Phân loại thuê tài sản

Xem 1-20 trên 115 kết quả Phân loại thuê tài sản
 • Thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần... Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.

  ppt57p lequang_lsc 16-06-2011 280 78   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Thuê tài sản" có nội dung trình bày về phân loại thuê tài sản, ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, phân loại thuê tài chính, từ phía người thuê, từ phía người cho thuê và các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt50p jangni5 26-04-2018 5 0   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán thuê tài sản thuộc bài giảng kế toán tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: phân loại thuê tài sản như thuê tài chính, thuê hoạt động, kế toán thuê tài sản là thuê tài chính.

  pdf28p bad_12 03-07-2014 60 11   Download

 • Nội dung của chương 7 Tài trợ bằng thuê tài sản trong Tài chính doanh nghiệp nhằm nêu các loại thuê tài sản, ảnh hưởng lên các báo cáo tài chính, phân tích của người thuê, phân tích của người cho thuê, các vấn đề khác trong phân tích thuê tài sản.

  pdf24p top_12 18-04-2014 28 4   Download

 • Khái niệm: Thuế tài sản là một loại thuế tỷ lệ đánh vào giá trị tài sản. Thuế được thu hàng năm. Tài sản chịu thuế phổ biến nhất là đất và công trình phát sinh trên đất (Improvements to Land). Ở Việt Nam, hiểu theo nghĩa rộng, thuế tài sản bao gồm các khoản thuế và thu liên quan đến tài sản như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất, tiền sử dụng đất (thu một lần)....

  ppt42p giangacd 23-06-2010 261 113   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phân loại hoạt động thuê mua tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p duongchauphu 03-03-2010 259 105   Download

 • Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như...

  pdf50p bambi8929 07-12-2011 125 50   Download

 • Bài tập nhóm môn Tài chính doanh nghiệp: Quyết định thuê hay mua tài sản được nghiên cứu nhằm giúp các bạn hiểu được lợi ích của việc thuê tài sản, phân biệt được các loại thuê tài sản và làm rõ sự lựa chọn nên mua hay thuê tài sản thông qua việc tính toán lợi ích cụ thể và chi phí cũng như chú ý thêm các lợi ích khác của việc thuê tài sản thay vì mua. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc21p dongocduyen 25-11-2016 48 19   Download

 • Yêu cầu - Phải phân loại thuê tài sản ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản và phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng - Phân loại căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê sang bên thuê Sau thời điểm khởi đầu thuê - Nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng thuê (trừ gia hạn hợp đồng) thì các điều khoản mới này được áp dụng cho suốt thời hạn...

  pdf29p tuoanh05 03-08-2011 68 17   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản nhằm mục tiêu: giải thích các cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động, trình bày các nghiệp vụ, nguyên tắc thuê tài sản trên báo cáo tài chính.

  pdf11p five_12 18-03-2014 45 11   Download

 • Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 06 về Thuê tài sản, ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính, các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau: Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để đợc nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần....

  pdf35p kimku11 06-10-2011 209 46   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luật tài chính", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương 5 - Thuế tiêu thụ đặc biệt, chương 6 - Thuế xuất nhập khẩu, chương 7 - Một số loại thuế tài sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p doinhugiobay_00 05-11-2015 88 39   Download

 • Chương 3 (phần 1) bài giảng Kế toán tài chính 2 trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán thuê tài sản. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; trình bày được các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 38 3   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán thuê tài sản. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động, phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản, phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán thuê tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 22 3   Download

 • Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính; nêu được các chứng từ cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 22 2   Download

 • Hiểu một cách chung nhất thì: cho thuê tài chính hay còn gọi là cho thuê vốn (Capital leases) là loại cho thuê dài hạn, bên thuê không được hủy bỏ hợp đồng. Bên đi thuê chịu trách nhiệm bảo trì, đóng bảo hiểm và thuế tài sản. Phần lớn các hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê được quyền gia hạn hợp đồng hoặc được quyền mua đứt tài sản sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc.

  pdf39p lovequynh861 13-04-2011 1068 497   Download

 • TSCĐ là những Tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tượng lao động, TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. 1.2-Phân loại TSCĐ :

  pdf34p lananh 09-07-2009 667 275   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " hoạt động thuê mua tài chính ở việt nam :"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p tieutaydoc 06-08-2010 216 110   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Quyết định thuê hay mua" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật ngữ cho thuê, phân loại thuê, lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_15 25-02-2016 58 13   Download

 • Chương 9 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 trình bày một số nội dung kiến thức về quyết định thuê hay mua như: Phân loại thuê, những lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_02 08-11-2015 32 7   Download

Đồng bộ tài khoản