Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 2162 kết quả Nghiên cứu chính sách tiền tệ
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hệ thống đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945" là nhằm tái hiện một cách toàn diện, khách quan, khoa học về chính sách, diễn tiến quá trình xây dựng và khai thác hệ thống giao thông đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945, góp phần nhìn nhận đúng di sản lịch sử thời thuộc địa, cũng là để hiểu rõ hơn xuất phát điểm kinh tế - xã hội của chúng ta trên dưới 100 năm, đồng thời bổ sung những nguồn tài liệu quan trọng để hiểu rõ hơn bản chất, nhận diện những thủ đoạn, luận giải vai trò, đánh giá tác động mang tí...

  pdf197p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" nhằm xây dựng quan điểm, định hướng và đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn, có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho KH&CN trong nông nghiệp ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  pdf194p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Dịch vụ công tác xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu lý luận, thực tiễn dịch vụ công tác xã hội và các yếu tố tác động đến dịch vụ công tác xã hội đối với người lao động nhập cư. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ và nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ đối với người lao động nhập cư làm việc ở khu vực kinh tế phi nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf198p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Bài viết Quan điểm và những hành động thực tiễn của Việt Nam trong vấn đề gìn giữ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông những năm gần đây làm rõ những quan điểm và hành động thực tiễn của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Từ đó góp phần vào công tác tìm hiểu, nghiên cứu và khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông.

  pdf7p vizenvo 29-11-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam đánh giá tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, thông qua kết quả nghiên cứu để đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho Ngân hàng Nhà nước nhằm xây dựng chính sách lãi suất và các chính sách kinh tế khác phù hợp với tình hình kinh tế tại Việt Nam.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" hệ thống hóa những lý luận căn bản và thực tiễn về đói nghèo, xóa đói giảm nghèo; phân tích và đánh giá được thực trạng xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong đó đi sâu phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và tình hình thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nghiên cứu; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu cho công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf24p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Bài viết Điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng – một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách nghiên cứu về các quá trình điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết và tác động của các quá trình đó đến hoạt động ngân hàng (NH). Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu này là thông qua hệ thống hóa diễn tiến có tính lịch sử, tổng hợp các nhận định, đối chiếu với tác động trên thực tế của các xu hướng này trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm rút ra các hàm ý chính sách phù hợp đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 9 0   Download

 • Bài viết Yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung điều tra tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đưa ra khuyến nghị để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghiên cứu tiến hành điều tra 250 doanh nghiệp FDI đang hoạt độ

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay" tiếp tục trình bày những nội dung về: lý luận của V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong chính sách kinh tế mới (NEP) và việc vận dụng trong điều kiện thực tiễn Việt Nam; những vấn đề cần quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;...

  pdf208p hanlamcoman 26-11-2022 8 0   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2012 được nghiên cứu nhằm xác định sự tác động của chính sách tiền tệ lên lạm phát, mà từ đó có những định hướng tích cực trong thực thi các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm tiến đến kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 2 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo; phân tích, đánh giá thực trạng nghèo và giảm nghèo ở quận Hải Châu trong thời gian qua; nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo; từ đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong giảm nghèo. Đề xuất những kiến nghị và giải pháp chủ yếu để giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2013-2017.

  pdf26p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới" có mục tiêu là kiểm định có hay không mối quan hệ phi tuyến giữa nợ công và TTKT để từ đó xác định ngưỡng nợ công hợp lý (nếu có) của các nhóm quốc gia: Thu nhập cao, thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp. Phân tích tác động của tham nhũng đến TTKT của các nhóm quốc gia. Đề xuất hàm ý chính sách từ các kết quả nghiên cứu nhận được cho các nhóm quốc gia nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 5 1   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của quản trị công ty đến thành quả công ty cổ phần Việt Nam qua các giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp" được nghiên cứu với nội dung gồm 5 chương. Chương 1: giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Chương 2: cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước; Chương 3: phương pháp nghiên cứu; Chương 4: kết quả nghiên cứu; Chương 5: kết luận và gợi ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô" được biên soạn bởi PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư được trình bày theo một lô gích mỗi chương thường gồm 3 phần chính. Phần đầu là nội dung bài giảng, nhằm trình bày những kiến thức của học phần. Phần thứ hai là một số thuật ngữ tiếng Anh và một vài tình huống nghiên cứu, để sinh viên, người đọc xem và vận dụng các kiến thức đã học giải quyết từng tình huống cụ thể. Phần thứ ba là hệ thống câu hỏi ôn tập, bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm để giúp sinh viên tự hệ thống kiến thức. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf260p phuongduy205 01-11-2022 12 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định" nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác an sinh xã hội; phản ảnh, đánh giá thực trạng công tác an sinh xã hội của tỉnh Bình Định trong những năm qua; trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định, tác giả đề xuất các định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác này trong những năm tới.

  pdf129p bigdargon02 10-11-2022 2 1   Download

 • Đề tài "Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định" hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản để hình thành khung nội dung nghiên cứu; đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định; tìm ra các giải pháp duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương và trong thời gian tới.

  pdf112p bigdargon02 10-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát trong các trường đại học công lập tự chủ nghiên cứu về hệ thống kế toán quản trị và kiểm soát (Management Accounting and control system- MACS) trong các trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tại Việt Nam.

  pdf12p vimaybach 04-11-2022 8 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ trình bày xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho nông dân khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

  pdf12p visaleen 03-11-2022 24 1   Download

 • Bài viết Điều hành tỷ giá và quá trình chống đô la hóa tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm nhìn lại diễn biến tỷ giá trong năm 2016 trên cơ sở đánh giá hiệu lực của cơ chế điều hành tỷ giá mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng từ ngày 04/01/2016. Nghiên cứu cho thấy, cơ chế điều hành tỷ giá mới đã khiến cho thị trường ngoại hối Việt Nam dường như đã phản ứng khá tốt các cú sốc từ nội tại nền kinh tế cũng như các cú sốc từ bên ngoài.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 21 1   Download

 • Bài viết Các chính sách thu hút kiều hối qua kênh chính thức nghiên cứu các kênh chuyển kiều hối, phân tích những nhân tố tác động đến dòng kiều hối và kênh chuyển kiều hối. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung nghiên cứu các chính sách nhằm thu hút và hướng kiều hối chuyển qua kênh chính thức, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội.

  pdf10p visaleen 03-11-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu chính sách tiền tệ
p_strCode=nghiencuuchinhsachtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2