intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại thị trường tài chính

Xem 1-20 trên 626 kết quả Phân loại thị trường tài chính
 • Sự hình thành của thị trường tài chính Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail Định nghĩa thị trường tài chính detail Vai trò của thị trường tài chính Là kênh dẫn vốn có hiệu quả Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ

  pdf8p ntgioi120403 03-11-2009 1555 248   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1: Hệ thống tài chính nhằm trình bày về khái niệm - bản chất - chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, quan hệ nhân quả giữa đầu tư và tiết kiệm.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 283 31   Download

 • Nội dung Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 15 Thị trường tài chính trình bày về khái niệm, phân loại thị trường tài chính, khái niệm, phân loại thị trường tiền tệ. Thị trường tiền tệ là nơi mua bán các loại giấy tồ có giá ngắn hạn, là nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.

  pdf24p model_12 22-04-2014 141 23   Download

 • Nội dung của Bài giảng Tổng quan về thị trường tài chính nhằm khái quát về hệ thống tài chính, khái niệm thị trường tài chính. Phân loại thị trường tài chính, chức năng thị trường tài chính.

  pdf23p red_12 19-05-2014 154 23   Download

 • Chương 1 của bài giảng Thị trường tài chính trình bày tổng quan về thi trường tài chính với các nội dung chủ yếu như sau: Cơ sở hình thành thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_02 08-11-2015 210 14   Download

 • Trong chương về "Thị trường tài chính" này trình bày đến người học các nội dung liên quan như: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nganga_04 27-09-2015 68 6   Download

 • Chương này cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển thị trường tài chính, bản chất và chức năng thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p estupendo1 03-08-2016 75 6   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4 Thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính. Phân loại thị trường tài chính, tổng quan về thị trường tiền tệ. Tổng quan về thị trường vốn.

  pdf47p navy_12 21-05-2014 78 5   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ "Thị trường tài chính" trình bày những nội dung chính sau: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p hihihaha2 03-12-2016 54 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt27p hpnguyen16 28-06-2018 92 2   Download

 • Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính b. Định nghĩa thị trường tài chính detail detail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ II. Phân loại...

  pdf8p kimtuyen 24-12-2009 1375 456   Download

 • Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề chung về thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính thực tế thị trường tài chính nền kinh tế Việt Nam.

  pdf38p big_12 06-06-2014 165 30   Download

 • nội dung cảu chương 4 Thị trường tài chính trong Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, tổng quan về thị trường tiền tệ, tổng quan về thị trường vốn.

  ppt47p vespa_12 15-04-2014 245 19   Download

 • Nội dung chính của chương 1 là giúp các bạn nắm các cơ sở hình thành thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo!

  pdf3p backgun1 16-01-2014 190 14   Download

 • Đề tài Thị trường tài chính Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ nhằm phân loại thị trường tài chính, phân loại theo phương thức vay, Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ

  pdf103p three_12 26-03-2014 80 13   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ -  Chương 4: Thị trường tài chính" trình bày các nội dung: Chức năng của thị trường tài chính, cơ sở hình thành thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính,  vai trò của thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p tsmttc_004 11-06-2015 58 9   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức về thị trường tài chính. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p youcanletgo_02 10-01-2016 177 8   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tài chính. Trong chương này gồm có các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính. Mời tham khảo.

  ppt19p youcanletgo_03 12-01-2016 68 9   Download

 • Chương 4 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính, trong chương học này trình bày cấu trúc nội dung chương cần tìm hiểu sau: Tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính.

  pdf20p canhdangxuan 02-04-2014 69 5   Download

 • Sau khi học xong chương 1 "Tổng quan về thị trường tài chính" này người học có thể hiểu về: Khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, các định chế tài chính: Các loại hình, vai trò và rủi ro.

  pdf14p sangbanmai_0906 15-01-2018 71 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại thị trường tài chính
p_strCode=phanloaithitruongtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2