intTypePromotion=1

Nguyên tắc thuế quốc tế

Xem 1-20 trên 55 kết quả Nguyên tắc thuế quốc tế
 • Chương 1 Tổng quan về thuế quốc tế, cùng tìm hiểu chương học này với 4 nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thuế, các khái niệm cơ bản trong thuế quốc tế, mục tiêu thuế quốc tế, các nguyên tắc thuế quốc tế.

  pdf16p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 139 36   Download

 • Mục tiêu của môn họ Thuế quốc tế nhằm giới thiệu các vấn đề chủ yếu mà mỗi quốc gia phải quan tâm khi thiết kế các nguyên tắc thuế quốc tế của minh để sao cho các nguyên tắc này phù hợp với các nguyên tắc và tập quán thuế quốc tế phổ biến, nhất là các nguyên tắc của các nước có quan hệ thương mại và đầu tư chủ yếu. Sau đây mời các bạn đi vào tìm hiểu bài giảng với chương 1 Tổng quan về thuế quốc tế.

  pdf35p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 80 19   Download

 • Tài liệu được chia làm 2 phần với 9 chương tập trung trình bày những vấn đề căn bản liên quan đến nguyên tắc và thủ tục chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế và mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình chuyên chở, các chứng từ hợp đồng mẫu đã được tiêu chuẩn hóa trên phạm vi quốc tế cũng được trình bày, kèm theo những số liệu minh họa và một vài ví dụ cụ thể.

  pdf502p namde03 19-03-2013 942 493   Download

 • Toàn cầu hoá đã và đang thay đổi cơ bản những gì đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới, nó được bắt đầu từ những năm 40 với sự ra đời của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) nhằm tiến tới một nền thương mại thế giới công bằng dựa trên các nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc minh bạch hoá, công khai chính sách, tất cả mọi bảo hộ phải ở dạng thuế quan v.v. và vòng đàm phán thứ 8 của GATT tại Uruguay dẫn đến sự ra đời...

  doc104p tiennuhoiai 18-07-2010 254 148   Download

 • Báo cáo thu nhập và thuyết minh Số lượng của các khoản doanh thu: − − − − − Bán hàng Cung cấp dịch vụ Lãi Tiền thuê Cổ tức Số doanh thu được công nhận từ việc trao đổi hàng hoá dịch vụ. VAS 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác,

  pdf12p xingau3 05-08-2011 228 106   Download

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Thương mại hàng hóa trong WTO gồm 4 chương, có nội dung trình bày các vấn đề như thuế quan, biện pháp phi quan thuế, các rào cản phổ biến khác, một số lĩnh vực đặc thù.

  ppt24p hoa_cuc91 27-06-2014 300 66   Download

 • Chương 5 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, trong chương học này với mục tiêu tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng. Cùng đi vào tìm hiểu chương học với những nội dung chính về: Chính sách thương mại quốc tế và hàng rào mậu dịch, thuế quan, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf40p kevinle124 04-06-2014 132 45   Download

 • Kinh tế quốc tế – là môn khoa học nghiên cứu vấn đề phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các quốc gia thông qua con đường mậu dịch nhằm đạt tới sự cân đối cung cầu về hàng hoá, dịch vụ, tiền tệ trong phạm vi mỗi quốc gia và tổng thể nền kinh tế toàn cầu.Kinh tế quốc tế nghiên cứu những hệ kinh tế và tác động kinh tế qua lại giữa các quốc gia

  ppt314p minhyen88 14-09-2012 135 35   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế - thuế quan, hạn ngạch, … thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf8p cheap_12 08-07-2014 204 17   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 10 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được ý nghĩa liên hiệp thuế quan tạo lập thương mại, chuyển hướng thương mại và các lợi ích động của hội nhập kinh tế; mô tả tầm quan trọng và tác động của EU, NAFTA và APEC; mô tả các cố gắng hội nhập kinh tế của các nước đang phát triển.

   

  ppt82p thuytrang_9 04-09-2015 33 4   Download

 • WTO quy định nước nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ phải bồi thường tổn thất thương mại cho các nước xuất khẩu liên quan (thường là việc nước nhập khẩu tự nguyện giảm thuế nhập khẩu cho một số nhóm hàng hoá khác đến từ các nước xuất khẩu đó).

  doc9p anan386 25-03-2014 42 3   Download

 • Chương 7 - Toàn cầu hóa kinh tế. Chương này tập trung vào những nội dung chính sau: Toàn cầu hóa, những nguyên tắc cơ bản trong điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế, các hình thức liên kết kinh tế quốc tế, liên hiệp thuế quan. Mời tham khảo.

  pdf9p nomoney1 08-02-2017 42 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu một trường hợp mâu thuẫn về cách tính thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch ở Quảng Nam từ đó đề xuất giải pháp để giải quyết mâu thuẫn phù hợp với luật quốc gia và luật quốc tế.

  pdf5p danhvi95 05-12-2018 8 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm thực thi Hiệp định chống đánh thuế trùng của một số quốc gia ASEAN, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích của Hiệp định đối với phát triển đầu tư và thương mại quốc tế.

  pdf9p visatori2711 17-04-2019 13 0   Download

 • WTO là chữ viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) là một đinh chế mang tính toàn cầu về kinh tế và thương mại. WTO được thành lập ngày 1/1/1995, kế tục và mở rộng phạm vi điều chỉnh thương mại quốc tế của khung khổ tiền thân là GATT - Hiệp định chung về Thuế quan Thương mại.

  doc16p nguyenthihuenb 25-11-2012 296 73   Download

 • Mục đích Biết được chính sách TMQT là gì? Các loại chính sách TMQT đang được áp dụng hiện nay.

  ppt49p napolenghia 22-03-2013 171 61   Download

 • Bài giảng Tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế của ThS. Nguyễn Chi Mai gồm các nội dung sau: Thuế tác động lên giá cả hàng hóa dịch vụ, thuế tác động vào tiền lương, thuế tác động vào thu nhập cá nhân, thuế tác động vào thương mại quốc tế.

  ppt14p muadongcotuyet 04-04-2014 189 46   Download

 • Các nguyên tắc: Một biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng trong hoàn cảnh được qui định tại Điều VI của GATT 1994 và phải tiếp nhận việc điều tra được bắt đầu và tiến hành theo đúng các qui định của Hiệp định này. Các qui định sau đây điều tiết việc áp dụng Điều VI của GATT 1994 khi có một hành động được thực thi theo luật hoặc các qui định về chống bán phá giá.

  doc31p thachanhfish 17-04-2010 124 41   Download

 • Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam trong đó có việc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong tuyển dụng. Nếu các quy định này không được tuân thủ, HĐXN có thể khởi kiện yêu cầu toà án buộc NSDLĐ phải thực hiện hoặc phải chịu phạt tiền đến 10.000 Euro (khoản 3 Điều 23; Điều 121 Luật quy chế xí nghiệp).

  pdf10p keomotmau 20-05-2013 46 12   Download

 • Sự khác nhau về chính sách giữa các nước, đặc biệt là về pháp luật thuế, cùng với việc các quốc gia đồng thời triển khai đặc quyền thu thuế trên cơ sở các nguyên tắc đã dẫn đến việc thu trùng thuế

  ppt28p toankbc 20-04-2011 99 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nguyên tắc thuế quốc tế
p_strCode=nguyentacthuequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản