Phân loại giá thành

Xem 1-20 trên 2739 kết quả Phân loại giá thành
 • Bài giảng Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa và phân loại giá thành sản phẩm; khái niệm và phân loại chi phí sản xuất; nghiên cứu sự biến động của giá thành sản phẩm; thống kê sự biến động của giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa; thống kê sự biến động giá thành một đồng sản lượng hàng hóa; nghiên cứu ảnh hưởng biến động của từng khoản mục chi phí đến biến động giá thành sản phẩm.

  pdf44p allbymyself_10 24-02-2016 55 10   Download

 • Chương 2 Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm, Nội dung chương 2 gồm có: Khái niệm chi phí phân loại chi phí, khái niệm chi phí phân loại giá thành, phương pháp kế toán xác định CP và tính giá thành.

  pdf21p trentroicosao 14-03-2014 49 8   Download

 • Khái niệm chung, trình tự kế toán và tổng hợp chi phí sản xuất thích ứng, phân loại giá thành sản phẩm phương pháp tính giá thành, kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên,... là những nội dung chính trong tài liệu "Kế toán chi phí sản xuất và giá thành và cách định khoản". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc8p tnbc_tr 15-09-2015 41 8   Download

 • Tài liệu "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành" trình bày khái niệm chung về chi phí, phân loại chi phí, phân loại giá thành sản phẩm, phương pháp tính giá thành, kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.

  doc6p hanoiyeuanhnhieu 14-01-2016 27 5   Download

 • Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành . trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất không bao gồm những chi phí phát sinh trong kì kinh doanh của doanh nghiệp . Mọi cách tính toán chủ quan , không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn tới việc phá vỡ các quan hệ hàng hóa _...

  doc7p blue_spring24 19-12-2010 3368 915   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh quảng cáo và thương mại p &g', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p thuy201 07-12-2011 511 263   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "tính giá thành của sản phẩm sản xuất"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p anhluadem 14-11-2010 365 152   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phầ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc65p elirabetter 30-09-2009 279 126   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và đạt được lợi nhuận tối đa. Khi quyết định bất kỳ một phương án một loại sản phẩm nào trước tiên doanh nghiệp phải tính đến lượng chi phí sẽ bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đó.

  pdf35p hotmoingay5 20-01-2013 105 42   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đa dạng thực vật của hệ sinh thái đất ngập nước ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu được ghi nhận ở các khía cạnh như: Đa dạng về thành phần loài, giá trị tài nguyên của thực vật, sự phân bố của thực vật đất ngập nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_03 21-09-2015 29 5   Download

 • Chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp trình bày khái niệm, ý nghĩa và phân loại giá thành sản phẩm; khái niệm và phân loại chi phí sản xuất; nghiên cứu sự biến động của giá thành sản phẩm; thống kê sự biến động của giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf44p lalala02 12-11-2015 22 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí; khái niệm giá thành và phân loại giá thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bautroibinhyen11 25-12-2016 6 3   Download

 • Việc phân tích giá thành về giá thành sản phẩm đã chỉ ra những nổ lực chung của đơn vị nhằm giảm thấp chi phí, hạ giá thành nhưng chưa chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc biến động giá thành của từng loại sản phẩm. Vì vậy những phân tích sâu hơn về giá thành theo khoản mục của sản phẩm có vị trí quan trọng trong hỗn hợp sản phẩm của doanh nghiệp

  ppt31p xuka3012 16-12-2009 3098 1055   Download

 • Nội dung cơ bản: Khái niệm, cách phân loại chi phí SXKD trong doanh nghiệp. Phương pháp tính các chỉ tiêu của kế hoạch chi phí SXKD. Khái niệm, cách phân loại giá thành sản phẩm. Phương pháp tính các chỉ tiêu của kế hoạch giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ của sản phẩm. Vận dụng công thức tính mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành của sản phẩm so sánh được để giải các bài tập có liên quan. ý nghĩa và biện pháp hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp....

  pdf10p tinhphuong60 23-06-2010 1291 642   Download

 • Khái niệm thức ăn chăn nuôi Phương pháp phân loại thức ăn - Phân loại theo giá trị năng lượng - Phân loại theo nguồn gốc thức ăn - Phân loại theo tính chất lí hoá và cách sử dụng thông thường - Phân loại theo thành phần các chất dinh dưỡng - Phân loại theo đương lượng tinh bột - Phân loại thực dụng Cách gọi tên một nguyên liệu thức ăn Khái niệm thức ăn chăn nuôi Khái niệm thức ăn chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi là những nguyên liệu có nguồn gốc thực v...

  pdf8p dinhhieunb 21-09-2012 306 55   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành giúp người học hiểu hơn về bản chất kinh tế kinh tế của chi phí, phân loại CPKD trong KTQT, các loại giá thành được sử dụng trong, đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành, phương pháp kế toán và tập hợp CPSX, đánh giá SPDD cuối kỳ,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt115p nhihoangpham 10-11-2014 135 54   Download

 • Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của xã hội loài người, điều kiện tiên quyết tất yếu của sự tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thực chất là sản xuất ra các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thu về lợi nhuận.

  pdf47p thongminhhon 24-03-2013 120 43   Download

 • Là những phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một loại sản phẩm, dịch vụ nhất định  phát sinh cho một SP, dịch vụ hoặc do một hoạt động nào đó tạo ra

  ppt53p coc_xanh 15-01-2013 41 13   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Phân biệt được chi phí và giá thành, hiểu được qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho khác nhau: Kê khai thường xuyên và Kiểm kê định kỳ.

  pdf32p cobematxanh 04-12-2017 7 1   Download

 • Phân loại theo đối tượng bảo hiểm Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm thì toàn bộ các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm được chia thành ba nhóm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự: (1) Bảo hiểm tài sản: là loại bảo hiểm lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm.

  pdf3p kimtuyen 25-11-2009 948 302   Download

Đồng bộ tài khoản