầu tư Việt Nam
 • Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh về thuế; Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Căn cứ Nghị định số 17/2009/NĐ-CP...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 63 6   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập và đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật về thuế đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

  pdf4p kequaidan8 03-11-2020 7 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  pdf9p haihoabatbuom 23-04-2010 116 8   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2010/TT-BTC NGÀY 19/01/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  pdf7p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 46 2   Download

 • Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế. 1) Khái niệm xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế. Có 3 phương pháp chủ yếu để quản lý nhà nước về thuế: Thuyết phục: là làm cho đối tượng đối tượng nộp thuế và các chủ thể khác có thực hiện nghĩa vụ thuế hiểu rõ sự cần thiết và tự giác thực hiện những hành vi nhất định hoặc tránh thực hiện những hành vi nhất định có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế. ...

  pdf10p meoconlaoca 25-06-2011 169 53   Download

 • Trong nền kinh tế tập trung, ở Việt Nam có hai thành phần kinh tế cơ bản là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Từ sau năm 1986, Việt Nam xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, từ thời điểm này nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật ghi nhận sự tồn tại của nhiều loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước, công ty, Doanh nghiệp tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài....

  doc18p cobe_cy12 21-05-2011 161 21   Download

 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf10p thanhthienhoang23 19-05-2014 37 0   Download

 • - Tín dụng thuế đầu tư: Đây thực chất là biện pháp mà chính phủ sử dụng nhằm khuyến khích và cũng để giúp các nhà đầu tư tăng vốn đầu tư như trợ cấp đầu tư, trả lại những nghĩa vụ về thuế đã phải nộp cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư phải tái đầu tư - Các khoản tín dụng thuế khác: Để khuyến khích các nhà đầu tư, một khoản thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài mà đã chịu thuế ở nước ngoài có thể được đưa vào để xin miễn giảm ở...

  pdf10p caott9 20-07-2011 58 9   Download

 • Trong cơ cấu nợ của một quốc gia, nợ công là danh mục nợ lớn nhất. Đây là một cơ cấu tài chính rất phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính trong nước. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản lý nợ công được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm. Một nền kinh tế lành mạnh bao gồm rất nhiều yếu tố lành mạnh, trong đó có vấn đề nợ công. Cùng với Ban Quản lý nợ, mỗi người dân cần làm tròn nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước.

  doc17p longvual 02-01-2019 49 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi cục thuế quận, huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục...

  pdf6p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 68 5   Download

 • Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án đầu tư nhà ở là quy định mới được Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 bổ sung, nhằm bảo vệ quyền lợi của bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước các rủi ro từ giao dịch đối với nhà ở chưa có vào thời điểm giao dịch. Bài viết luận giải, phân tích và đề xuất hướng khắc phục các điểm chưa phù hợp này.

  pdf8p vidoha2711 09-09-2020 16 2   Download

 • Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, năm Ất Dậu (1765), Chúa Vũ Nghuyễn Phúc Khoát mất. Quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền thay Chúa đổi ngôi, đưa Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi Chúa để dễ bề khống chế. Từ đó Ðàng Trong bắt đầu đi vào con đường suy thoái, sưu cao thuế nặng, khắp nơi đều vang lên tiếng than oán và cuối cùng dẫn đến việc ba anh em nhà Tây Sơn khởi nghĩa năm Quí Tỵ (1773). Lợi dụng lúc Ðàng Trong có nội loạn, Chúa Trịnh xua quân qua sông Linh Giang...

  pdf8p buddy4 28-05-2011 56 3   Download

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể theo Điều 2, 3, 4 và 44 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: Các doanh nghiệp Nhà nước; Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng từ 10 lao động trở lên. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thuê mướn từ 10 lao động là người Việt Nam trở lên, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

  doc5p thanhdongkd 11-10-2019 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghĩa vụ thuế nhà đầu tư Việt Nam
p_strCode=nghiavuthuenhadautuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2