intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu thực phẩm

Xem 1-20 trên 14095 kết quả Nghiên cứu thực phẩm
 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Những vấn đề chung của thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về thống kê; Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Một số khái niệm và phạm trù thường sử dụng trong thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách tham khảo “Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam” được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 gồm các nội dung chính như Tổng quan nghiên cứu về tiêu dùng bền vững và hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ; Kinh tế xanh và phát triển tiêu dùng xanh; Cơ sở lý luận về hành vi mua thực phẩm hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p namkimcham10 04-07-2022 4 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách tham khảo “Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam” phần 2 gồm các nội dung như Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu về hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam; Kiến nghị, giải pháp phát triển tiêu dùng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p namkimcham10 04-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Khảo sát những thông số tối ưu cho quá trình chưng cất và thành phần hóa học tinh dầu lá lốt (Piper lolot C.DC) khảo sát những thông số tối ưu của quá trình chưng cất và thành phần hóa học tinh dầu lá lốt góp một phần vào các công trình nghiên cứu trên cây lá lốt, để loài cây này được khai thác và ứng dụng mạnh mẽ hơn.

  pdf4p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản cá bống tro (Bathygobius fuscus Ruppell, 1830) tại Hải Phòng nghiên cứu nuôi vỗ cá bống tro bằng hỗn hợp các loại thức ăn khác nhau (mực, tôm, cá tạp, thức ăn công nghiệp) và ở các độ mặn khác nhau (12‰, 15‰, 18‰).

  pdf4p visherylsandber 04-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn áp dụng tại một số thư viện đại học ở Việt Nam nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến dịch vụ thư viện có thu; Trình bày và phân tích các quy định của pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn tại một số thư viện đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số đánh giá, nhận xét. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị.

  pdf7p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng đồ uống không cồn tại Việt Nam phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với việc lựa chọn giữa đồ uống có gas và nước trà xanh. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy probit với 339 mẫu khảo sát hợp lệ, cho thấy có 6 yếu tố tác động đến việc lựa chọn giữa hai loại đồ uống hiện có trên thị trường, với cường độ tác động giảm dần như sau: Tuổi; giới tính; chi phí hàng tuần dành cho đồ uống; tình trạng hôn nhân; mức độ an toàn của đồ uống có gas và mức độ an toàn thực phẩm của nước trà xanh.

  pdf9p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá độc tính cấp tính dịch cao chiết ethanol từ quả thể nấm vân chi (Coriolopsis aspera) ở Việt Nam trên chuột Swiss albino" nghiên cứu đánh giá độc tính cấp tính dịch cao chiết ethanol từ quả thể nấm Coriolopsis aspera ở Việt Nam trên đối tượng chuột swiss albino nhằm làm cơ sở ứng dụng dịch cao chiết ethanol trong lĩnh vực chế thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

  pdf7p ngoccthanh 30-06-2022 1 1   Download

 • Vi tảo được sử dụng như nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng trong nhiều năm nay. Trong đó, loài vi tảo được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi nhất là vi khuẩn lam Spirulina. Bài viết trình bày khảo sát sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn lam Spirulina platensis BM trong điều kiện phòng thí nghiệm.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay" trình bày các nội dung gồm: đặt vấn đề, mục tiêu, đổì tượng, phạm vi nghiên cứu, một số thực trạng đào tạo trực tuyến tại các trường đại học ở Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong các trường đại học và kết luận.

  pdf6p ngoccthanh 29-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết mô tả thực trạng nhiễm E.coli và coliform trong sản phẩm của một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Hà Nội năm 2020. Đối tượng: Các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước uống đóng chai, mẫu nước uống đóng chai do cơ sở sản xuất.

  pdf4p visherylsandber 28-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng luận về nghiên cứu khoa học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất của nghiên cứu khoa học; phân loại nghiên cứu khoa học; quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; các sản phẩm nghiên cứu khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Học tiếng Anh thực sự có thể giúp thăng tiến trong sự nghiệp và nó cũng giúp tăng độ tin cậy trong hồ sơ xin việc của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trung bình một người sử dụng nhiều ngôn ngữ trong công việc có thể kiếm được nhiều hơn 8% so với bình thường. Anh ngữ thực dụng (Cấp I) trình bày các nội dung chính sau: Ngữ vựng (ghi chú, phiên âm và nghĩa Việt); Văn phạm, cú pháp; Dịch Anh-Việt; Hướng dẫn làm bài tập; Luyện dịch Việt-Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf194p visusanwojcicki 23-06-2022 16 1   Download

 • Bài viết Tổng quan về quản lý thực phẩm chức năng tại Việt Nam trình bày những nội dung cụ thể về định nghĩa, phân loại, và các quy định quản lý trên các hoạt động liên quan đến TPCN, tổng quan được thực hiện thông qua các bước tìm kiếm, tổng hợp và phân loại các văn bản pháp luật dựa trên thời gian ban hành, hiệu lực, phạm vi áp dụng toàn quốc và các hoạt động quản lý chính.

  pdf10p visusanwojcicki 28-06-2022 5 1   Download

 • Bì viết Mức độ căng thẳng và hành vi ứng phó của sinh viên cử nhân điều dưỡng trong thực hành lâm sàng trình bày khảo sát mối liên quan giữa mức độ căng thẳng và hành vi ứng phó của sinh viên cử nhân điều dưỡng trong thực hành lâm sàng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

  pdf7p visusanwojcicki 28-06-2022 3 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Thực trạng và giải pháp quản lí hàng tồn kho của công ty Dược phẩm Vạn Ngân" nhằm tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lí hàng tồn kho trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng quản lý hàng tồn kho của công cổ phần Dược phẩm Vạn Ngân; dưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vạn Ngân.

  pdf107p bakerboys05 23-06-2022 5 2   Download

 • Các quy phạm pháp luật lao động quốc tế đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng của mình trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu. Trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các quan hệ về lao động và việc làm, các quy phạm này có những đặc trưng riêng, luôn có tính linh hoạt cả về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng. Việc nghiên cứu các quy phạm pháp luật lao động quốc tế là cần thiết không chỉ cho người học luật, mà còn cho sinh viên, giảng viên, người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài viết Cân bằng dây chuyền sản xuất sản phẩm may mặc thông qua mô phỏng tập trung nghiên cứu vào dây chuyền sản xuất áo thun nam Nike tay ngắn tại Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam. Dây chuyền sản xuất thực tế vẫn còn tồn tại một số vấn đề như nhiều công đoạn bị tồn bán thành phẩm và thời gian nhàn rỗi quá lớn tại một số công đoạn khác lại.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 34 1   Download

 • Bài viết Thực trạng tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của các quán ăn và một số yếu tố ảnh hưởng tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ năm 2021 được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) và Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của các quán ăn tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021.

  pdf7p vianapatricia 28-06-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu thực phẩm
p_strCode=nghiencuuthucpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2