Nộp phí xăng dầu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Nộp phí xăng dầu
 • Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu theo Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 270 45   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu ; Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 60 9   Download

 • - Trình tự thực hiện: Người nộp phí xăng dầu thực hiện nộp hồ sơ khai phí xăng dầu với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

  doc2p kieuoanh 10-09-2009 109 19   Download

 • Công văn 1057/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp phí xăng dầu

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 54 3   Download

 • Công văn 2821/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc nộp phí xăng dầu

  pdf1p quangminh 14-08-2009 40 2   Download

 • Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Cục Thuế) + Gửi qua đường bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: • Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư...

  doc5p phihung 25-08-2009 101 25   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

  doc5p anhtuan 27-08-2009 65 6   Download

Đồng bộ tài khoản