intTypePromotion=4
ADSENSE

Ngoại tệ ngân hàng

Xem 1-20 trên 3229 kết quả Ngoại tệ ngân hàng
 • Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nêu những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại tệ và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNN&PTNT Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf97p sms_12 07-05-2014 406 127   Download

 • Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ - ngân hàng. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf514p thuanthien2012 24-04-2014 1010 424   Download

 • Dưới đây là tài liệu với nội dung gồm 15 chương trình bày theo phong cách đơn giản mạch lạc, quyển sách này sẽ giúp bạn tự học hoàn chỉnh thêm kiến thức và lý luận về tiền tệ ngân hàng. Ngoài ra còn trang bị các kiến thức kỹ năng cần thiết cho nhân viên và cán bộ quản lý ngân hàng.

  pdf514p vie284 22-06-2012 490 264   Download

 • Tài liệu tham khảo về tiền tệ ngân hàng

  ppt21p yosu009 21-04-2010 591 246   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bản chất và chức năng tiền tệ [tiền tệ ngân hàng]', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p le3kut3_tn 16-11-2012 215 61   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng do GV Nguyễn Kim Thoa biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về: đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia.

  ppt324p megamam 08-10-2014 147 57   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Tiền tệ - Ngân hàng giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau đây: Hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, chính Tài liệu tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu những nội dung chi tiết.

  pdf259p nganga_09 21-10-2015 69 23   Download

 • phần 3 cuốn sách "tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường tài chính bao gồm: thị trường tài chính, thị trường tiền tệ nội địa, thị trường tiền tệ nước ngoài, thị trường hối đoái. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen14 19-01-2017 69 16   Download

 • Bài 9: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái thuộc Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng giúp học viên nắm được các kiến thức về thị trường ngoại hối; vai trò của tỷ giá hối đoái; cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf56p minhminhquangtri32 03-07-2014 62 10   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 12 Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm trình bày về các nội dung chính thị trường ngân hàng, đặc điểm tỷ giá, điểm tỷ giá, yết tỷ giá, tỷ giá chéo, khái niệm thị trường ngoại hối, sự cần thiết khách quan của thị trường ngân hàng.

  pdf21p good_12 30-06-2014 52 6   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại và sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đưa ra định hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng này.

  pdf102p pink_12 26-05-2014 268 86   Download

 • Hệ thống ngân hàng trung gian gồm : Ngân hàng thương mại , Ngân hàng có mục đích đặc biệt , ngân hàng tiết kiệm . a . Hệ thống ngân hàng thương mại (Commercial bank system ) : (cái này thi ai cũng biết nên tớ sẽ ko giới thiệu về hoạt động của nó nữa) b . Hệ thống ngân hàng có mục đích đặc biệt : trước đây các ngân hàng như ngân hàng ngoại thương , ngân hàng công thương , ngân hàng phát triển nhà Hà Nội hay ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu...

  pdf30p le3kut3_tn 19-11-2012 390 84   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng Thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Phân tích tổng quan hoạt động ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, trên cơ sở đó đưa ra các điểm hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf99p acc_12 03-04-2014 171 74   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nghiệp vụ quyền chọn ngoại hối trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nghiệp vụ quyền chọn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại trình bày thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ quyền chọn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

  pdf105p sms_12 07-05-2014 152 58   Download

 • Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp. a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốn b. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCB c. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thân d. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐ Câu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường Thị trường tiền tệ (I) Thị trường vốn (II) Thị trường sơ cấp (III) Thị trường thứ cấp (IV) a. I và III b. I và...

  pdf6p sangttgm 22-08-2013 255 50   Download

 • Trong tất cả các giao dịch ngoại hối, ngân hàng có thể vừa là nhà tạo thị trường, nhà môi giới, nhà chấp nhận giá, nhà đầu cơ và nhà bảo hiểm rủi ro ngoại hối. Có hai bộ phận cấu thành rủi ro ngoại hối đó là mua bán ngoại hối và hoạt động trên tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ. Hoạt động mua bán ngoại hối của ngân hàng Bao gồm: - Mua và bán ngoại tệ cho khách hàng nhằm mục đích thanh toán hợp đồng ngoại thương; - Mua và bán ngoại...

  pdf5p possibletb 20-10-2012 139 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tình hình hoạt động tiền tệ ngân hàng có nhiều biến chuyển do chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p ttcao10 29-08-2011 86 29   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của hoạt động cho vay ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam nhằm hệ thống hóa lý luận về hoạt động tín dụng và cho vay bằng ngoại tệ của ngân hàng thương mại, nghiên cứu đánh giá thực trạng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam và những rủi ro gặp phải, giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

  pdf103p fast_12 23-06-2014 119 29   Download

 • Những vấn đề cơ bản về kinh doanh ngoại tệ và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng. Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại Việt Nam . Giải pháp, định hướng quản lý rủi ro.

  pdf107p seven_12 11-03-2014 91 26   Download

 • Nghiên cứu cơ bản về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và các cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực ngân hàng Việt nam. Thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại khi Việt nam gia nhập WTO.

  pdf116p one_12 03-01-2014 105 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngoại tệ ngân hàng
p_strCode=ngoaitenganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2