intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội suy spline

Xem 1-20 trên 25 kết quả Nội suy spline
 • Đề tài thực hiện nghiên cứu về việc sử dụng phần mềm ArcGis 10 và phương pháp nội suy spline trong nghiên cứu phân bố lượng mưa thời đoạn ngắn lớn nhất năm ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một bộ các bản đồ đẳng trị lượng mưa lớn nhất 5 thời đoạn: 1h, 3h, 6h, 12h, 24h ứng với tần suất 10% trong vùng ĐBBB.

  pdf8p hanh_tv23 29-03-2019 154 11   Download

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy trình bày các nội dung chính sau: Bài toán nội suy và hồi quy, phương pháp nội suy đa thức, biết cách tìm các đa thức nội suy, khớp đường cong - Nội suy Spline, giải bài toán bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

  pdf26p vitsunade2711 04-06-2020 44 3   Download

 • Sau đây là bài giảng Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm, mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về đa thức nội suy Lagrange; đa thức nội suy Newton; Spline bậc 3; bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

  pdf56p cocacola_05 02-11-2015 379 65   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính - Chương 3: Nội suy" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Nội suy đa thức, nội suy Spline bậc 3, phương pháp bình phương tối thiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_11 15-01-2016 321 65   Download

 • Bài giảng "Nội suy và xấp xỉ hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_11 15-01-2016 184 35   Download

 • Bộ chuyển đổi tín hiệu DAC có nhiệm vụ khôi phục tín hiệu từ dạng số sang tương tự. Việc khôi phục tín hiệu đó sẽ gây ra sai lệch thông tin mà tín hiệu cần truyền tải. Bài báo sử dụng phương pháp nội suy BSpline để phân tích sai lệch trên trong miền tần số, mà ở đó bản chất chuyển đổi tín hiệu từ dạng số sang tương tự được nhìn nhận như một phép nội suy hàm liên tục từ dãy các giá trị đo được của nó.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 93 4   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm" trình bày các nội dung: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc ba, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p thuongdanguyetan11 16-09-2019 64 5   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm" bao gồm các nội dung sau: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc ba, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p thuongdanguyetan11 16-09-2019 35 4   Download

 • Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p nanhankhuoctai10 23-07-2020 28 4   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p larachdumlanat 27-10-2020 9 2   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp xử lý trơn láng đường chạy dao tốc độ cao (TĐC) nhằm nâng cao chất lượng và năng suất cho quá trình gia công. Phương pháp đề nghị ứng dụng mô hình B-Spline không đều hữu tỷ (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS) bậc 3 và điều kiện liên tục C2 tạo đường chạy dao chuyển tiếp để kết nối hai đường chạy dao gia công không liên tục thành đường chạy dao trơn láng.

  pdf9p loki1234 24-05-2018 40 2   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi trình bày phối hợp các phương pháp số, bao gồm: phương pháp lưới, phương pháp đường đặc trưng, phương pháp nội suy Spline bậc 2 và phương pháp Runge – Kutta bậc 4 để giải số cho phương trình đạo hàm riêng tựa tuyến tính cấp 1 hai biến. Kết quả số được so sánh với nghiệm giải tích thông qua ví dụ mẫu.

  pdf5p slimzslimz 17-12-2019 41 0   Download

 • Bài viết thiết lập thuật toán, trưng ra cách xử lí điều kiện biên tự nhiên và điều kiện biên ràng buộc. Sau đó dùng matlab, thiết lập chương trình, với dữ liệu đưa vào các mốc nội suy rất đơn giản để tự động hóa đưa ra các biểu thức hình thức (symbolic) của các phương trình, và biểu diễn bằng đồ thị, phản ánh đúng với điều kiện biên cho trước.

  pdf10p vichoji2711 04-05-2020 8 0   Download

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 3 trình bày phương pháp nội suy và bình phương cực tiểu. Nội dung chương này bao gồm: Nội suy đa thức Lagrange, sai số nội suy Lagrange, nội suy Newton (mốc cách đều), nội suy ghép trơn (Spline) bậc ba, bình phương cực tiểu.

  ppt26p hoa_dai91 24-06-2014 549 142   Download

 • Chương 4 - Các phương pháp cho hàm rời rạc. Chương này trình bày về đa thức nội suy (Polynomial interpolation) và phương pháp bình phương tối thiểu. Nội dung cụ thể gồm có: Nội suy Lagrangian, nội suy Newton, nội suy bậc 3 (Cubic spline interpolation), làm khớp dữ liệu cho các hàm tuyến tính, làm khớp dữ liệu cho các hàm phi tuyến.

  pdf24p whocare_d 22-09-2016 61 12   Download

 • Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p deja_vu10 02-04-2018 76 8   Download

 • Bài viết này đề xuất ứng dụng hai mô hình toán học vào mô phỏng NPC. Chúng tôi sử dụng thuật toán đồng bộ tọa độ giữa không gian 2D và 3D để xác định vị trí NPC trên bản đồ, kết hợp với nội suy đường cong spline để làm “mịn” chuyển động của NPC.

  pdf7p vicolor2711 16-07-2019 40 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá 4 thuật toán Spline, IDW, Kriging và Natural Neighbor để mô hình hóa địa hình trên hai mảnh bản đồ đại diện cho các dạng địa hình khác nhau, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: Sự thích ứng từng thuật toán phụ thuộc nhiều vào dạng địa hình từng khu vực nội suy khác nhau.

  pdf12p vivatican2711 06-02-2020 19 0   Download

 • Bộ môn Cơ Sở Kỹ Thuật Điện trực thuộc Khoa Điện - Điện Tử. Bộ môn ra đời gắn liền với sự ra đời của Khoa Điện - Điện Tử, là một trong những Khoa lớn có bề dày lịch sử với số lượng cán bộ giảng viên, sinh viên theo học đông nhất của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học lý thuyết và thí nghiệm cơ sở thuộc chuyên ngành điện - điện tử. Bộ môn còn tham gia vào các chương trình đào tạo sau đại học và nghiên...

  pdf112p beobobeo 01-08-2012 177 35   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp xử lý trơn láng đường chạy dao tốc độ cao (TĐC) nhằm nâng cao chất lượng và năng suất cho quá trình gia công. Phương pháp đề nghị ứng dụng mô hình B-Spline không đều hữu tỷ (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS) bậc 3 và điều kiện liên tục C2tạo đường chạy dao chuyển tiếp để kết nối hai đường chạy dao gia công không liên tục thành đường chạy dao trơn láng....

  pdf9p phalinh19 19-08-2011 109 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nội suy spline
p_strCode=noisuyspline

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2