intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân cấp tài khóa

Xem 1-20 trên 3583 kết quả Phân cấp tài khóa
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trình bày lý luận, mô hình nghiên cứu về phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế; thực trạng phân cấp tài khóa tại Việt Nam, phân tích thực nghiệm tác động của phân cấp tài khóa lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, các khuyến nghị về chính sách phân cấp tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

  pdf207p taobien 31-05-2014 154 51   Download

 • Tiểu luận: Sự phân cấp tài khóa và quy mô chính phủ: Một phân tích thực nghiệm ở các quốc gia Châu Âu nhằm trình bày các nghiên cứu liên quan, đặc tả dữ liệu và thực nghiệm, tác động đến phân cấp lên choi tiêu công, động lực ngắn hạn và dài hạn.

  pdf20p blue_12 12-05-2014 141 31   Download

 • Tiểu luận: Sự phân cấp tài khóa và quy mô chính phủ một nghiên cứu thực nghiệm tại quốc gia châu Âu nêu phân cấp chi tiêu mà không giao quyền hạn về thu thuế địa phương tương ứng có thể không tạo ra sự cạnh tranh thuế hạn chế hành vi của Leviathan.

  pdf23p orange_12 04-06-2014 100 20   Download

 • Đề tài Mối liên hệ giữa phân cấp tài khóa và nợ công ở các nước OECD nêu trong phạm vi kinh tế, giả định phân cấp tài khoá mang lại lợi ích chủ yếu xuất phát từ hai quan điểm.

  pdf40p idol_12 28-04-2014 72 13   Download

 • Bài giảng Phân cấp tài khóa nhằm trình bày các nội dung chính: nêu bốn cấp chính quyền tại Việt Nam, các mức độ và hình thức phân cấp, chính sách phân cấp tài khóa và phân cấp ngân sách tại Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf56p acc_12 01-04-2014 70 11   Download

 • Thuyết trình: Sự phân cấp tài khóa và quy mô chính phủ một nghiên cứu thực nghiệm tại quốc gia châu Âu nhằm nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa phân cấp tài khóa và quy mô của chính phủ, mục đích chính là đóng góp vào cuộc tranh luận về tác động của phân cấp tài khóa trên quy mô CP, trong bối cảnh châu Âu.

  ppt23p big_12 06-06-2014 56 11   Download

 • Bằng chứng cung cấp trong bài nghiên cứu Phân cấp tài khóa và mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền: một phân tích giữa các quốc gia cho một mẫu gồm 30 quốc gia có thể gợi ý rằng sự phối hợp thất bại trong mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền có thể dẫn đến xu hướng thâm hụt trong việc phân cấp hoạch định chính sách, đặc biệt trong trường hợp các nước đang phát triển, không thể đáp ứng những yêu cầu quan trọng đối với việc phân cấp tài khóa thành công.

  pdf25p idol_12 28-04-2014 53 9   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Phân cấp tài khóa bao gồm những nội dung về vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước; phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước; phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước; tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương.

  ppt49p cocacola_07 07-11-2015 56 8   Download

 • Trong nghiên cứu Liệu phân cấp tài khóa có cải thiện kết quả chăm sóc y tế? bằng chứng thực nghiệm từ Trung Quốc, chúng tôi sử dụng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (IMR) là một chỉ số về kết quả chăm sóc sức khỏe và cung cấp một phép đo định lượng về tác động của phân cấp tài khóa lên tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở cấp chính quyền địa phương.

  pdf39p wave_12 08-04-2014 58 7   Download

 • Thuyết trình: Sự phân cấp tài khoá, các điều kiện kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng kinh tế của Úc nhằm trình bày cơ sở lý thuyết phân cấp tài khoá. Tác động của sự phân cấp tài khoá đối với các biến vĩ mô, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.

  ppt36p green_12 14-05-2014 49 4   Download

 • Phân cấp tài khóa chương 3 của Trần Ngọc Hoàng trình bày phân cấp tài khóa trong thực tế, phân cách tài khoản khối ưu, tái phân phối giữa các cấp chính quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt149p huyhoang3009 28-03-2018 25 2   Download

