intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nồng độ các phân tử

Xem 1-20 trên 3873 kết quả Nồng độ các phân tử
 • Phần 1 cuốn sách "Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Bảo trợ xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước, các chính sách và chương trình bảo trợ xã hội ở việt nam, nghèo đói ở nông thôn, sự bất an về kinh tế xã hội và bảo trợ xã hội, bảo trợ xã hội và di cư lao động từ nông thôn ra đô thị - những vấn đề thực tiên và chính sách, bảo trợ xã hội cho người tàn tật và người có HIV/AIDS.

  pdf139p dianmotminh01 11-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Bảo trợ xã hội và di cư lao động từ nông thôn ra đô thị: những vấn đề thực tiễn và chính sách; bảo trợ xã hội cho người tàn tật và người có HIV/AIDS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p gaupanda031 13-05-2024 2 2   Download

 • Cuốn Văn chương Sài Gòn 1881 – 1924, tập 5 với tựa đề Đèn điển khí được hoàn thành để người đọc hôm nay thấy được toàn cảnh văn học ở Sài Gòn, ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX như thế nào. Người nghiên cứu đi sau có thể có trong tay một phần nào đó về văn học Sài Gòn trong thời kỳ phôi thai chữ quốc ngữ, thấy lòng quyết tâm của người sáng tác chữ quốc ngữ ban đầu thuở xưa mong muốn phổ biến chữ quốc ngữ ra sao. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf263p dianmotminh01 11-05-2024 3 0   Download

 • Giáo trình Thực tập hóa phân tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như dụng cụ đo lường - sử dụng và hiệu chuẩn; phương pháp chuẩn độ điện thế xác định nồng độ Cl- và i- bằng phương pháp chuẩn độ điện thế; xác định Fe(ii) và Fe(iii) trong nước bằng 1,10-phenantrolin phương pháp đường chuẩn, phương pháp so sánh và phương pháp thêm chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động hoá học" Chương 8 Các tính chất của hỗn hợp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cách biểu diễn nồng độ; thể tích mol riêng phần; nhiệt động học của quá trình trộn lẫn; tính toán thể tích mol riêng phần;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là ước tính nồng độ NO3 - trong môi trường nước mặt tại hồ Trị An bằng cách sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám trong giai đoạn 2021-2022. Từ đó, tiến hành thành lập bản đồ ước tính nồng độ NO3 - tại hồ Trị An dựa vào phép chồng lớp dữ liệu. Qua đó, nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường nước tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo có cơ sở dữ liệu làm nền tảng để đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường.

  pdf12p dianmotminh02 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài viết giới thiệu các kết quả của việc tối ưu hóa công nghệ chế tạo vật liệu thủy tinh LBO:Tm theo hướng đo liều cá nhân và liều trong xạ trị, bằng cách thay đổi nồng độ tạp Tm, nhiệt độ nung, thời gian nung và tốc độ làm lạnh mẫu. Ảnh hưởng của chất nền lên tính chất NPQ và nguồn gốc của các trạng thái bẫy (bẫy điện tử và bẫy lỗ trống), vai trò của các ion tạp Tm trong quá trình tạo nên bức xạ NPQ.

  pdf7p gaupanda030 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Hoá học trong kỹ thuật và khoa học môi trường: Chương 1.2 cung cấp cho người học những kiến thức như nồng độ chất khí hòa tan; nồng độ chất rắn trong nước; phản ứng hóa học trong nước tự nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển từ một huyện nông nghiệp thành một đô thị hiện đại. Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách hiệu quả, bền vững.

  pdf97p khanhchi2510 23-04-2024 2 2   Download

 • Luận văn "Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển từ một huyện nông nghiệp thành một đô thị hiện đại. Đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách hiệu quả, bền vững.

  pdf20p khanhchi2510 23-04-2024 2 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu việc thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tưới nước tự động cho vườn Thực nghiệm tại Trường Đại học Quảng Nam dựa theo nhiệt độ môi trường và ngưỡng độ ẩm của đất được cài đặt sẵn. Các tín hiệu điện áp tại hai cực của cảm biến được đưa về bộ xử lí trung tâm là Arduino Uno R3 phân tích để đưa ra quyết định bật/tắt máy bơm. Quá trình phân tích để đưa ra quyết định bật/tắt máy bơm được viết bằng ngôn ngữ C++.

