intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung công tác tổ chức

Xem 1-20 trên 2159 kết quả Nội dung công tác tổ chức
 • Mục tiêu của đê tài là nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tổ chức và điều hành họp của Công ty CP Công nghệ Savis, qua đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và điều hành họp của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf91p bakerboys02 10-05-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại một số vấn đề, lý luận chung về công tác tổ chức kiểm tra văn thư lưu trữ và vai trò, nội dung công tác văn thư lưu trữ đối với hoạt động của cơ quan; khảo sát và đánh giá tình hình thực tế công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác tổ chức, kiểm tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  pdf127p bakerboys02 10-05-2022 9 0   Download

 • Khóa luận đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Huế. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng nguyên nhân từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân trong hoạt động SXKD của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển BIDV chi nhánh Huế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p bakerboys02 10-05-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số tình huống thường xảy ra và cách xử lý; Nguyên tắc tổ chức của Đảng; Công tác đảng viên; Đại hội Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức cộng đồng; Môi trường pháp luật và những vấn đề thường gặp; Tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường năng lực phát triển thị trường cho các tổ chức cộng đồng; Phát triển câu lạc bộ sinh kế cộng đồng; Hướng dẫn kinh doanh nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn; Nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật khiếu nại và Luật tố cáo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại; Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; Giải quyết khiếu nại; Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf117p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng công tác phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Bắc Quảng Bình, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ của BIDV - Chi nhánh Bắc Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys03 02-05-2022 22 11   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác tổ chức và quản lý, các chính sách của công ty TNHH TM&DV Thắng Thư, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện chính sách phân phối của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p bakerboys03 02-05-2022 36 10   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác Hội và phong trào nông dân" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; Tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội Nông dân Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf45p viginnirometty 04-05-2022 13 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang công tác Hội và phong trào nông dân" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nhiệm vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 11 6   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác thống kê cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề quan trọng, thiết yếu liên quan đến hoạt động thống kê của cấp xã; Tổ chức triển khai hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và báo cáo cấp trên của ủy ban nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf61p viginnirometty 04-05-2022 7 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về quy chế; Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố; Điều khoản thi hành;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf42p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản là nhận diện chính xác, đầy đủ hành vi tham nhũng và tác hại của nó trong lĩnh vực kinh tế, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf21p viindranooyi 09-05-2022 16 2   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả tập trung làm rõ các thách thức của an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự. Việc làm rõ sự ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống tới pháp luật hình sự quốc tế, khu vực và quốc gia tại Mục 1 khẳng định sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm, quy định truyền thống của pháp luật hình sự. Sự thay đổi này cần phù hợp và hài hoà với khung pháp lý quốc tế được trình bày tại Mục 2. Những nội dung trên là tiền đề để các tác giả đưa ra các kết luận và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam tại Mục 3.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Nghiên cứu này khảo sát ứng dụng hoạt động nhóm trong giờ học kỹ năng nói và xem xét các tác động của những hoạt động này lên mức độ tham gia của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại Học Huế. Dữ liệu dùng cho nghiên cứu được thu thập từ phiếu khảo sát và quan sát lớp học. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên đã cố gắng áp dụng cách phân công nhiệm vụ và làm việc nhóm cho sinh viên.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 11 1   Download

 • Bắt nguồn từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và đặc thù tri thức của các bài đạo đức trong môn Giáo dục Công dân ở trường phổ thông đã đặt ra yêu cầu trong quá trình giảng dạy phải thường xuyên sử dụng bài tập tình huống để hỗ trợ cho quá trình dạy học, các thao tác phân tích, giải thích, chứng minh của người giáo viên cũng như hỗ trợ cho quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức của giáo viên cho học sinh.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 7 0   Download

 • Cuốn giáo trình “Tổ chức và quản lý sản xuất” được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kiến thức cơ bản với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất; nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất; lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch; tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp; tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hạch toán phân tích hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf84p cucngoainhan0 08-04-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung công tác tổ chức
p_strCode=noidungcongtactochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2