intTypePromotion=1
ADSENSE

Ôn thi hoá phần co2

Xem 1-20 trên 53 kết quả Ôn thi hoá phần co2
 • Tài liệu tham khảo về một số bài tập môn hoá phần CO2 và SO2 dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi đại học - cao đẳng và ôn thi tốt nghiệp tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc2p jerry84sp 12-08-2010 860 426   Download

 • Chuyên đề ôn thi đại học "CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm" trình bày về việc tác dụng với NaOH và KOH, tác dụng với dung dịch CA(OH)2 hoặc BA(OH)2, tác dụng với hỗn hợp dung dịch kiềm,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf12p ngominhtuanvp 25-01-2016 138 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - co2 phản ứng với dung dịch bazơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p kankook 10-06-2011 193 58   Download

 • Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung bài 7 "CO2 phản ứng với dung dịch bazơ" thuộc bài giảng Ôn thi đại học môn Hóa học dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn các công thức, các trường hợp, ví dụ, bài tập về trường hợp CO2 phản ứng với dung dịch bazơ.

  pdf22p congluydt 21-02-2016 53 2   Download

 • Bài 1: phân tích 1,7g chất hữu cơ M thì chỉ thu được 5,5g khí CO2 và 1,8g H2O. công thức đơn giản nhất của M là : A. C5H10 B. C5H8 C. C4H8 D. C3H8

  doc5p hungbkpro_2007 24-03-2011 456 145   Download

 • Câu 1: Điện phân dd muối natri của 1 axit hữu cơ no đơn chức, thu được hỗn hợp sản phẩm khí ở Anot (hỗn hợp A). Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí A này qua dd chứa Ba(OH)2 và NaOH dư, thấy dung dịch vẫn đục. Khí thu được trên catot không phản ứng với các chất khi nó đi qua dung dịch nói trên. Đốt cháy các khí còn lại thu được nước, riêng một khí thoát ra ở anot (khí B) khi bị đốt cháy ngoài nước ra còn có khí CO2. Khí B có tỉ khối...

  pdf5p cobetocroi 21-05-2011 242 56   Download

 • Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó một nguyên tố là oxi. 2. Công thức phân tử tổng quát: MxOy Trong đó: x,y là số nguyên tử của M và O. M và O có hoá trị tương ứng là n và II, ta có: a.x = II.y Thí dụ: Na2O, CO2 3.

  pdf6p bupbelen_238 28-07-2011 747 41   Download

 • Nguyên tử khối của neon là 20,179. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử neon theo kg. Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO2 có 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của oxi.

  doc101p narutothief 09-10-2013 191 14   Download

 • Axit cacbonic (H2CO3) tạo thành khi hoà tan CO2 vào nước. H2CO3 là một axit yếu không bền dễ bị phân tích thành CO2 và nước, dung dịch H2CO3 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

  pdf1p bupbelen_238 28-07-2011 128 8   Download

 • Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn một rượu no đơn chức thu được 3,6 gam nước và 3,36 dm3 CO2 (đktc). Công thức phân tử của rượu bị đốt là: A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH. Câu 2. Dung dịch chứa 12,2 gam chất đồng đẳng của phenol đơn chức (phân tử không chứa nguyên tử cacbon bậc hai) tác dụng với nước brom (dư) thu được 35,9 gam hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử. Giả thiết phản ứng hoàn toàn, công thức phân tử chất đồng đẳng là: A. CH3-C6H4-OH B. (CH3)2C6H3-OH C. C2H5-C6H4-OH D. C6H5-CH2-OH...

  doc29p thienlypro90 08-01-2011 547 230   Download

 • I. Trắc nghiệm (4 điểm): Câu 1: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxihóa - khử? A. HCl + NaOH ® NaCl + H2O B. CuO + H2SO4 ® CuSO4 + H2O C. AgNO3 + NaCl ® AgCl + NaNO3 D. Fe3O4 + 4CO ® 3Fe + 4CO2 Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ? A. CaO, SO2, K2O, Al2O3 B. CuO, Na2O, MgO, Fe2O3 C. CuO, FeO, CO2, K2O D. Na2O, CaO, MgO, P2O5

  doc3p duytung1997 19-02-2011 1437 209   Download

 • Chương 1 bài tập về hiđrocacbon Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm hai ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là A. CH≡CH và CH3-C≡CH. B. CH≡CH và CH3-CH2-C≡CH. C. CH≡CH và CH3-C≡C-CH3. D. CH3-C≡CH và CH3-CH2-C≡CH. Câu 2: Thực hiện phản ứng crackinh butan thu được một hỗn hợp X gồm các ankan...

  doc7p ngaybinhyen1686 02-04-2013 696 169   Download

 • Câu 1: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)

  doc5p chienhk1 05-08-2012 203 67   Download

 • Dạng 1: Phương trình phản ứng - giải thích. Bài 1. Viết phương trình theo chuyển hóa sau: a. CO2  C  CO  CO2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CO2 b. CO2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CO2  C  CO  CO2 Bài 2. Viết các phương trình phản ứng xẩy ra khi cho C tác dụng với: Ca, Al, Al2O3, CaO. Bài 3. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch H2SO4 loãng, KOH, Ba(OH)2 dư. Bài 4: Viết các phản ứng hóa học có thể xảy ra khi...

  doc9p cugiatuoiteen 20-03-2013 276 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng co2 phản ứng với bazơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p trungtran1 15-07-2010 153 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập hoá học phần 3: co2 – hợp chất', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p matuot_238 02-08-2011 224 38   Download

 • Dùng cho câu 1, 2, 3: M t este X (không có nhóm ch c khác) có 3 nguyên t C, ộ ứ ố , H, O và có khối lượng phân tử nhỏ hơn 160đvC. Lấy 1,22 gam X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được phần hơi chỉ có H2O và phần rắn có khối lượng x gam. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn này thu được CO2, H2O và y gam K2CO3.

  doc13p thanhdanh200955 16-01-2011 145 34   Download

 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác 0 hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2 (Ni, t ), sau phản ứng thu được hai ancol no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số mol H2O thu được là? A. 0,8 mol. B. 0,6 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol. 0 Câu 2: Cho 10 ml cồn 96 tác dụng với Na lấy dư, D ancol là 0,8 g/ml, D của H2O...

  pdf4p chukien 08-04-2011 157 30   Download

 • PHương Pháp ôn Hoá CĐ-ĐH 2009-2010. B1: Ôn kĩ lý thuyết và biết liên hệ so sánh các phần với nhau. B2: Tập trung vào 1 số dạng toán hay gặp trong các năm thi CĐ-ĐH nhiều năm gần đây. VD1: Hoá học vô cơ: * Cấu tạo nguyên tử. * Oxit và Axit hay gặp: CO2, SO2, P2O5 và HNO3, H3PO4 và

  pdf5p abcdef_7 29-06-2011 97 23   Download

 • Câu 1: Cacbon có 2 đồng vị 12 6 C và 13 6 C. Oxi có 3 đồng vị 16 8 O ; 17 8 O ; 18 8 O. Số phân tử CO2 khác nhau là A. 15 B. 6 C. 9 D. 12

  pdf4p chukien 08-04-2011 121 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ôn thi hoá phần co2
p_strCode=onthihoaphanco2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2