intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 2356 kết quả Nghiên cứu chính sách tiền tệ
 • Phần 2 cuốn sách "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay" bao gồm các nội dung của chương 2, vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác để nhận diện, phân tích khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Trong chương này sẽ nhấn mạnh quy luật lưu thông tiền tệ là cần thiết và cấp bách cả về lý luận và vận dụng thực tiễn trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang chịu những tác động nhất định từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

  pdf112p zizaybay1102 03-06-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình VECM để kiểm định mối quan hệ giữa chính sách tài chính và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1990-2021. Mô hình nghiên cứu cho kết quả có ý nghĩa thống kê đối với quan hệ nhân quả hai chiều giữa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố chính sách tài chính. Nghiên cứu này cung cấp thêm các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa chính sách tài chính và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" là làm rõ những vấn đề lý luận về hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khảo sát thực trạng hiệu quả xuất bản sách chính trị, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf27p gaupanda031 03-06-2024 3 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xuất bản "Hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; những vấn đề lý luận về hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế; hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam; yêu cầu đặt ra, quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf249p gaupanda031 03-06-2024 2 2   Download

 • Cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát kinh tế học vĩ mô; đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản; tổng cầu và chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM và sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Ứng dụng robo-advisor để phát triển hoạt động của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam" đã tiến hành (i) Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của robo-advisor trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; những ưu điểm và thách thức đặt ra khi ứng dụng robo-advisor; (ii) Thực tiễn ứng dụng của robo-advisor và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua robo-advisor ở một số nước trên thế giới; (iii) Đánh giá thực trạng ứng dụng robo-advisor tại một số công ty quản lý quỹ Việt Nam và khuyến nghị về chính sách quản lý sử dụng robo-advisor tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Tác động của Fintech đối với chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng" một số vấn đề quan trọng được quan tâm như: Chiến lược chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, sự hợp tác giữa Fintech với ngân hàng và sự tác động của Fintech đến tiến trình chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất hàm ý chính sách để thúc đẩy sự hợp tác giữa Fintech với ngành Ngân hàng và góp phần hoàn thiện Hệ sinh thái phát triển Fintech tại thị trường Việt Nam.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 3 0   Download

 • Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của các đối tác thương mại lớn. Điều này đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn vướng mắc cho nhóm doanh nghiệp này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị hiện đại công tác giám sát quản lý hải quan trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 3 1   Download

 • Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến việc phát triển kinh tế tuần hoàn từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Đến nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra các chính sách về kinh tế tuần hoàn một cách chính thức ở cấp độ quốc gia. Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được trong mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu mang lại hàm ý quan trọng cho Việt Nam khi nước ta đang đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm mục tiêu giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 6 1   Download

 • Tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ và tạo ra sự giàu có một cách nhanh chóng. Tuy vậy, sự chênh lệch trong hai động lực chính của kinh tế số là dữ liệu số và nền tảng kỹ thuật số đã làm cho sự giàu có tập trung nhiều hơn vào một số ít cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở các nước có kinh tế số phát triển có thể là biểu hiện rõ nét của vấn đề bất bình đẳng trong bối cảnh kinh tế số.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bất bình đẳng thu nhập giữa lao động nam và nữ là những vấn đề trung tâm trong phân tích kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích thực trạng lao động nam và lao động nữ đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các yếu tố tác động đến sự khác biệt tiền lương theo giới.

  pdf13p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết trình bày một số nhân tố tác động đến cầu tiền ở Việt Nam. Nghiên cứu này có thể hữu ích trong quá trình hoạch định chính sách để đáp ứng nhu cầu tiền của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu làm rõ rằng, trong dài hạn, GDP và chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền đều có ảnh hưởng đáng kể đến cầu tiền, đặc biệt là GDP có ảnh hưởng mạnh nhất và hệ số nhạy cảm của cầu tiền đối với lãi suất là nhỏ.

  pdf14p viellison 06-05-2024 3 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị tại tỉnh Bình Phước" nhằm đưa ra cơ sở lý thuyết, đánh giá thực trạng cũng như đề xuất mô hình và một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất và quy mô của từng loại hình, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của tỉnh Bình Phước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf211p khanhchi2510 23-04-2024 6 4   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" đề xuất một số kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý các ngân hàng thương mại, nhằm thúc đẩy tính ổn định của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 5 2   Download

 • Bài viết "Cú sốc phi truyền thống và rủi ro lây lan trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ: Thảo luận và định hình cho chính sách tiền tệ tại Việt Nam" xem xét những tác động của các cú sốc phi truyền thống như: biến đổi khí hậu và đại dịch đến các nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thông qua các nghiên cứu thực nghiệm và dữ liệu thống kê mà chúng tôi đã tiến hành thu thập. Bài viết này cung cấp thông tin về tính nhạy cảm của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ cũng như chỉ ra tính mong manh khi đối mặt với những cú sốc phi truyền thống.

  pdf21p tukhauquantuong1011 22-04-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu "Nhìn lại công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt Nam và một số giải pháp, khuyến nghị cho năm 2024" được thực hiện nhằm trình bày những thành quả trong công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Chính phủ Việt Nam và vai trò của công tác kiểm soát lạm phát đối với quá trình ổn định nền kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi lẫn thách thức đặt ra đối với kinh tế trong nước, nhóm tác giả đưa ra những dự báo về tình hình lạm phát năm 2024; từ đó, đề xuất, khuyến nghị một số chính sách, giải pháp đối với Nhà nước và các doanh nghiệp.

  pdf9p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 2   Download

 • "Cộng đồng ASEAN - Những vấn đề đặt ra và bối cảnh tác động" là kết quả của công trình nghiên cứu cấp Bộ cỏ tên gọi: Bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến tiến trình hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN (thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra cần giải quyết) do TS. Trương Duy Hòa làm chủ nhiệm. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Những vấn đề đặt ra đối với Cộng đồng ASEAN và chinh sách của Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p muasambanhan10 11-04-2024 3 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 8 (số 245) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chính sách tiền tệ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính, Tình hình tài chính các công ty dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam, Tác động của rủi ro địa chính tr...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2