intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm bán sách

Xem 1-20 trên 921 kết quả Phần mềm bán sách
 • Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu một số mẹo khi sử dụng máy vi tính" trình bày về các biện pháp tối ưu cần thiết khi sử dụng máy vi tính. Đồng thời giới thiệu các mẹo hay về các phần trên máy tính. Mời các bạn đón đọc nội dung chi tiết bên dưới đây nhé.

  pdf151p phuongnguyen1704 15-09-2022 6 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề A: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được hệ điều hành là một phần mềm đặc biệt, làm những việc khác với phần mềm ứng dụng; phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng; nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 11 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được phần mềm bảng tính điện tử dùng để làm gì và một số tính năng ưu việt của nó; biết được một số thành phần cơ bản trong cửa sổ làm việc của Excel và một số nhóm lệnh, nút lệnh tương tự như trong Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được nhiệm vụ cần làm và luyện tập thành thạo; sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính; tạo được bảng tính để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản, thiết thực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính; tạo bảng tính để nhập dữ liệu về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai năm liên tiếp gần nhất và thực hiện một số thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được một số lợi ích cơ bản của phần mềm trình chiếu; biết tạo bài trình chiếu có tiêu đề, theo cấu trúc phân cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu; tạo được bài trình chiếu phục vụ học tập và công việc trên phần mềm PowerPoint; sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang tệp trình chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 31 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống; nhận biết được các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp; nhận biết được các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 7: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ứng dụng tính đối xứng trong việc cắt giấy trang trí; vẽ các hình đối xứng đã học, do diện tích các hình đã vẽ bằng phần mềm GeoGebra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 8: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được một số dụng cụ đo góc thường dùng, nêu được các thao tác khi sử dụng các dụng cụ đo góc đó; thực hiện được các bước vận dụng dụng cụ đo góc đơn giản trong đời sống; sử dụng được phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ được một số hình hình học cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 36 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống; nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp); gọi được tên một số con vật điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận thức được vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính; phân chia phần mềm thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được một số khái niệm và chức năng cơ bản của phần mềm máy tính; thực hiện được việc nhập và điều chỉnh dữ liệu trên bảng tính (mức đơn giản); thực hiện được một số thao tác đơn giản: thay đổi phông chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các công thức, biểu thức đã biết để có thể hiểu được nội dung chính của bài học là các hàm trên phần mềm bảng tính; thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản: MAX, MIN, AVERAGE, COUNT;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được những điều đã biết về phần mềm trình chiếu đã được học ở Tiểu học; nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu; tạo được một số bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh khai thác được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở; biết sử dụng phần mềm dịch đa ngữ của Google Translate;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 14 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được khái niệm về thiết kế đồ họa, phân biệt được đồ họa vectơ và đồ họa điểm ảnh; sử dụng được các chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ họa Inkscape để vẽ hình đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 28 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tìm hiểu phạm vi của biến khai báo trong hàm; nắm được vài nét sơ lược về phát triển phần mềm; biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm và một số kiến thức, kĩ năng cần có của người làm nghề phát triển phần mềm; biết các ngành học ở bậc đại học, cao đẳng liên quan đến phát triển phần mềm và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài hoạt động thực hành trải nghiệm Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhớ được các khái niệm đường thẳng song song, đường trung trực của đoạn thẳng, tia phân giác của một góc; nhớ được cách vẽ các tam giác bằng dụng cụ học tập khi biết các yếu tố về độ dài các cạnh và số đo các góc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p manhitieulinh 29-08-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phần mềm bán sách
p_strCode=phanmembansach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2