intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc pháp lý của WTO

Xem 1-9 trên 9 kết quả Nguyên tắc pháp lý của WTO
 • WTO quy định nước nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ phải bồi thường tổn thất thương mại cho các nước xuất khẩu liên quan (thường là việc nước nhập khẩu tự nguyện giảm thuế nhập khẩu cho một số nhóm hàng hoá khác đến từ các nước xuất khẩu đó).

  doc9p anan386 25-03-2014 52 3   Download

 • Phần 1 của cuốn "WTO thường thức" trình bày các nội dung về: WTO - Lược sử hình thành và phát triển, khung khổ pháp lý, WTO - Những đặc trưng cơ bản, nguyên tắc hoạt động của WTO, cơ cấu hoạt động của WTO, cơ chế vận hành của WTO.

  pdf91p vitexas2711 05-11-2020 0 0   Download

 • 2.Nội dung chính của Hiệp định SPS: 2.1. Quyền và nghĩa vụ thành viên tham gia Hiệp định (Điều 2): - Các biện pháp chỉ áp dụng ở mức cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người và động thực vật dựa trên những nguyên tắc, cơ sở và chứng lý khoa học. - Những biện pháp về SPS không phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc vô căn cứ.

  ppt100p alt_12 23-07-2013 94 14   Download

 • Việt Nam đã là thành viên của WTO, nền kinh tế nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, đây là điều kiện thuận lợi của sự phát triển, nhƣng cũng là thách thức rất lớn cho sản xuất kinh doanh trong nƣớc trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… Trong nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc các Công ty phải biết coi trọng vấn đề chất lƣợng và hiệu quả. Các Công ty đƣợc quyền tự do kinh doanh, tự chịu...

  pdf142p carol123 21-07-2012 209 74   Download

 • Tiểu luận: Môi trường pháp lý về tự vệ thương mại tại Việt Nam trình bày cơ sở lý thuyết và pháp lý về tự vệ thương mại. Nguyên tắc áp dụng biện pháp lý tự vệ thương mại của WTO. Thực trạng pháp lý tự vệ thương mại của Việt Nam hiện nay.

  pdf22p blue_12 09-05-2014 135 23   Download

 • Liên minh Châu Âu (EU) gồm 27 nước thành viên, với tư cách là một tập hợp các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có một chế độ quản lý nhập khẩu chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức này, đó là những quy chế chung hay các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong Cộng đồng mà một trong số đó là Quy chế về Các biện pháp tự vệ của EU, ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1994, có...

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 80 19   Download

 • Hiện nay nước ta đang trên đà đổi mới một cách mạnh mẽ về cả chiều sâu lẫn chiều rộng, đặc biệt sự kiện gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới WTO là sự kiện rất quan trọng và là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy các đơn vị kinh tế nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải có nhiều biện pháp quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán là một bộ phận quan trọng có vai trò tích cực trong...

  doc50p withoutstar 16-05-2012 293 108   Download

 • Các nước đang phát triển cần được hỗ trợ trong những lĩnh vực như Tiếp thị qua mạng, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Trao đổi kinh nghiệm, và Nguồn vốn cần thiết để làm cho nền kinh tế du lịch quốc gia cạnh tranh và bền vững. Cần có một khung pháp lý để cân bằng giữa nhu cầu phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp và các quyền của người lao động. Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức và nâng cao nhận thức về du lịch trong giáo dục là vấn đề quan trọng...

  pdf251p capdoihoancanh 11-05-2013 92 26   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển góp phần vào sự lớn mạnh của đất nước, đòi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp phải năng động và chủ động trong từng bước đi của mình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO), đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Yêu cầu của nền sản xuất mới là cơ chế quản lý kinh...

  doc65p nguyencothachhanam 23-12-2012 75 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc pháp lý của WTO
p_strCode=nguyentacphaplycuawto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2