intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Xem 1-20 trên 301 kết quả Phân loại doanh nghiệp nhà nước
 • Đề tài Một số vấn đề đặt ra và giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nhằm trình bày khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhà nước, khái niệm cán bộ quản lý. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

  pdf110p three_12 26-03-2014 167 39   Download

 • Căn cứ vào kết quả phân loại doanh nghiệp nhà n¬ớc (DNNN) của các bộ, các địa ph¬ơng, các tổng công ty 91 theo Chỉ thị số 20/1998/CT - TTg của Thủ t¬ớng Chính phủ, và qua việc đánh giá, phân loại DNNN theo các tiêu chí tài chính nh¬: vốn sản xuất kinh doanh, vốn chủ sở hữu, tổng nợ, nợ ngân hàng, lãi, lỗ, hiệu quả sử dụng vốn, tính khả thi và trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, phá sản DNNN trong thời gian qua và những...

  doc4p anvietcanh 15-10-2009 154 36   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các loại doanh nghiệp nhà nước, công ty Nhà nước, phân loại công ty nhà nước, thành lập và đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước, tổ chức quản lý công ty Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p kexauxi4 01-10-2019 19 0   Download

 • Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đã cho thấy rõ rằng: bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế. Sự đa dạng hoá các hình thức...

  doc54p tiencuong 20-07-2009 733 225   Download

 • Phần này trình bày về: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước. Hiến pháp 1992(điều 15) nền KTTT định hướng XHCN. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Đại hội IX đã khẳng định:. Tên g i ban đ u c a doanh nghi p nhà n Tên gọi ban đầu của doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp quốc gia (Sắc lệnh số 104/SL ngày 01/11/1948 do Hồ Chủ tịch ký)

  ppt20p acqui_rx 12-01-2011 551 133   Download

 • Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đó trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đó cho thấy rừ rằng: bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế. Sự đa dạng hoá các hình thức...

  doc55p kitty15 29-11-2009 244 105   Download

 • Việt nam với một nền kinh tế còn non kém chưa thoát ra sự yếu kém và nghèo nàn, một nền kinh tế chiếm đa số là nông nghiệp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng vốn có. Thời gian chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa lâu còn mang nặng tính tập trung bao cấp nặng sức, phó thác cho Nhà nước.

  pdf26p bongbongcam 10-08-2010 106 31   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC...

  doc5p qanhy09 08-06-2011 142 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tieutaydoc 05-08-2010 83 15   Download

 • Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đã cho thấy rõ rằng: bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế...

  pdf53p tengteng9 08-12-2011 57 7   Download

 • Bài viết Nhìn lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước so với các loại doanh nghiệp khác tập trung phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước so với loại doanh nghiệp khác(DN tân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài,...) qua một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả tài chính.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 53 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày lý luận chung về vốn; vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh và cách phân loại vốn; nội dung công tác quản lý vốn và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; quản lý vốn trong doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp; chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp...

  pdf29p kinhdovanhoa 10-09-2019 33 1   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế - Bài 6: Doanh nghiệp nhà nước. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Sự ra đời của doanh nghiệp nhà nước, đặc điểm – phân loại của doanh nghiệp nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tradaviahe17 17-03-2021 13 2   Download

 • Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf30p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 59 0   Download

 • Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 (LDN 2005). Những người soạn thảo thường gọi đạo luật này là “Luật Doanh nghiệp thống nhất”, vì nó được xây dựng trên cơ sở (nói đúng hơn là với mục tiêu) hợp nhất hai luật: Luật Doanh nghiệp năm 2000 và Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (Luật DNNN). LDN 2005 ra đời tạo ra một mặt bằng pháp lý thống nhất, một sân chơi chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  pdf5p nguaconbaynhay9 04-12-2020 22 2   Download

 • Bài tiểu luận "Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta" giới thiệu đến các bạn những nội dung về doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc30p quy95_ct 15-01-2016 905 78   Download

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 11% vốn đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp có cổ phẩn làm chủ thực sự doanh nghiệp. Huy động vốn toàn xã hội để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế. 2. Các loại hình doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn cổ phần hoá * Loại doanh nghiệp Nhà nước hiện có,...

  pdf14p kemoc4 06-06-2011 172 46   Download

 • Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đã đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biếntrong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đã cho thấy rõ ràng: bên cạnh hình thức sở hữu nhà nước, các hình thức sở hữu khác, nếu được tạo điều kiện cũng sẽ phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế.

  pdf53p haiqtkdtm09 22-06-2011 71 14   Download

 • Xuất phát từ thực trạng kinh doanh kém hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước và để kinh tế quốc doanh giữ được vai trò chủ đạo, cần phải đổi mới một cách căn bản hoạt động của loại hình doan nghiệp này. Mục tiêu của quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước là từng bước phát huy có hiệu quả vai trò của doanh nghiệp Nhà nước như một công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước chi phối điều tiết sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng đã vạch ra. Cổ...

  pdf42p nhattruong 14-07-2009 1220 587   Download

 • Để kinh doanh, trước hết cần có vốn, vốn đầu tư ban đầu và vốn bổ sung để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vốn kinh doanh được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn, người ta cũng phân chia xí nghiệp theo nhiều loại khác nhau. Các nguồn hình thành vốn bao gồm: Vốn do nhà nước cấp (vốn NSNN) vốn do chủ kinh doanh bỏ ra, vốn liên doanh và vốn huy động. Việc bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện bằng các nguồn doanh thu bán hàng...

  pdf26p blue_dreams567 08-07-2009 1360 400   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại doanh nghiệp nhà nước
p_strCode=phanloaidoanhnghiepnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2