intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lập trình

Xem 1-20 trên 15261 kết quả Nghiên cứu lập trình
 • Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010. Nghiên cứu lập trình Web ASP và ứng dụng xây dựng website tin tức trường cao đẳng công nghệ. Website tin tức trường Cao Đẳng Công Nghệ là kênh thông tin quan trọng giới thiệu hình ảnh trường ra bên ngoài. Hệ thống tin tức đã được xây dựng từ lâu và cần được đổi mới. Mục đích của đề tài này là nghiên cứu ngôn ngữ lập trình web ASP (Active server page) và những kỹ thuật lập...

  pdf4p thuytk6 24-08-2010 550 218   Download

 • Đề tài "Lập trình nâng cao Macro cho máy phay CNC Bridgeport - TC1" với mục đích giới thiệu chung kỹ thuật lập trình trên máy phay CNC, làm rõ cơ sở lý luận lập trình nâng cao Macro, ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công Bridgeport - TC1 để mở rộng khả năng gia công của máy.

  pdf132p minhminhminh32 06-03-2014 384 112   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật "Nghiên cứu lập trình nâng cao Macro cho máy phay CNC BRIDGEPORT- TC1" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT- TC1, kỹ thuật lập trình máy CNC, nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

  pdf132p vanconghaui 29-10-2015 259 72   Download

 • Bài thuyết trình "Nghiên cứu công trình nhà công nghiệp" thiết lập các chiến lược xây dựng bền vững bao gồm cả công nghệ bioclimatic, thông gió thụ động, và các nguồn năng lượng sạch. Bao gồm thép, kính và bê tông, các Cristalchile Nhà máy được lý tưởng đặt để sử dụng gió và ánh nắng mặt trời để kiểm soát khí hậu và năng lượng trong trong một thung lũng rất nhiều gió bao quanh bởi các dãy núi, gọi là Llay-Llay. Tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc18p maiphuonglp13k2_kthn 05-12-2015 107 20   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 6/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện, Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 32 4   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 7/2019 trình bày nội dung chính sau: Mối quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội trong hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, pháp luật của một số quốc gia Đông Nam Á về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các gợi ý cho Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 33 4   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam, thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với luật Cộng hòa Pháp.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 33 4   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viirene2711 12-10-2020 20 4   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sự tham gia của người dân trong quản lý công, cần cụ thể hóa các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch, chế định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 30 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2 và 3/2019 trình bày nội dung chính sau: Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, bàn về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, những yêu cầu đặt ra khi xây dựng Luật về Tổ chức thi hành pháp luật, một số bất cập trong quy định về chấm dứt hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vimadrid2711 13-12-2019 34 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2019 trình bày nội dung chính sau: Chính phủ kiến tạo, liêm chính - từ nhận thức, tư duy đến hành động, mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về chống lao động cưỡng bức, thúc đẩy quyền có việc làm trong điều kiện công nghiệp 4.0, hoàn thiện điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu dược phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 31 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2019 trình bày nội dung chính sau: Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong chính thể cộng hòa hỗn hợp, bảo vệ quyền của chủ nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vướng mắc về hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 24 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 8/2019 trình bày các nội dung chính sau: Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam, pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội dưới 18 tuổi, vấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 35 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 41 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật từ thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiến nghị hoàn thiện các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuẩn công ích.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 22 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vidoha2711 07-09-2020 44 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 21/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 47 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 23/2017 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam, công nhận quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài và hệ quả của việc nuôi con nuôi phát sinh ở nước ngoài, mối tương quan giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viv2711 14-10-2020 27 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 17/2020 trình bày các nội dung chính sau: Trùng tố trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng, hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vinevada2711 17-03-2021 37 5   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện quyền hành pháp, sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính công, học thuyết điều kiện thiết yếu và nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu lập trình
p_strCode=nghiencuulaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2