 • Tác động của phân cấp tài khóa lên tăng trưởng kinh tế là chủ đề được tranh luận trong lý thuyết kinh tế và nghiên cứu thực nghiệm. Bài nghiên cứu phân tích tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn 1998-2012. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng, bằng phương pháp GLS cho thấy phân cấp chi ngân sách có tác động ngược chiều và tuyến tính đến tăng trưởng kinh tế; trong khi phân cấp thu ngân sách thì ngược lại.

  pdf8p sieunhansoibac5 18-04-2018 26 2   Download

 • Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tranh luận về các tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương. Bài viết đánh giá tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng mô men tổng quát (GMM) với dữ liệu dạng bảng cho giai đoạn từ 2005 đến 2016. Nghiên cứu phát hiện phân cấp tài khóa có tác động dương lên tăng trưởng kinh tế địa phương; Các cấu phần của biến phân cấp (chi đầu tư và chi thường xuyên) có hiệu ứng dương và trợ cấp có đóng góp nhất định đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 9 0   Download

 • Tiểu luận: Phân cấp tài chính và việc làm khu vực công nêu ngày nay tình hình quan liêu và hiện tượng các công ty công dư thừa nhân viên là vấn đề chung trong sự phát triển đất nước, đặc biệt trong nền kinh tế chuyển giao – nền kinh tế thị trường đòi hỏi hàng triệu nhân viên phải được thay đổi vị trí.

  pdf80p blue_12 12-05-2014 73 16   Download

 • Đề tài Mối liên hệ giữa sự phân cấp tài chính và nợ công tại các quốc gia Oecd nêu ngân hàng Thế giới khẳng định rằng phân cấp tài khóa, khi được thực hiện một cách cẩn thận, có thể làm giảm sự mất ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả của chính quyền, và đóng góp hoàn toàn vào phúc lợi xã hội.

  pdf34p xuanlan_12 28-04-2014 70 7   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Phân cấp tài khóa trình bày tổng quan về hệ thống chính quyền, phân cấp tối ưu, phân cấp tài khóa ở Mỹ và các nước. Khoản mục chi tiêu lớn nhất của bang và địa phương là giáo dục, kế đến là chăm sóc y tế và trật tự xã hội.

  ppt44p green_12 12-05-2014 179 22   Download

 • Bài giảng chương 7 thảo luận các vấn đề liên quan đến phân cấp tài khóa. Thông qua chương này, người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Phân cấp tài khóa ở Mỹ và các nước, phân cấp tài khóa tối ưu, tái phân phối giữa các cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p tangtuy02 08-03-2016 55 14   Download

 • Bài giảng "Tài chính công - Bài 5: Phân cấp tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tư tưởng cốt lõi, vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước, phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước, phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước, tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nguoibakhong05 18-03-2018 39 0   Download

 • Bài nghiên cứu Chính sách tài khóa và sự tăng trưởng: bằng chứng từ các nước Oecd tìm chỉ ra những điểm sai sót nghiêm trọng trong những nghiên cứu trước về mô hình tăng trưởng nội sinh, khắc phục chúng và đã tìm thấy những kết quả củng cố thêm về mô hình Barro (1990). Dữ liệu bảng của 22 quốc gia OECD trong khung thời gian 1970-1995. Các phát hiện của bài nghiên cứu này: Thuế gây biến dạng làm giảm tăng trưởng trong khi thuế không gây biến dạng thì không, Chi tiêu sản xuất cải thiện tăng trưởng, trong khi chi tiêu phi sản xuất thì không.

  pdf21p idol_12 28-04-2014 53 11   Download

 • Bài viết Chính sách tài khóa gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững giai đoạn 2011 - 2020 nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và tìm ra một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf20p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 60 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân cấp tài khóa
p_strCode=phancaptaikhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2