  pdf7p gaupanda028 22-04-2024 4 1   Download

 • Mô hình “Nông nghiệp tuần hoàn” theo định hướng “Kinh tế tuần hoàn” sẽ giúp người dân, doanh nghiệp phát triển bền vững đó là: (1) - Tiết kiệm tài nguyên, (2) - Bảo vệ môi trường, (3) - Thúc đẩy phát triển kinh tế, (4) - Lợi ích xã hội. Đặc tính của kinh tế tuần hoàn là biến rác thải ngành này thành nguồn của ngành kia, đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Do đó nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải, tạo ra nguồn nguyên liệu và sản phẩm mới, giảm chi phí sản xuất,...

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Luận án được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học về các yếu tố ảnh hưởng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng đất của hộ nông dân, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy cải thiện lựa chọn sử dụng đất của hộ nông dân, nhằm sử dụng đất có hiệu quả, nâng cao sinh kế của hộ nông dân Việt Nam.

  pdf277p khanhchi0912 12-04-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện từ 09/2012 đến 12/2022 nhằm xác định sự tiêu thụ lá rụng của Parasesarma plicatum (Latreille, 1803) trên các điều kiện khác nhau của lá Rhizophora apiculata (lá già: màu vàng, lá đang phân hủy: màu nâu đỏ và nâu đen) trong 72 giờ thí nghiệm ở 2 kích cỡ còng khác nhau.

  pdf13p vioraclene 01-04-2024 3 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp dùng ảnh viễn thám kiểm soát xu hướng phát thải khí CO2. Từ những kết quả của các bản đồ phân bố không gian nồng độ XCO2; khuynh hướng biến động CO2 theo không gian và thời gian đã được lập theo các phương pháp khác nhau tiến hành đánh giá tính phổ biến và độ chính xác của các phương pháp.

  pdf6p visergey 02-04-2024 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ amoni của than sinh học trấu như: pH, khối lượng than, thời gian tiếp xúc và nồng độ NH4+ ban đầu. Than sinh học được chế tạo từ trấu (O. sativa L., OM5451). Trấu được thu gom ở tỉnh Hậu Giang và chúng được nhiệt phân bằng lò nung (VMF 165, Yamada Denki, Adachi, Tokyo, Nhật Bản) với tốc khí nitơ được bơm vào lò nung 3 L phút-1 để loại bỏ không khí (khí ôxy) từ bên trong lò.

  pdf11p visergey 02-04-2024 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích và đánh giá khả năng trữ nước và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh trong bối cảnh BĐKH của hệ thống thủy lợi (HTTL) 3/2 tỉnh Trà Vinh. Trước tiên, hiện trạng công trình thủy lợi (CTTL) được đánh giá; trữ lượng nước hệ thống kênh và nhu cầu nước của các ngành dùng nước theo các kịch bản BĐKH giai đoạn 2030 và 2050 được phân tích; từ đó đánh giá năng lực cung cấp nước của HTTL.

  pdf7p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng trong mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa và doanh nghiệp tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa với doanh nghiệp.

  pdf8p vilarry 01-04-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đức Trọng Lâm Đồng" nhằm đánh giá thực trạng của công tác huy động vốn tại Agribank Đức Trọng. Đồng thời, xác định các yếu tố và đo lường mức độ ảnh hưởng đến công tác huy động vốn tại chi nhánh. Từ kết quả phân tích thực trạng và hồi quy đề xuất các giải pháp cho Agribank Đức Trọng nhằm tăng trưởng nguồn vốn huy động trong tương lai.

  pdf118p khanhchi090625 04-04-2024 19 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu bù hệ số công suất để cải thiện chất lượng điện năng cho đường dây 35kV lộ 377 trạm 110kV Nông Cống E9.8" nhằm khảo sát về thực trạng mạng điện do đường dây 35kV lộ 377 trạm 110kV Nông Cống E9.8 cấp và hệ số công suất tại các trạm biến áp được cung cấp từ đường dây; Tìm hiểu về các phương pháp bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất; Ngiên cứu lựa chọn cấu trúc thiết bị bù và thiết kế điều khiển hệ thống bù công suất phản kháng cho một trạm biến áp có hệ số công suất thấp.

  pdf28p khanhchi0906 01-04-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2